مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ردیابی نقطه حداکثر توان سیستم های فوتوولتاییک مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهدهمحمد قاسملو، علیرضا رییسی، عباس کتابی، مریم اخوان حجازیبیست و یکمین کنفرانس توزیع برق۷ ام و ۸ ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
۲تشخیص عیب تغییر شکل شعاعی با استفاده از روشهای تحلیل پاسخ فرکانسی و تصویر برداری راداری با امواج الکترومغناطیسی به همراه تست بر روی ترانس تعمیری 30MVAمریم السادات اخوان حجازی، حمیدرضا طبرسا، حسین کرمی، گئورک قره¬پتیانسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق1395/08/03
۳بررسی روش GLRT در تشخیص برخط و همزمان عیوب جابجایی محوری و تخلیه جزیی در سیم¬پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسیحسین کرمی، گئورک قره¬پتیان، یاسر نوروزی، مریم السادات اخوان حجازیسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق1395/07/14
۴استفاده از مدل خروج تصادفی ژنراتور جهت برنامهریزی تعمیرات ماهیانه مبتنی بر ریسکیاسر طغانی هولاری مجتبی آهنچ مریم السادات اخوان حجازی مهران سنجابیچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان1395/02/13
۵بررسی همزمانی و برخط بودن تشخیص جابجایی محوری و مکانیابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسیحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازیششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی1394/11/29
۶پیاده سازی روش تصویربرداری راداری با استفاده از امواج الکترومغناطیسی بمنظور تشخیص تغییر شکل شعاعی در یک ترانسفورماتور تعمیری 30MVAحسین کرمی محسن قراط گئورک قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی یاسر نوروزی علی اکبر رجلیششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی1394/11/29
۷نویززدایی از سیگنال صوتی تخلیه جزیی بوسیله تبدیل موجک مختلط دو درختیمحسن قراط اعظم لایقی مهدی غفاری مریم السادات اخوان حجازی گئورک قره پتیان حمید لطیفیششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی1394/11/29
۸استفاده از روش GLRT بمنظور تشخیص برخط و همزمان تغییر شکل شعاعی و مکانیابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسیحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازیسی امین کنفرانس بین المللی برق1394/08/11
۹ارزیابی اقتصادی پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در یکی از ساختمانهای اداری آموزشی دانشگاه کاشانمحمدحسین کریمی نژاد مریم السادات اخوان حجازی حمیدرضا محمدی رسول رعیت محمد رضا کریمی نژادسی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC 2015)1394/08/11
۱۰بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیعمحمد کرابی حامد امیری مریم السادات اخوان حجازیدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی 13941394/08/06
۱۱امکان سنجی تشخیص تغییر شکل شعاعی و مکان یابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور بصورت برخط و همزمان با استفاده از امواج الکترومغناطیسیحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازیدومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور1394/06/10
۱۲طراحی و پیاده¬سازی شیفترفاز پیوسته MMIC ‌ در باند Cمهدی اصلی نژاد علی صفری مریم السادات اخوان حجازی حسین معین پورهفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران1393/11/01
۱۳برنامه ریزی بهینه تولید میکروتوربین در فضای شبکه هوشمند به منظور کاهش تلفات انرژی روزانهمجتبی روحانی مریم السادات اخوان حجازی ابوالفضل رحیمی نژادبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393/08/05
۱۴اندازه‌گیری اثر تانک در روش تشخیص تغییر‌شکل شعاعی سیم‌پیچ ترانسفورماتور توسط امواج الکترومغناطیسیمریم السادات اخوان حجازی مریم صباغ پورارانی قاسم مختاری گئورک قره پتیانبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393/08/05
۱۵بررسی تاثیر گذر ابر در نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیعحامد امیری محمد کرابی مریم السادات اخوان حجازیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر1393/08/05
۱۶مقایسه روش‌های شناسایی الگو برای تفسیر نتایج آزمایش‌های انجام شده بر مدل سیم¬پیچ ترانس قدرت جهت تشخیص عیوب محوری و شعاعیحسن علی آل حسینی گئورک قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی مریم صباغ پورارانیبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393/08/05
۱۷مروری بر مسئله پایش سی مپیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی با استفاده از امواج الکترومغناطیسیمریم السادات اخوان حجازی, گئورک قره پتیانکنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور1393/06/25
۱۸کنترل سلسله مراتبی جدید ریز شبکه های دارای منابع پراکنده با واسط VSIمحسن فضلی، مریم السادات اخوان حجازی, حمید رضا بقائی, گئورک قره پتیاننوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق1393/02/16
۱۹افزایش قابلیت اطمینان با مکانیابی عیب شعاعی در سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت توسط امواج الکترو مغناطیسی بر مبنای فیلترهای منطبق شدهحسام رهبری مقام، مریم السادات اخوان حجازی, حسین کرمی ، مهدی صلای نادری, گئورک قره پتیانسومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان1392/11/15
۲۰افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه برق با استفاده از آنتنهای فراپهن باندحسین کرمی، مریم السادات اخوان حجازی,حسام رهبری مقام، محمد جواد سنجری, گئورک قرهسومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان1392/11/15
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.