یک روش ناحیه اعتماد جدید با استفاده از جستجوی خطی غیردقیق

نویسندگانزینب سعیدیان-عاطفه برقی
همایشپانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۱-۰۸-۲۵
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله