مجموعه مقالات انگلیسی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران: جلد دوم، ریاضیات کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر


لینک دانلود فایل