آسیب شناسی دروغ از دیدگاه مکتب اسلام

نویسندگانزینب السادات اطهری اصفهانی,لیلا دهقان کاشانی,دانیال سربندونی
همایشکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۵-۱۹
محل برگزاری همایششیراز
سطح همایشملی
چکیده مقالهیکی از مهمترین مصائب و بیماری های مهمی که از ابتدای خلقت تا کنون بشر گریبانگیر او بوده ، معضل مهم و نابود کننده دروغ است. در واقع دروغ در تمام ادوار و اعصار یک آفت اجتماعی است که باعث ایجاد بسیاری از پستیها و بدیها می گردد ، دروغ گویی مانند سایر بیماری های روانی و عاطفی، ابتدا از یک مساله ساده کوچک آغاز می شود و چنان چه به موقع درمان نشود، به یک بیماری روحی تبدیل می شود که مشکلات بسیاری را برای فرد مبتلا و دیگران فراهم می سازد . دروغ در تمام اعمال ظاهری و باطنی آدمی راه دارد،لذا عامل اصلی فسادهای دیگر است، به طوری که شاید بتوان گفت کلید ورود به سایر فسادهاست . به همین منظور در این مقاله با استناد به کلام خدا و فرمایشات گهر بار نبوی و فرموده بزرگان وعلمای دین واخلاق، به توضیح مفهوم دروغ، ، علل ،عوامل و ریشه های دروغگویی ،آثار وعواقب دنیوی و اخروی آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان و طریقه رهایی از آن پرداخته می شود