قلیان، غَلَیان خانواده ایرانی در بازگشت به خویشتن

نویسندگانمبینا غربا,زینب السادات اطهری اصفهانی
همایشهفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره ملی خانواده پژوهی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۵-۱۰
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی
چکیده مقالهمقدمه و هدف: خانواده نخستین عنصر مؤثر در شخصیت¬سازی فرزندان می¬باشد؛ بررسی¬های متعدد نشان داده است که اگر فرزندان مورد توجه خانواده واقع نشوند و یا از خانواده طرد شوند و یا بالعکس اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شوند آماده کجروی، ناسازگاری و تعدی به شأن و مقام خویش و حقوق دیگران خواهند شد. آن چه امروزه مبتلا به خانواده ایرانی است گرایش دختران و پسران جوان به استعمال قلیان است لذا در این پژوهش بر آن شدیم که علل روی آوردن جوان ایرانی به استعمال آن چه که تحت عنوان میخ تابوت نامیده می-شود و آثار سوء و مخرب آن بر خانواده را مورد بررسی قرار دهیم و دریابیم که خانواده ایرانی که همواره نامش بر تارک تمدن و فرهنگ می¬درخشد چگونه و به چه علت سلامتی، هویت، مادیات، شأن و مقام خویشتن را به صورت دود به آسمان می فرستد. روش: نوع تحقیق کیفی، ابزار پژوهش،محقق جهت بررسی دیدگاه‌های افراد در این پژوهش‌ کیفی، از مصاحبه استفاده می‌نمایدو روش پژوهش، مصاحبه متمرکز با گروه می باشد. مراکز تفریحی و استعمال قلیان در 20 منطقه شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب و از آن جا که معمولا استعمال این نوع دخانیات به صورت گروهی رواج بیشتری دارد مصاحبه با مصرف کنندگان صورت می پذیرد که سؤالات مصاحبه به شیوه باز استاندارد شده می-باشد و حیطه سؤالات از قبل مشخص گردیده است. نتیجه گیری: یافته¬های حاصل از مصاحبه نشان داد: محرومیت عاطفی و فقدان روابط مساعد و مطلوب خانوادگی، اعتیاد والدین، ترویج لاابالی¬گری در خانواده، فقدان کنترل و نظارت بر رفتار فرزندان، استعمال قلیان از طرف والدین در حضور فرزندان از جمله مهمترین عوامل گرایش دختران و پسران بر استعمال قلیان بوده است و خانواده را عامل اصلی در روی آوردن به این ماده سمی می دانند. در خصوص آثار برجای مانده ناشی از مصرف قلیان، دختران وپسران به انزجار از خانواده، ترویج اباحی گری، نوعی سرگشتگی و عدم سازش در محیط خانوادگی، وابستگی افراطی به همراهان سمی و صمیمی اشاره نمودند.