مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱رویکرد ساختاری اختلالات نوشتاری در بین دانش آموزان ابتداییزینب السادات اطهری اصفهانی,مهدی زنبیل بافپنجمین همایش علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران2017-4-23
۲شناسایی علل افت تحصیلی در مقطع ابتداییزینب السادات اطهری اصفهانی,محمد امینی,ایمان طسوجیانسومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی2016-9-22
۳شناسایی علل عدم کارایی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتداییزینب السادات اطهری اصفهانی,محمد امینی,ایمان طسوجیانسومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم2016-9-22
۴شناسایی علل افت تحصیلی در مقطع ابتداییزینب السادات اطهری اصفهانی,محمد امینی,ایمان طسوجیانGlobal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium2016-5-9
۵شناسایی علل عدم کارایی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتداییزینب السادات اطهری اصفهانی,محمد امینی,ایمان طسوجیانGlobal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium2016-5-9
۶آسیب شناسی دروغ از دیدگاه مکتب اسلامزینب السادات اطهری اصفهانی,لیلا دهقان کاشانی,دانیال سربندونیکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم2016-5-19
۷مصاحبه با گروههای متمرکزاحمدرضا نصر,زینب السادات اطهری اصفهانی,مبینا غرباکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم2016-5-19
۸قلیان، غَلَیان خانواده ایرانی در بازگشت به خویشتنمبینا غربا,زینب السادات اطهری اصفهانیهفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره ملی خانواده پژوهی2016-5-10
۹توزیع اجتماعی و اقتصادی نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و بیدگلزینب السادات اطهری اصفهانی,علی انتهایی,علی فاطمیانهمایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا2015-10-13
۱۰خود رشد یافته در روشن ضمیرانزینب السادات اطهری اصفهانی,مبینا غرباهمایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا2015-10-13
۱۱توکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوانی تأثیرات تربیتیزینب السادات اطهری اصفهانی,مبینا غربا,سیدابراهیم میر شاه جعفریهمایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی2014-5-19
۱۲تبیین جایگاه بازخورد در ارزشیابی توصیفی بر بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش آموزان دوره ی ابتداییعلی انتهایی,زینب السادات اطهری اصفهانی,عباس شکاریعلوم تربیتی و روانشناسی2014-12-14
۱۳کاربرد نظریه تلمن در یادگیریزینب السادات اطهری اصفهانی,الهام اثرزادهعلوم تربیتی و روانشناسی2014-12-14
۱۴بررسی اختلال های یادگیری و شیوه های درمان آنبنت الهدی سادات حسینیان قمصری,فریبا جهانبانی وشاره,زینب السادات اطهری اصفهانیعلوم تربیتی و روانشناسی2014-12-14
۱۵برنامه های ماهواره ای و نقش آن بر هویت دینی خانوادهزهره زین العابدینی هرمزدآبادی,زینب السادات اطهری اصفهانیاولین گنگره ملی تفکر و پژوهش دینی2014-10-19
۱۶بررسی محوریت توکل بر خداوند در ایجاد اعتماد به نفس از دیدگاه قرآن کریمزینب السادات اطهری اصفهانی,مبینا غرباهمایش سلامت در پرتو قرآن2014-10-12
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.