طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۹۸۱

طرح های پژوهشی درون دانشگاهی انجام شده

 1. " اثر مقیاس کوچک روی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاری الکتریکی و گرمایی ‌"، تاریخ شروع 23/1/1390 تاریخ اتمام : 22/7/1390،  مجری: دکتر مهدی محمدی­مهر.
 2. " تحلیل ارتعاشات نانو میله مقطع متغیر غیرمحلی تحت بارگذاریهای ترکیبی با استفاده از DQM"، تاریخ شروع 24/7/1391 تاریخ اتمام : 23/1/1392،  مجری : دکتر مهدی محمدی­مهر همکار طرح: امیر حسین رحمتی.
 3. " تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات نانو ورق کامپوزیت پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله­های کربنی"، تاریخ شروع 15/7/1393 تاریخ اتمام : 24/3/1394،  مجری : دکتر مهدی محمدی­مهر همکاران طرح: پروفسور علی قربان پور آرانی، مهندس برهان روستا ناوی.
 4. "تحلیل پایداری دینامیکی خطی و غیر خطی نانو ورق کامپوزیت پیزوالکتریک پلیمری ویسکوالاستیک تقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره مدرج تابعی"، تاریخ شروع 22/12/1394 تاریخ اتمام : 19/7/1395،  مجری : دکتر مهدی محمدی­مهر همکاران طرح: پروفسور علی قربان پور آرانی، مهندس برهان روستا ناوی.
 5. "تاثیر جریان سیال روی پاسخ ارتعاشی و پایداری میکرو لوله های ساندویچی کامپوزیتی تک لایه با کوپله شده در دو حالت چسبندگی کامل و جدایش بین لایه ها بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر"، تاریخ شروع 15/9/1395 تاریخ اتمام : 14/6/1396،  مجری   : دکتر مهدی محمدی­مهر همکار طرح: مجتبی محرابی.
 6. "تحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی متخلخل هوشمند با رویه­های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مدرج تابعی نانو لوله­های کربنی" تاریخ شروع 14/10/1397 تاریخ اتمام : 10/4/1398،  مجری: دکتر مهدی محمدی­مهر همکار طرح: سید محمد اخوان علوی و سید حسین اجتهد.

طرح های صنعتی و بیرون دانشگاهی

 1. آنالیز حرارتی چرخدنده های مخروطی مارپیچ وتاثیر نوع روانکار بر عمر خستگی گیربکس،
  تاریخ شروع: 9/2/94 خاتمه طرح: 10/3/96 مجری طرح: دکتر محمدی مهر همکار طرح: پروفسور قربان پور، شرکت هسا.
 2. تحلیل تنش، خستگی و آنالیز ارتعاشی شافت چند تکه انتقال قدرت دمی بالگرد با طراحی دمپرهای مناسب، تاریخ شروع: 9/2/94 خاتمه طرح: 10/3/96 مجری طرح :پروفسور قربان پور همکار طرح:دکتر محمدی مهر، شرکت هسا.

پروژه های کاربردی و ساخت

 1. طراحی، ساخت و تست خمش و شبیه سازی لوله کامپوزیتی یک ونیم اینچی به روش الیاف پیچشی.
 2. طراحی و ساخت ورق و تیر کامپوزیتی به روش دستی .
 3. طراحی و ساخت ورق و تیر نانو کامپوزیتی به روش دستی.
 4. طراحی و ساخت ورق و تیر کامپوزیتی به روش صنعتی با استفاده از پمپ واکیوم.
 5. طراحی و ساخت پنل کامپوزیتی به روش صنعتی با استفاده از پمپ واکیوم.