برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بهینه سازی غیرخطی پیشرفته ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10
مکان برگزاری کلاس 3
منابع

1. برنامه ریزی خطی و غیر خطی : لوئنبرگر

2. Numerical Optimization : Nocedal and Wright

3. Nonlinear Programming : Bazarra, Sherali and Shetty

4. Practical Method of Optimization : Fletcher

عنوان بهینه‌سازی غیرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 14 الی 16
مکان برگزاری کلاس 119
منابع

1. برنامه ریزی خطی و غیرخطی نوشته دیوید لوئنبرگر

2. Nonlinear Programming : Bazaraa

3.Integr Programming : Garfinkel

4. Dynamic programming : Liberman

عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 14 الی 16
مکان برگزاری کلاس 218
منابع

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته جرج توماس ترجمه سیامک کاظمی

عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری گروه اول : شنبه و دوشنبه ساعت 16 تا 18 و گروه دوم : یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 تا 10
مکان برگزاری کلاس 217 و 218
عنوان بهینه سازی خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 18 تا 20 و یکشنبه ساعت 14 تا 16
مکان برگزاری کلاس 5 و 7
عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری گروه اول : شنبه ساعت 18 تا 20 و دوشنبه ساعت 16 تا 18 و گروه دوم : یکشنبه و سه شنبه ساعت 8تا 10
مکان برگزاری کلاس 218
منابع

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته جورج توماس

عنوان بهینه سازی غیر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 5