مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱سرمایه فکری و فرایندهای مدیریتدانشدر سازمان کوانتومی: بررسیموردی دانشگاه کاشانحمید رحیمی سمیرمی-زینب السادات اطهری اصفهانی-ندا افلاکیان2016-3-01
۲بررسی مؤلفه های ارزشیابی واحد درسی و اجرای موردی آن توسط دانشجو معلمان مرکس شهیدرجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهانافسانه کلباسی-احمدرضا نصر-پوران خروشی-زینب السادات اطهری اصفهانی2015-4-01
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.