مهدی محمدی مهر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی مکانیک-حرارت و سیالاتدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 1. معاون آموزشی دانشکده مکانیک (۱/۸/۹۷- ۴/۷/۱۴۰۱)
 2. مدیر گروه مکانیک جامدات (۴/۱۱/۹۱-۱/۹/۱۳۹۷)
 3. دبیر اجرایی کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی، ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۲.

         ۴. رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان (۱/۴/۹۰-۴/۱۱/۹۱)

 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

 1. دبیر کمیته منتخب دانشکده مهندسی مکانیک و عضو کمیسیون تخصصی مکانیک (۲۸/۸/۹۷-۴/۷/۱۴۰۱)
 2. عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه (۹/۸/۱۳۹۷- تاکنون).
 3. عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (۱/۸/۹۷- تاکنون)
 4. عضو شورای دانشکده مهندسی مکانیک (۴/۱۱/۹۱-تاکنون)
 5. دبیر اجرایی کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی، ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۲.
 6. عضو شورای پژوهشی دانشگاه (۱/۴/۹۰-۴/۱۱/۹۱)
 7. عضو شورای فناور ی و ارتباطات علمی دانشگاه به مدت دو سال (۱/۴/۹۰-۴/۱۱/۹۱)
 8. عضو شورای دانشگاه (۱۵/۱/۹۱-۴/۱۱/۹۱)
 9. عضو شورای پژوهشکده انرژی (۱/۴/۹۰-۴/۱۱/۹۱)
 10. عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، محل برگزاری دانشگاه کاشان، ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰.
 1. جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال 1401.
 2. استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در سال 1401.
 3. جزء دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال 1401.
 4. تقدیر به خاطر ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی در سال 1401.
 5. استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان در سال 1400.
 6. استاد نمونه آموزشی دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان در سال 1400.
 7. جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان اسلام در سال 1400.
 8. استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در سال 1399.
 9. جزء دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال 1399.
 10. استاد نمونه آموزشی دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان در سال 1397.
 11. تقدیر به خاطر ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری در سال 1397.
 12. پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان بابت چاپ مقاله در مجله دارای بالاترین نسبت ضریب تاثیر در سال 1396.
 13. برگزیده پژوهشی در آذرماه سال 1395.
 14. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1394.
 15. پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1394.
 16. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1392-1391.
 17. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1390-1389.
 18. رتبه اول دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با معدل 18.72 بدون احتساب نمره رساله در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 19. رتبه اول امتحان جامع دوره دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 20. نفر اول امتحان کتبی ورودی دوره دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 21. رتبه اول فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با معدل 18.67 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1389.

پروژه های کاربردی و ساخت

 1. طراحی، ساخت و تست خمش و شبیه سازی لوله کامپوزیتی یک ونیم اینچی به روش الیاف پیچشی
 2. طراحی و ساخت ورق و تیر کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی به روش دستی
 3.  طراحی و ساخت پنل کامپوزیتی به روش صنعتی با استفاده از پمپ واکیوم
 4. طراحی و ساخت ورق و تیر کامپوزیتی به روش صنعتی با استفاده از پمپ واکیوم

دروس تدریس شده تاکنون:

 1. استاتیک
 2. مقاومت مصالح ۱، ۲ و ۳
 3. آزمایشگاه مقاومت مصالح
 4. ارتعاشات سیستمهای گسسته
 5. دینامیک
 6. مکانیک مواد مرکب
 7. طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 8. پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
 9. محاسبات عددی پیشرفته
 10. تئوری ورقها و پوسته ها ۱
 11. ارتعاشات سیستمهای ممتد
 12. الاستیسته غیر خطی

 

جاهای تدریس شده تاکنون:

 1. آموزشکده شهید دادبین کرمان بهمن ماه ۱۳۸۲ تا بهمن ماه ۱۳۸۶.
 2. دانشگاه شهید باهنر کرمان از بهمن ماه ۱۳۸۱ تا بهمن ماه ۱۳۸۶.
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان از بهمن ماه ۱۳۸۷ تا تیرماه ۱۳۹۰.
 4. دانشگاه کاشان از مهرماه ۱۳۸۷ تاکنون.

سوابق پژوهشی

۱- دبیر اجرایی کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی، ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۲.

۲- عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، محل برگزاری دانشگاه کاشان، ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰.

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مقاومت مصالح 2
مقدمه‌ای بر اجزای محدود
مقاومت مصالح 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
حل تمرین ۱۲-۱۱
مقدمه‌ای بر اجزای محدود ۱۱-۱۰
استاتیک و مقاومت مصالح
استاتیک و مقاومت مصالح
راهنمایی و مشاوره دانشجو
استاتیک و مقاومت مصالح
استاتیک و مقاومت مصالح
مراجعه دانشجویی
۱۲-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات سیستم‌های ممتد
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
--
۱۸-۲۰------