مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱One pot synthesis of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes by using cobalt oxid nanoparticles as an efficient catalyst under solvent free conditionsحسین نعیمی,مریم هادیانThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۲Fe3O4@SiO2@SH–SO3H as a heterogeneous acidic nanocatalyst for mild and facile synthesis of 2-arylbenzothiazoles under green conditionsحسین نعیمی,مهران محرابیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۳One pot and green synthesis of pyrrole derivatives in the presence of ionic liquid as a homogeneous catalyst under microwave irradiationحسین نعیمی,مهلا دادایی یزدلیسومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانوایران2016-6-11
۴Facile sonochemical synthesis of pyrrole derivatives using MWCNTs-SO3H as a reusable catalystحسین نعیمی,مهلا دادایی یزدلی2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering2016-5-5
۵تهیهی مشتقات ۲ آریل بنزوکسازول با استفاده از کاتالیزگر ناهمگن پتاسیم سیانید تثبیت شده بر روی - نانولوله کربنی در دمای اتاقحسین نعیمی,ثریا رحمتی نژاددومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی2016-5-5
۶Microwave promoted one-pot synthesis of tetrazoles catalyzed by zinc sulfide nanoparticles as a recyclable heterogeneous catalystحسین نعیمی,فاطمه کیانی2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering2016-5-5
۷Investigation of inhibition properties of 2-(2-nitrophenyl)-benzothiazole on corrosion protection performance using statistical experimental designسعید معصوم,محسن بهپور,مرضیه افضل خواه,حسین نعیمیسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی2016-4-22
۸Efficient one-pot tree-component synthesis of spiro thiazolo[3, 4-b] pyrimidine promoted by magnetite/chitosan as a magnetically recyclable heterogeneous nanocatalystسپیده لاهوتی هره دشت,حسین نعیمی6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (ICNN 2016)2016-10-26
۹Synthesis of β-hydroxy-1,2,3-triazoles catalyzed by graphene oxide@polytriazole-Cu via multicomponent reaction in aqueous mediaزهرا انصاریان,حسین نعیمی6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (ICNN 2016)2016-10-26
۱۰NiO nanoparticles as an efficient catalyst for the synthesis of tetrazolesحسین نعیمی,محسن مرادیان,زهرا سلیمی-6th International Conference on Nanotechnology icn20172016-10-26
۱۱Efficient one-pot tree-component synthesis of spiro thiazolo[3, 4-b] pyrimidine promoted by magnetite/chitosan as a magnetically recyclable heterogeneous nanocatalystسپیده لاهوتی هره دشت,حسین نعیمی-6th International Conference on Nanotechnology icn20172016-10-26
۱۲Functionalized magnetic nanoparticles with ionic liquid as an efficient and recoverable catalyst for multicomponent Biginelli reactionحسین نعیمی,حوریه سادات عبودتیان هرندی-6th International Conference on Nanotechnology icn20172016-10-26
۱۳Synthesis of β-hydroxy-1,2,3-triazoles catalyzed by graphene oxide@polytriazole-Cu via multicomponent reaction in aqueous mediaزهرا انصاریان,حسین نعیمی-6th International Conference on Nanotechnology icn20172016-10-26
۱۴Studing the interaction of some anthraquinone derivatives with DNA in comparison with doxorubicinرویا مهین پور,زهره زهرایی,حسین نعیمی,سمانه خدامیچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی2015-5-12
۱۵Magnetic nanoparticles modified by organozinc complexe as efficient and green catalyst for the synthesis of formamide derivativesحکیمه سادات هاشمی نژاد,حسین نعیمی,محسن مرادیان2nd Iranian Student Chemistry Conference2015-10-6
۱۶Preparation of some indole derivatives in the presence of modified magnetic nanoparticles with acidic ionic liquid as new catalyst under thermal and microwave conditionsشیوا علیزاده,حسین نعیمی,محسن مرادیان2nd Iranian Student Chemistry Conference2015-10-6
۱۷Nano-Silica Sulfuric Acid Catalyzed The One Pot Synthesis of Anthraquinones from Benzene Derivativesحسین نعیمی,محسن مرادیانبیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران2014-8-19
۱۸Encapsulation of Thiosalen Complex in NaY Nanoporosity: An Efficient Catalyst For Asymmetric A3-Coupling Reactionحسین نعیمی,محسن مرادیانبیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران2014-8-19
۱۹Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on iron-containing MCM-41 nanoparticlesوجیهه نژادشفیعی دخت,حسین نعیمیتکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی2014-5-14
۲۰Nanoporous MCM-41 materials modified with Copper(I)-salen type complex: as efficient and reusable catalyst for the synthesis of 1,2,3-triazolesحسین نعیمی,محسن مرادیانبیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران2014-3-13
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.