پروژه های کارشناسی

تعداد بازدید:۷۷۷

ردیف

عنوان پروژه

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ دفاع

مسولیت پروژه

دانشگاه

استاد

راهنما

 

استاد مشاور

 1.  

تاثیر عوامل مختلف ار قبیل رفتار ماده، دما، اصطکاک و نرخ کرنش روی فرآیند نورد ورق ضخیم به روش اجزاء محدود

محمد حسن کیخا

مهرماه 1389

تابستان 1390

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل تنش تیر اویلر برنولی ساخته شده از مواد هدفمند غیر ایزوتروپیک تحت بارگذاری الکترو-مگنتو-الاستیک

آرش ابراهیم زاده

مهرماه 1389

شهریورماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

بررسی رفتار الاستیک مواد ارتوتروپیک تحت بارگذاری پیچشی

سید علی طاهایی بیدگلی

مهرماه 1389

شهریورماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

تاثیر عوامل مختلف روی فرایند اکستروژن مستقیم به روش FEM

محمد صادق فلاح زاده

بهمن ماه 1389

آبان ماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

بررسی تاثیر عوامل مختلف روی فرایند آهنگری گرم به روش اجزاء محدود

مرتضی قانع پور

بهمن ماه 1389

بهمن ماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

بررسی رفتار الکترو ترمو الاستیک کره توخالی جدار ضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاریهای الکتریکی، حرارتی و مکانیکی

احمد علی منجمی گیلانی

بهمن ماه 1389

بهمن ماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

کمانش خمشی محلی تیر نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تک جداره

امیر پور خلیلی

بهمن ماه 1389

بهمن ماه 1390

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل تنش مخازن CNG تمام کامپوزیتی توسط نرم افزار اجزای محدود انسیس

سروش صابری بیدگلی

بهمن ماه 1389

تابستان 1391

*

 

کاشان

 1.  

شبیه­سازی لوله کامپوزیتی یک و نیم اینچی به روش الیاف پیچشی در نرم افزار اج‍زاء محدود آباکوس

فرزین صیادی

مهرماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

طراحی، ساخت و تست خمش لوله کامپوزیتی یک ونیم اینچی به روش الیاف پیچشی

علیرضا محکمه

مهرماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

تاثیر انتقال حرارت روی خیز تیر اویلر-برنولی نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله کربنی به روش اجزاء محدود

رحمت اله امینی

مهرماه 1390

شهریور ماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

بررسی ارتعاشات و پایداری نانو لوله حاوی جریان سیال بر اساس مدل تیر اصلاح شده

عباسعلی محمدی
ده­آبادی

مهرماه 1390

شهریور ماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

تاثیر غلتکهای پشتیبان روی فرایند نورد گرم

الهه عزیزیان فارسانی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

مدل­سازی غلتک­های قفسه نورد سیاره­ای با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس

مجید حمامی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل ارتعاشات استوانه دوار کامپوزیتی به روش اجزای محدود توسط نرم‌افزار آباکوس

اسماعیل احمدی شاپور آبادی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

تاثیر تنش­های سطحی روی ارتعاشات آزاد غیر محلی نانو ورق بر بستر الاستیک تحت بارگذاری حرارتی

محمد مهدی محمدی نجف آبادی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

ارتعاشات محوری نانو میله­ی غیرهمگن بر بستر الاستیک تحت تاثیر نیروهای الکتریکی، حرارتی و مکانیکی با استفاده از روش مربع سازی دیفرانسیلی

امیر حسین رحمتی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

بررسی و تحلیل سه بعدی نورد گرم تیر I شکل به کمک نرم افزار اجزا محدود

مهدی کرمی

بهمن ماه 1390

شهریورماه 1391

*

 

کاشان

 1.  

تاثیر تغییر سطح مقطع به ازای ضخامت­های متفاوت نانو لوله بر روی کمانش پیچشی تیر نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله­ی تک جداره

احسان گلذاری

مهرماه 1391

مرداد ماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

مدلسازی و شبیه­سازی فرآیند نورد گرم یازده قفسه­ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نرم افزار اج‍زاء محدود آباکوس

محمد صادق قائدی

مهرماه 1391

شهریور ماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل استاتیکی ورق­های ایزوتروپیک عرضی بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری برشی مرتبه سه

رسول رستمی

مهرماه 1391

شهریور ماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل تنش و ارتعاشات بال کامپوزیتی هواپیما تحت تاثیر نیروهای خارجی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود

سید مرتضی ذبیحی حسینی راوندی

مهرماه 1391

شهریورماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

شبیه سازی و مدلسازی فرآیند اکستروژن معکوس به روش المان محدود با نرم افزار آباکوس و بررسی اثر عوامل مختلف بر روی آن

حمیدرضا توسلی

مهرماه 1391

شهریورماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

شبیه سازی و مدلسازی فرآیند کشش سیم پنج مرحله­ای در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس

رضوان سرکرده

مهرماه 1391

شهریورماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

بررسی عوامل موثر بر فرآیند کشش عمیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس

وحید طحانی موخر

بهمن ماه 1391

شهریورماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل کمانش بال کامپوزیتی هواپیما تحت تاثیر نیروهای خارجی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود

سهیل سعیدی

بهمن ماه 1391

بهمن ماه 1392

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل کمانش محوری غیر محلی الکترو مکنتو ترمو الاستیک نانو لوله Zno سه جداره با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو

سید امیر محمد مناقب

بهمن ماه 1392

شهریور ماه 1393

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل خمش و کمانش میکرو تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور با در نظر گرفتن اثرات سطح و تئوری تنش کوپل اصلاح شده

حسن هادی زاده

 

مهرماه  1393

22 تیر ماه 1394

*

 

کاشان

 1.  

ارتعاشات آزاد میکرو تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور با در نظر گرفتن اثرات سطح و تئوری گرادیان کرنشی

حسین هادی زاده

مهرماه 1393

31 شهریور ماه 1394

*

 

کاشان

 1.  

اثر حرارت روی تحلیل تنش و کمانش مخازن استوانه­ای جدار ضخیم تحت فشار داخل و خارج بر بستر الاستیک دو پارامتری با استفاده از نرم افزار اجزا محدود آباکوس

هادی رضایی مهر

بهمن ماه 1393

21 شهریور ماه 1394

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل کمانش و ارتعاشات نانوتیر تیموشنکوی کوپله شده تحت میدان‏های فیزیکی مختلف بر اساس تئوری گرادیان کرنشی

سید امیر سجاد خدامی

تیرماه 1394

29 شهریورماه 1394

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل ارتعاشات آزاد پنل استوانه­ای میکرو کامپوزیتی ساندویچی تقویت شده با نانو لوله­های کربنی تحت میدان­های الکتریکی و مغناطیسی بصورت مدار باز و مدار بسته

سید محمد اخوان علوی

بهمن ماه 1394

شهریورماه 1395

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل خیز، کمانش و ارتعاشات آزاد ورق نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو ذرات کربنی در محیط متخلخل

پگاه خزایی

بهمن ماه 1396

آذرماه 1397

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل خیز وکمانش میکرو ورق دایره­ای توخالی ساندویچی، با­­­­­­هسته­ی متخلخل ولایه پیزوالکتریکی تقویت شده با نانولوله­های کربنی

محمد موسوی

بهمن ماه 1396

شهریورماه 1397

*

 

کاشان

 1.  

تحلیل تنش و طراحی پیچ مغناطیسی تحت ضربه به کمک نرم افزار اجزا محدود

محمدرضا آزادی

بهمن ماه 1397

خرداد ماه 1398

*

 

کاشان