لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۱۰۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تحلیل وضعیت شغلی فارغ التحصیلان هنرهای صناعیدهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنانتهرانربابه خاتون پیله فروش,صدیقه کیانی سلمی
تحلیل وضعیت شغلی فارغ التحصیلان هنرهای صناعیدهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنانتهرانربابه خاتون پیله فروش,صدیقه کیانی سلمی
ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد توریسم گستردهاولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیاهمدانصدیقه کیانی سلمی,محبوبه خسروی نژاد
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای توسعه توریسم سلامت در استان لرستانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهذصدیقه کیانی سلمی,آسیه حسنی نژاد
گردشگری وآموزه های اسلامی (با تاکید برآیات قرآن کریم)اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصتهمدانصدیقه کیانی سلمی,مریم کیانی,مریم اصغری
نقش اکوتوریسم در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی: گیان)اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصتهمدانصدیقه کیانی سلمی,مریم کیانی
تبیین عوامل ناشی از کارکرد دفاتر آی سی تی روستایی (نمونه موردی بخش سامان استان چهارمحال و بختیاری)کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیستتهرانصدیقه کیانی سلمی,ندا دهقان,محمدحسین وطنخواهان اصفهانی
امکان سنجی توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبیکنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیستتهرانصدیقه کیانی سلمی
Comparison of the Features of the Text space (traditional) and meta-text (virtual) with emphasis on poststructuralist theory and its criticismFICSSH2014تفلیسعباس شکاری,آزاد محمدی,نجمه احمد آبادی آرانی,صمد محمدی
ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری پایدار (نمونه موردی: چشمه آبگرم وَرتون)کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیستتهرانصدیقه کیانی سلمی
نقش محصولات کشاورزی در توسعه گردشگری نمونه موردی زعفران در شهرستان گناباداولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش محصولات کشاورزی در توسعه گردشگری نمونه موردی زعفران در شهرستان گناباداولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش امنیت در پدافند غیرعامل با تأکید بر امنیت غذایی ساکنین شهرهااولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش امنیت در پدافند غیرعامل با تأکید بر امنیت غذایی ساکنین شهرهااولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی,رسول حیدری سورشجانی
نقش آموزه ها و ایدئولوژی در محیط زیست شهریاولین کنرفرا نس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانیونس غلامی
مطالعه¬ی اثرات میدان الکتریکی بر کنترل خواص الکترونی در نانودیسک¬های¬ گرافینی شش ضلعیدوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایراناصفهانمرضیه فرکیان,روح اله فرقدان
Minimal strongly KC-spacesسومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهایزدفاطمه حیدری,بهنام بازیگران