مقالات کنفرانسی

تعداد بازدید:۶۳۴

 

 1. Ali Amiri, Mehdi Mohammadimehr, Mohammadreza Anvari, 27-29 May, 2020, “Buckling analysis of a thick-walled micro cylindrical sandwich panel reinforced by graphene platelets”, The 28th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2020), School of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Tehnology, Tehran, Iran.
 2. Mohammadreza Anvari, Mehdi Mohammadimehr, Ali Amiri, 27-29 May, 2020, “Vibration analysis of a micro cylindrical sandwich panel by CNTRC”, The 28th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2020), School of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Tehnology, Tehran, Iran.
 3. فاطمه برگزینی، مهدی محمدی مهر، " تحلیل کمانش الاستیک میکرو تیر ساندویچی متخلخل با استفاده از روش عددی ریتز " بیست و هشتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2020)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 7 تا 9 خرداد  1399.
 4. مهدی محمدی مهر، جواد رجبی " تحلیل کمانش میکرو ورق ساندویچی با دو نوع هسته­ی پلیمری و اورتوتروپیک و رویه­های پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله­های کربنی و نیتریدبور " بیست و هفتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2019)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
 5. مهدی محمدی مهر، جواد رجبی " تحلیل خمش میکرو ورق مورب ساندویچی با انواع هسته­ها و رویه­های کامپوزیتی پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله کربنی به روش کانتورویچ " بیست و هفتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2019)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
 6. حمید طاهریان، کیوان ترابی، مهدی محمدی مهر " تحلیل ارتعاشات آزاد  میکرو کامپوزیتی تیموشنکو غیرکلاسیک چرخشی مقطع متغیر با در نظر گرفتن جرم متمرکز در انتها " بیست و هفتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2019)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
 7. مهدی محمدی مهر، محمد موسوی " تحلیل کمانش میکرو ورق دایروی توخالی ساندویچی با هسته­ی متخلخل و رویه­های پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله های کربنی " بیست و هفتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2019)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
 8. مهدی محمدی مهر، پگاه خزایی " تحلیل کمانش ورق نانو کامپوزیتی پیزو الکتریکی متخلخل تقویت شده با نانو لوله­ها­ی کربنی " بیست و هفتمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2019)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 10 تا 12 اردیبهشت 1398.
 9. محمد عارفی، مرتضی محرابی، مهدی محمدی‌مهر " تحلیل خمش میکروورق دایره­ای توخالی مدرج سه لایه پیزومغناطیس واقع بر بستر الاستیک اورتوتروپیک "، چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، ( EMCE2018) ، دانشگاه تخصصی فناوری­های نوین آمل، ایران، 12 مهرماه 1397.
 10. M.M. Nejadi, M. Mohammadimehr, 24-26 April, 2018, “Buckling Analysis of a Nano-Composite Beam Using Differential Quadrature Method”, The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2018), School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
 11. M. Mohammadimehr, Mostafa Bamdad, Kazem Alambeigi, 24-26 April, 2018, “Buckling analysis of nanocomposite Timoshenko beam using experimental test to obtain the mechanical properties”, The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2018), School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
 12. M. Mohammadimehr, Kazem Alambeigi, Mostafa Bamdad, 24-26 April, 2018, “Bending analysis of nanocomposite Reddy beam using experimental test to obtain mechanical properties”, The 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2018), School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
 13. مهدی محمدی‌مهر، احسان شعبانی، مجتبی محرابی، " تحلیل ارتعاشات آزاد میکرو ورق‌های کامپوزیتی کوپله شده واقع بر بستر الاستیک اورتوتروپیک با خواص مادی وابسته به دما بر اساس تئوری‌های گرادیان کرنشی تعمیم یافته و تغییر شکل برشی سینوسی "، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2017) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی بهشت 1396.
 14. عباس لقمان، مهدی محمدی‌مهر، سروش قرقانی، " تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای با ضخامت متغیر و ساخته شده از مواد مندرج تابعی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده "، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2017) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی بهشت 1396.
 15. محمدرضا فاتحی، مجتبی محرابی، مهدی محمدی‌مهر، " شبیه­سازی اجزاء محدود و تحلیل حرارتی چرخ­دنده­های مخروط مارپیچ "، سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک، سالن همایش­های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان، ایران، 6 خردادماه 1395.
 16. مجتبی محرابی، مهدی محمدی‌مهر، " بررسی ارتعاشات میکرو پوسته‌ کامپوزیتی سه لایه پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله‌های کربنی "، بیست و چهارمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2016) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی بهشت 1395.
 17. مهدی محمدی‌مهر، سید مرتضی ذبیحی حسینی، هادی رضائی مهر، " تحلیل تنش و ارتعاشات بال کامپوزیتی هواپیما تحت ﺗﺃثیر نیرو­های خارجی با استفاده از نرم­افزار اجزا محدود"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2016) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی بهشت 1395.
 18. مهدی محمدی‌مهر، هادی رضائی مهر، " اثر حرارت روی تحلیل تنش و کمانش مخازن استوانه­ای جدار ضخیم کامپوزیتی تحت فشار داخل و خارج بر بستر الاستیک دو پارامتری با استفاده از نرم افزار اجزا محدود آباکوس"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2016) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی بهشت 1395.
 19. مهدی محمدی‌مهر، سید امیر سجاد خدامی، مجتبی محرابی، " تحلیل ارتعاشات آزاد نانو تیر تیموشنکو تحت میدان‏های الکتریکی و مغناطیسی بر اساس تئوری گرادیان کرنشی"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2016) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی بهشت 1395.
 20. مهدی محمدی‌مهر، سید وحید اخروی، سید محمد اخوان علوی، " تحلیل ارتعاشات آزاد پنل استوانه­ای تقویت شده با توزیع­های مختلف نانو لوله­های کربنی بر بستر الاستیک تحت اثر میدان­های الکتریکی و مغناطیسی"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران،
  (
  ISME2016) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی بهشت 1395.
 21. رسول رستمی، مهدی محمدی‌مهر، مهدی قناد، امیر جلالی، " تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیوب چرخان نانوکامپوزیتی با لایه پیزوالکتریک بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده"، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران، 26 فروردین ماه 1395.
 22. رسول رستمی، مهدی قناد، مهدی محمدی‌مهر، امیر جلالی، " تحلیل خیز میکروتیوب چرخان نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت تاثیر میدان حرارتی و مغناطیسی"، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم مهندسی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران، 24 و 25 اسفند ماه 1394.
 23. M. Mohammadimehr, Shahram Hosseini Chaleshtori, Sajad Alimirzaie, 12-14 May, 2015, “Longitudinal vibration of functionally graded tapered microbars embedded in an elastic medium based on SGT”, The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2015), Mech. Eng. Dept., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
 24. سعید شاهدی، مهدی محمدی‌مهر، " تحلیل کمانش غیرخطی نانولوله نیترید بور براساس تئوری تیر تیموشنکو غیرمحلی و تنش کوپل اصلاح­شده با استفاده از روش مربع­سازی دیفرانسیلی "، بیست و سومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ( ISME2015) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی بهشت 1394.
 25. مهدی محمدی‌مهر، سید مصطفی مصطفوی فر،" تاثیر اندازه مقیاس کوچک بر روی ارتعاش نانو ورق اورتوتروپیک با استفاده از روش رایلی- ریتز "، بیست و سومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران،( ISME2015) ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی بهشت 1394.
 26. مهدی محمدی‌مهر، سعید شاهدی، " تحلیل خمش و ارتعاش آزاد غیرخطی نانولوله­های کربنی تک جداره براساس تئوری تیر تیموشنکو غیرمحلی با استفاده از روش مربع­سازی دیفرانسیلی "، ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو (Rotating Equipment 2014)، مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی، تهران، ایران، 12-11 آذر ماه 1393.
 27. رحمت اله امینی، مهدی محمدی‌مهر، مسلم وصالی نژاد، " تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیر تیموشنکو مقطع متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی بر اساس تئوری گرادیان کرنشی به روش رایلی ریتز "، ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو (Rotating Equipment 2014)، مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی، تهران، ایران، 12-11 آذر ماه 1393.
 28. مهدی محمدی‌مهر، هادی رضائی مهر، احسان لقمان، " بررسی اثر دما ، نرخ کرنش و اصطکاک روی منحنی تنش-کرنش در فرآیند آهنگری قطعه استوانه­ای توسط قالب بسته سینوسی "، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 29. مهدی محمدی‌مهر، امیرحسین قربان­پور آرانی، مهدی حدید ، " شبیه­سازی فرآیند نورد سرد به روش جانسون-کوک به کمک نرم افزار آباکوس "، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 30. مهدی محمدی‌مهر، رضوان سر­کرده، احسان لقمان، هادی رضائی مهر، " شبیه سازی و مدل­سازی فرآیند کشش سیم تک مرحله ای و پنج مرحله­ای درنرم­افزار اجزا محدود آباکوس و تاثیر عوامل مختلف بر آن "، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 31. مهدی محمدی‌مهر، حسن بابا اکبر زارعی، علیرضا مرتضوی نسب، " شبیه ­سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس "، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 32. مهدی محمدی‌مهر، محمدحسین توجهی، سید امیرمحمد مناقب، " شبیه‌سازی فرایند خمکاری تیر I شکل به روش اجزاء محدود "، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 33. مهدی محمدی‌مهر، مجتبی بالاخانه ای، مصطفی حیدریان، " شبیه­سازی فرآیند کشش عمیق با استفاده از نرم­افزار آباکوس"، هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17-15 مهر ماه 1393.
 34. M. Salemi, M. Mohammadimehr, 22-24 Oct 2014, “Bending and buckling analysis of functionally graded Mindlin nano-plate model based on strain gradient elasticity theory”, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 35. B. Rousta Navi, M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, 22-24 Oct 2014, “The magnetic effect on stability of polymeric nanocomposite plate reinforced by single walled carbon nanotubes”, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 36. M. Mohammadimehr, E. Golzary, S. Alimirzaie, 10-12 April 2014, “Static and free vibration analysis of tapered functionally graded polystyrene nano-composite beam reinforced by SWCNT under heat transfer and static forces using FEM”, 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014), Istanbul University, Turkey.
 37. برهان روستا ناوی، مهدی محمدی‌مهر، علی قربان پور، " کمانش و ارتعاشات نانو ورق کامپوزیتی هوشمند تحت بارگذاری الکترومگنتومکانیکی بر اساس مدل توسعه یافته مخلوط "، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، 4-2 اردیبهشت ماه 1393.
 38. مهدی محمدی‌مهر، محدثه بافقی زاده، " تحلیل ارتعاشات اجباری طولی نانومیله سه‌جداره نیترید بور غیرمحلی با استفاده از روش مربع سازی دیفرانسیلی "، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، 4-2 اردیبهشت ماه 1393.
 39. مهدی محمدی‌مهر، مریم رضایی، مائده حسامی، شهرام حسینی چالشتری، محمد بذرکار، " تأثیر پارامتر تراکم‌، دما و کسر‌حجمی روی خیز تیر کامپوزیتی تقویت­شده با نانولوله‌ی کربنی پایه-پلیمری حافظه‌دار "، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، 4-2 اردیبهشت ماه 1393.
 40. مهدی محمدی‌مهر، رسول رستمی، " تاثیر بستر الاستیک روی خیز و تابع لایه مرزی ورق ایزوتروپیک عرضی با استفاده از تئوری ردی "، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، 4-2 اردیبهشت ماه 1393.
 41. مهدی محمدی‌مهر، محمد سالمی، " تحلیل ارتعاشات نانو ورق میندلین مدرج تابعی با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی "، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2014)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، 15-13  اسفندماه 1392.
 42. مهدی محمدی‌مهر، سید جواد عطیفه، " تحلیل تنش و خیز ورق دایره­ای سوراخ دار یک سر گیردار ساخته شده از مواد مدرج تابعی "، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2014)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، 15-13  اسفندماه 1392.
 43. مهدی محمدی‌مهر، محمد جواد فراهی، " انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی "، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2014)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، 15-13  اسفندماه 1392.
 44. مهدی محمدی‌مهر، احمد علی منجمی، " تحلیل تنش کره توخالی جدارضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری­های مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی بر بستر پاسترناک"، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2014)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، 15-13  اسفندماه 1392.
 45. مهدی محمدی‌مهر، محمد سالمی، " کمانش و خمش نانو ورق میندلین مدرج تابعی با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی "، اولین کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک (NCMEI2014)، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، شیراز، 8 اسفندماه 1392.
 46. مهدی محمدی‌مهر، محمد محمودیان، " تحلیل ارتعاشات آزاد الکترو­ترمو­مکانیکی تیر نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو­لوله­ی نیترید بور بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده "، اولین کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک (NCMEI2014)، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، شیراز، 8 اسفندماه 1392.
 47. M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, B. Rousta Navi, 18-19 Feb. 2014, “Prediction of elastic modulus of rectangular composite plate reinforced by aligned carbon nanotubes (CNTs) by three dimensional finite element method”, The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 48. M. Mohammadimehr, A. A. Monajemi, 18-19 Feb. 2014, “Nonlocal free vibration of viscoelastic nanoribbon resting on elastic medium”, The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 49. M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, B. Rousta Navi, 8-9 Jan. 2014, “The free vibration analysis of nonlocal SLGS based on various plate theories under magnetic field”, International Conference on Machine Learning, Electrical, and Mechanical Engineering (ICMLEME2014), Dubai, UAE.
 50. مهدی محمدی‌مهر، محمد حسن اسماعیلی، "تحلیل کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته استوانه­ای جدار نازک ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری­های ترکیبی بر بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه 3"، دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC2013 )، دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، 24-22 مردادماه 1392.
 51. مهدی محمدی‌مهر، اسماعیل احمدی، سید مرتضی ذبیحی حسینی راوندی، " تاثیر فشار روی ارتعاشات آزاد پوسته استوانه­ای دوارکامپوزیتی "، دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC2013 )، دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، 24-22 مرداد ماه 1392.
 52. مهدی محمدی‌مهر، علیرضا محکمه، فرزین صیادی، "طراحی و ساخت مواد کامپوزیتی شیشه/اپوکسی به روش الیاف پیچشی و انجام تست خمش روی لوله کامپوزیتی یک ونیم اینچی"، دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC2013 )، دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، 24-22 مرداد ماه 1392.
 53. مهدی محمدی‌مهر، سید امیر محمد مناقب، " تحلیل کمانش محوری غیر محلی نانولوله کربنی سه جداره بر بستر الاستیک پاسترناک "، بیست و یکمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2013 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، 19-17 اردیبهشت ماه 1392.
 54. مهدی محمدی‌مهر، محمد مهدی محمدی نجف آبادی، " تاثیر بستر الاستیک پاسترناک روی ارتعاشات آزاد نانو ورق تک لایه با در نظر گرفتن تنش­های سطحی "، بیست و یکمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2013 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، 19-17 اردیبهشت ماه 1392.
 55. مهدی محمدی‌مهر، احسان گلذاری، امیر پورخلیلی، " تاثیر تغییر سطح مقطع روی کمانش پیچشی تیر نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تک جداره "، بیست و یکمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک(ISME2013 )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، 19-17 اردیبهشت ماه 1392.
 56. مهدی محمدی‌مهر، محمد رضا وکیل، محمد مهدی محمدی نجف آبادی، " بررسی تاثیرپارامترهای موثر روی فرآیند آهنگری گرم دو مرحله ای چرخ قطار مدل S1002 با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود "، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE2013)، دانشگاه علم وصنعت ایران، 10 و 11 اردیبهشت ماه 1392.
 57. صابر عزیزی، یاشار حقیقت فر، مهدی محمدی‌مهر، " تعیین ولتاژ پولین استاتیکی و محدوده ولتاژ کاری به منظور طراحی مناسب میکرو سنسور فشاری خازنی با استفاده از مدل میکرو تیر "، همایش ملی مهندسی مکانیک (NCME2013)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، 17 اسفندماه 1391.
 58. M. Mohammadimehr, H. Afshari, 20-22 Feb. 2013, “GDQM for vibration analysis of functionally graded thin annular sector plates with non-uniform thickness on elastic foundation”, 12th Conference of Iranian Areospace Society (AERO2013), Aerospace Engineering Departement, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
 59. مهدی محمدی‌مهر، رحمت اله امینی، محمد محمودیان، " تاثیر انتقال حرارت روی خیز تیر اویلر- برنولی نانوکامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله کربنی به روش اجزاء محدود "، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2013)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوا و فضا،  3-1  اسفندماه 1391.
 60. مهدی محمدی‌مهر، محمد بذرکار، " تعیین ضریب کشسانی عرضی کامپوزیت­های تقویت شده با نانو لوله کربنی پایه پلیمری حافظه دار برحسب کسر حجمی نانو لوله، دما و پارامتر تراکم توده "، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران (AERO2013)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوا و فضا،  3-1  اسفندماه 1391.
 61. مهدی محمدی‌مهر، حامد خانی، فرزین صیادی، محمد صادق فلاح زاده، " بررسی تاثیر عوامل مختلف روی فرآیند اکستروژن مستقیم به روش اجزاء محدود "، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (STU2013)، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک،  3-1  اسفندماه 1391.
 62. مهدی محمدی‌مهر، مرتضی قانع پور ، " بررسی تاثیر حرارت روی فرایند آهنگری قطعه ­استوانه­ای شکل به روش اجزاء محدود هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (STU2013)، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک،  3-1  اسفندماه 1391.
 63. M. Mohammadimehr, A. H. Rahmati, 10-12 Oct 2012, “Electric excitation effect on the BNNRs vibration behavior under electro-thermo-mechanical loadings using nonlocal elasticity theory”, International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (ICMEAT2012), Islamic Azad University, Majlesi Branch, Abbasi International Hotel, Isfahan, Iran.
 64. مهدی محمدی‌مهر، احمد علی منجمی، " بررسی رفتار الکتروترموالاستیک کره توخالی جدارضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری­های الکتریکی، حرارتی و مکانیکی بر بستر الاستیک"، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته (ICMEAT2012)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، ایران، 21-19 مهرماه 1391.
 65. مهدی محمدی‌مهر، مجید حمامی، امین رحمانی، " شبیه­سازی و مدلسازی فرآیند قفسه نورد سیاره­ای با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس"، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته (ICMEAT2012)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، ایران، 21-19 مهرماه 1391.
 66. مهدی محمدی‌مهر، علی اسکینی، " شبیه سازی اجزای محدود پیش­ فرم لوله و فرآیند هیدروفرمینگ تولید سه راهی فولاد ­زنگ نزن 304"، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته (ICMEAT2012)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، ایران، 21-19 مهرماه 1391.
 67. مهدی محمدی‌مهر، الهه عزیزیان، امین رحمانی، " تاثیر غلتکهای پشتیبان روی فرایند نورد گرم "، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته (ICMEAT2012)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، ایران، 21-19 مهرماه 1391.
 68. مهدی محمدی‌مهر، سید مرتضی ذبیحی حسینی راوندی، وحید طحانی، " بررسی قالب­های پیش فرم روی فرآیند آهنگری گرم "، اولین کنفرانس جرم و انتقال حرارت ایران(ICHMT2012)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، 23-21 شهریورماه 1391.
 69. مهدی محمدی‌مهر، امیر حسین رحمتی، " اثرات حرارتی روی پاسخ ارتعاشی نانو میله غیر محلی دو سرگیردار "، اولین کنفرانس جرم و انتقال حرارت ایران(ICHMT2012)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، 23-21 شهریورماه 1391.
 70. M. Mohammadimehr, A. H. Rahmati, 8-10 Sep 2012, “Nonlocal vibration of tapered nanorods under electro-thermo-mechanical loadings using DQM”, the  International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2012), University of Kashan, Kashan, Iran.
 71. مهدی محمدی‌مهر، علی شفیع خانی، سید مهدی میرصادقی، " بررسی تاثیر پارامترهایی نظیر شرایط اصطکاکی، دما، خواص مواد و هندسه ابزار روی فرایند آهنگری به روش اجزاء محدود "، سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME2011، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، 8-6 دیماه 1390.
 72. مهدی محمدی‌مهر، امین رحمانی، محمد حسن کیخا، " شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند نورد ورق گرم مسطح دو قفسه‌ای به روش اجزاء محدود "، سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME2011، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، 8-6 دیماه 1390.
 73. مهدی محمدی‌مهر، مهرداد نصر، مهدی کرمی ، " شبیه سازی  فرایند نورد گرم تیر I شکل
  به روش اجزاء محدود "، سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
  ICME2011، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، 8-6 دیماه 1390.
 74. مهدی محمدی‌مهر، محمد حسن کیخا، " تاثیر عوامل مختلف روی فرآیند نورد ورق ضخیم به روش اجزاء محدود"، اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه­های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده، دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف، 16-14 تیرماه 1390.
 75. مهدی محمدی‌مهر، امیرحسین رحمتی، علی قربانپور آرانی " اثر مقیاس کوچک روی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاریهای الکتریکی و گرمایی "، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2011، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، 22-20 اردیبهشت ماه 1390.
 76. محمد کرمی، علیرضا سعیدی، مهدی محمدی‌مهر " تحلیل کمانش غیر محلی نانولوله­های کربنی چندجداره بر بستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی و محوری "، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2011، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، 22-20 اردیبهشت ماه 1390.
 77. علی قربانپور آرانی، مهدی محمدی‌مهر، وحید عطابخشیان، سید ناصر فرزانمهر " تحلیل بعد از کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره با استفاده از تئوری لایه مرزی"، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2011، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، 22-20 اردیبهشت ماه 1390.
 78. Z. S. Mousavi, M. Mohammadimehr, A. R. Shahidi, 14-16 May 2011, “Effect of number of layers on the buckling analysis of CNTs using nonlocal elasticity theory”, the  Annual Conference on Mechanical Engineering(ISME 2011), University of Birjand, Birjand, Iran.
 79. علی قربانپور آرانی، محمد شریف زارعی، مهدی محمدی‌مهر" تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت فونداسیون پاسترناک "، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2011، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، 22-20 اردیبهشت ماه 1390.
 80. علی قربانپور آرانی، محمد شریف زارعی، مهدی محمدی‌مهر" تحلیل ارتعاشات خطی نانولوله کربنی دوجداره تحت بار حرارتی بستر محیط الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی "، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران IAS2011، دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، 12-10 اسفندماه 1389.
 81. محمد کرمی، علیرضا سعیدی، مهدی محمدی‌مهر " تحلیل کمانش غیر محلی نانولوله­های کربنی چندجداره بر بستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی، محوری و گرمایی"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران IAS2011، دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، 12-10 اسفندماه 1389.
 82. مهدی محمدی‌مهر، علیرضا سعیدی، علی قربانپور آرانی " تحلیل کمانش نانولوله­ کربنی تک لایه تحت بارگذاری ترکیبی بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی"، هشتمین کنفرانس دانشجویی نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 11-10 آذر ماه 1389.
 83. علیرضا سعیدی،  مهدی محمدی‌مهر" تحلیل کمانش پیچشی نانو لوله کربنی دو جداره بر بستر الاستیک وینکلر و پاسترناک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی "، هجدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2010، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، 23-21 اردیبهشت ماه 1389.
 84. مهدی محمدی‌مهر، علی قربانپور آرانی، چیانگ هان، " اثر مقیاس کوچک روی کمانش نانو لوله‌ کربنی تک لایه تحت فشار شعاعی بر بستر الاستیک "، هجدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2010، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، 23-21 اردیبهشت ماه 1389.
 85. محمد شریف زارعی و مهدی محمدی‌مهر " تحلیل کمانش نانولوله کربنی دوجداره تحت بارهای محوری و حرارتی بر بستر الاستیک داخلی و خارجی با در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک طول " ، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، 31-29 اردیبهشت ماه 1388.
 86. محمد شریف زارعی و مهدی محمدی‌مهر، " کمانش نانو لوله کربنی دو جداره تحت بارهای شعاعی وحرارتی با در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک بر بسترهای الاستیک داخلی و خارجی" ، هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009،  دانشگاه صنعتی مالک­اشتر، شاهین­شهر، اصفهان، 29 بهمن-1 اسفند 1387 ،.
 87. M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, A. Ghorbanpour Arani, 14-16 May 2008, “Effect of Small Length Scale on Elastic Buckling of Double-Walled Carbon Nanotube using Timoshenko Beam Theory”, the  Annual International Conference on Mechanical Engineering(ISME2008), Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
 88. M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, 14-16 May 2008, “A New Fourth-Order Shear Deformation Theory for the Free Vibration Analysis of Functionally Graded Rectangular Plates”, the  Annual International Conference on Mechanical Engineering(ISME2008), Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
 89. مهدی محمدی‌مهر، محمد علی حاج‌عباسی، " حل تحلیلی بار کمانش ورق مستطیلی
   
  P-FGM برای شرایط مرزی ترکیبی دو طرف ساده- دو طرف گیردار"، شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME2008، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26-24 اردیبهشت ماه 1387.
 90. M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, 19-21 Feb 2008, “A Fourth-Order Shear Deformation for Static Analysis of Thick Functionally Graded Rectangular Plates”, the  Conference of Iranian Aerospace Society (Aero2008), Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 91. M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, 19-21 Feb 2008, “Bending Analysis of Thick Functionally Graded Rectangular Plates using Unconstrained Third-Order Shear Deformation Theory”, the  Conference of Iranian Aerospace Society (Aero2008), Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 92. حامد فرهمند، علیرضا سعیدی، مهدی محمدی‌مهر، " ارائه مدلی در تغییر شکل پلاستیک برای مواد با ساختار نانو متری"، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه کاشان، 16-14 شهریورماه 1386.
 93. حمید رضا خاتمی، مهدی محمدی‌مهر، " تحلیل استاتیکی سازه خرپا با استفاده از پارامترهای فازی"، اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند(هفتمین کنفرانس سیستمهای فازی و هشتمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)، دانشکده‌های ریاضی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 9-7 شهریورماه 1386.
 94. مهدی محمدی‌مهر، فرزاد آریانا، مصطفی بورقی، سیدمنصور ناصرعلوی، " اصلاح رفتار ارتعاشی سازه‌های پوسته‌ای به روش اجزاء محدود"، چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 28-26 اردیبهشت 1385.
 95. فرزاد آریانا، مهدی محمدی‌مهر، سیدمنصور ناصرعلوی، " بهینه‌سازی رفتار ارتعاشی پوسته‌ها"، دومین کنفرانس سازه‌های جدار نازک، 26-25 آبان‌ماه 1384، دانشگاه شهید باهنر کرمان(بخش مهندسی عمران).

محسن خطیبی، مهدی محمدی‌مهر، محمد محمدی، "بهینه‌سازی خرپا با استفاده از عملگرهای اصلاح شده ژنتیک"، ششمین کنفرانس سیستمهای هوشمند، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 5-4 آذرماه 1383.