مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Application of Sulphate-Reducing Bacteria (SRB) in acid mine drainage bioremediationM. Golestanifar - A. Aghajani bazzazi - S Behzania1st INTERNATIONAL CONFERENCE on MANAGING THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF COAL MINING IN INDIA2007
۲APPLICATION OF AHP-TOPSIS METHOD FOR LOADING-HAULAGE EQUIPMENT SELECTION IN OPEN PIT MINESA. Aghajani Bazazi- M. OsanlooXXVII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MINERÍA2007
۳Optimising the Loading System of Gol-e-Gohar Iron Ore Mine of Iran by Genetic AlgorithmA Aghajani - M Osanloo - M AkbarpourIron Ore Conference2007
۴Reclamation of Granite Stone Quarry – A Case Study in Jostan Granite Mine, Tehran, IranM. Osanloo -A. Hekmat-A. Aghajani BazaziFirst International Seminar on Mine Closure2006
۵Application of Controlled Blasting (Pre-splitting) Using Large Diameter holes in Sarcheshmeh Copper MineA.Aghajani Bazzazi-H.mansouri -M.A.Ebrahimi -A. Atash Panjeh8th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting2006
۶تاثیر مخلوط نمک و آنفو در کاهش عقب زدگی ناشی از آتشباری در معدن فسفات اسفوردی بافقایمان عنایت الهی - عباس آقاجانی بزازیدومین کنفرانس مهندسی معدن1387
۷کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب ماشینهای بارگیری و باربری معدن مس سونگونعباس آقاجانی بزازی - مرتضی اصانلو - حسین سلطان محمدیدومین کنفرانس مهندسی معدن1387
۸The optimum rock bolt support system selection by using AHP methodBahaaddini- Jalali Far- Aghajani Bazzazi.سومین کنفرانس مهندسی معدن1388
۹بهینه سازی تعداد پوش بک های معادن روباز با استفاده از تصمیم گیری چندمعیارهمحمد رضائی -مرتضی اصانلو - عباس آقاجانی بزازیکنگره بین المللی معدن1389
۱۰بهینه سازی پارامتر های مؤثر بر پرتاب سنگ ناشی از انفجارات معدن فسفات اسفوردی با استفاده از روش طراحی آزمایشعباس آقاجانی بزازی- ایمان عنایت الهیسومین کنفرانس مهندسی معدن1388
۱۱مطالعه پارامترهای موثردر جذب زیستی یون مس از پساب های معدنی توسط جلبک های قهوه ای سارگاسوم و پادیناعباس آقاجانی بزازی - مجتبی گلستانی فر - صنم بهزادنیانخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
۱۲انتخاب و اولویت بندی گونههای گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگون با استفاده AHP-ELECTRE از روش تصمیم گیری چند معیارهمحمد علی فرجودی آهنگری - احمد ادیب - عباس آقاجانی بزازیاولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار1392
۱۳کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره (AHP-TOPSIS) در انتخاب و اولویت بندی گونه های گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگونمحمدعلی فرجودی آهنگری - احمد ادیب - عباس آقاجانی بزازی - مریم شاپوریکنفرانس ملی علوم معدنی1393
۱۴پیش بینی خردایش ناشی از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکاحمد مهرابی - عباس آقاجانی بزازی - مرتضی دلشاد سیسسومین کنفرانس معادن روباز1394
۱۵بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلندمدت بر اساس عدم قطعیت عیار حد در معادن سنگ آهن روبازمرتضی دلشاد سیس - عباس آقاجانی بزازی - احمد مهرابیسومین کنفرانس معادن روباز1394
۱۶مدلسازی بلوکی کانسار مس لار جهت بهره برداری بهینه در شرایط عدم قطعیت قیمتمحمدرضا مفیدی - عباس آقاجانی بزازیسومین کنفرانس معادن روباز1394
۱۷Reliability Analysis of Loader Equipment: A Case Study of a Galcheshmeh Travertine Quarry in IranM Taheri - A Aghajani BazzaziInternational Black Sea Mining & Tunnelling Symposium2016
۱۸Optimization of Final Pit Limit with Regard to Effect of Commodity Price (Case Study: Se-Chahun Iron Ore Mine, Iran)MR Mofidi- A Aghajani Bazzazi- N KarimInternational Black Sea Mining & Tunnelling Symposium2016
۱۹Prediction of Groundwater Inflow Rate Using Non-Linear Multiple Regression and ANFIS Models: A Case Study of Amirkabir Tunnel in IranM Moghaddasi - A Aghajani bazzazi- A AalianvariInternational Black Sea Mining & Tunnelling Symposium2016
۲۰بررسی ارتباط اشتغال و میزان ارزش افزوده در معادن ایرانعلیرضا نقدی - علی عالی انوری - عباس آقاجانی بزازی - سیدمحمد هاشمی جبلیششمین کنفرانس مهندسی معدن1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.