مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱پل نویا و نگرش او در تفسیر عرفانیمحسن قاسم پورهمایش قرآن و مستشرقان،‏1391
۲شهید مطهری و خدمات متقابل اسلام و ایرانمحسن قاسم پورنقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و ‏جهان عرب1397
۳علامه طباطبایی و تأویلمحسن قاسم پوربیست و چهارمین دوره¬ی مسابقات بین المللی قرآن ‏کریم1390
۴اهل بیت وزمینه پیدایی علم کلاممحسن قاسم پوراهل بیت وتولید علم2015-11-2
۵دراسه اعجاز القران تحلیله فی القرن الرابع ‏العشرمحسن قاسم پورالوتمر القرانی الدولی السنوی مقدس5‏1394
۶دراسة إعجاز القرآن التحلیلة فی القرن الرابع عشرمحسن قاسم پورالمؤتمر القرآنی الدولی السنوی )مقدس 5( | مرکز بحوث القرآن بجامعة ملایا مالیزیا2015-5-5
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.