مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Islanding Detection and frequency circuit measurement by power distribution relation depending on the angleمعصومه سیدی,سید عباس طاهر,بابک گنجیبیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق2017-4-19
۲Islanding detection and frequency circuit measurement by power distribution relation depending on the angleمعصومه سیدی,سید عباس طاهر,بابک گنجیEPDC 20172017-4-19
۳Model predictive control of PV-based shunt active power filter in single phase low voltage grid using conservative power theoryسید عباس طاهر,محمدحسین علائی,زهرا دهقانی ارانیPEDSTC 20172017-2-14
۴تخمین منحنی آیرودینامیک و بهبود پروفیل توان توربین بادی 710 کیلووات بینالودامید دلاوری مرقی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادیبیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران2016-5-10
۵طراحی سیستم کنترل غیرخطی بهینه مقاوم بالاتنهی برونپوشعطیه کریم,سید عباس طاهر,محسن ایرانی رهقیISME 20162016-4-26
۶Active Generators Power Dispatching Control In Smart Gridاحسان لیموچی دلی,سید عباس طاهر,بابک گنجیبیست و یکمین کنفرانس سیستمهای توزیع2016-4-26
۷تخمین منحنی آیرودینامیک، بهبود پروفیل توان تولیدی و طراحی سیستم کنترل زاویه پرهی توربینبادی بینالودامید دلاوری مرقی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادیکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی2016-2-22
۸کنترل فرکانس ریزشبکه مبتنی بر کنترل هوشمند پاسخگویی باررضا قاسمی,حمیدرضا محمدی,سید عباس طاهرکنفرانس شبکه های هوشمند 952016-12-20
۹طراحی کنترل کننده غیرخطی جهت بهبود قابلیت گذر از خطای توربین بادی با DFIGزهرا دهقانی آرانی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادینخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر2015-9-1
۱۰بهبود قابلیت گذر از خطای توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از کنترلکننده مد لغزشیزهرا دهقانی آرانی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادیدومین همایش ملی مدیریت انرژیهای نو و پاک2015-8-13
۱۱Adaptive Fuzzy Gain-Scheduling Design to Improve Instantaneous Average Current–Sharing Control Scheme for Parallel–Connected Inverters Considering Line Impedance Impact in Microgrid Networksسید عباس طاهر,مهدی ذوالفقاریInternational Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’14)2014-4-8
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.