زمینه های آموزشی و طرح‌های تحقیقاتی

زمینه‌های آموزشی

بهینه سازی غیر خطی، برنامه ریزی درجه دوم ، بهینه سازی محدب و بهینه سازی روی شبکه های جریان

 

طرح‌های تحقیقاتی

1. مروری بر الگوریتمهای کاربردی بهینه سازی غیرخطی در مبحث یادگیری ماشین

2. بررسی یک روش بهینه برای اولویت بندی انجام پروژه ها در کمترین زمان ممکن و با حداکثر کارایی