لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۷۴۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
یک روش بلوکی هیبریدی با شبکه غیریکنواخت برای مسائل اشفته تکین54 امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانمرتضی بیشه نیاسر,سعیده خضیراوی
اجزای رفتاری، نگرشی، و عقلانی در توسعه حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسیپنجمین همایش ملی دانش موضوعی تربیتی در آموزش زبان انگلیسی1 - اراکعباس زارعی تجره
اجزای رفتاری، نگرشی، و عقلانی در توسعه حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسیپنجمین همایش ملی دانش موضوعی تربیتی در آموزش زبان انگلیسی1 - اراکعباس زارعی تجره
اجزای رفتاری، نگرشی، و عقلانی در توسعه حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسیپنجمین همایش ملی دانش موضوعی تربیتی در آموزش زبان انگلیسی1 - اراکعباس زارعی تجره
معیارهای شناخت حق و باطل در قرآن و نهج البلاغهکنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیثلیلا السادات مروجی- ناهید زندیه- حمیدرضا فاطمی-رحمت اله عبداله زاده
مصادیق حق از دیدگاه نهج البلاغههمایش علوم انسانی اسلامیلیلا السادات مروجی- ناهید زندیه- رحمت اله عبداله زاده
Bioassay-guided isolation of antioxidant constituents from the methanol extract of Artemisia oliveriana Bungeدهمین کنگره ملی گیاهان داروییارومیهAmirhosein Firouzi, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Mahdi Abbas-Mohammadi, Hossein Batooli
Dereplication of antimalarial constituents of Artemisia oliveriana Bunge using molecular networking and molecular docking analysisNational medicinal chemistry and phytochemistry conferenceکرمانAmihosein Firuzi, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Mahdi Abbas-Mohammadi, Hossein Batooli
Evaluation of antioxidant, anticancer, antimicrobial activites and separation and identification of antioxidant components of Corchorus olitorius L. using high performance liquid chromatographyنهمین کنگره گیاهان داروییتهرانامیر حسین فیروزی، صادق آسایش، عبدالرسول ابراهیم آبادی، ابراهیم ابراهیم آبادی، حسین بتولی
Taste, smell, flavor and fragranceThe 3ed international conference of Rosa damascenaقمصر کاشانAbdolrasoul H. Ebrahimabadi
Investigation of chemical and physical properties and composition of the essential oil of Rosa damascena MillThe 2ed international conference of Rosa damascenaقمصر کاشانAbdolrasoul H. Ebrahimabadi, Fatemeh Bidram, Seyed Fatemeh Shirmardi, Mahdeyeh Shafiee
Evaluation of antioxidant activity of different parts from Rosa damascena MillThe 2ed international conference of Rosa damascenaقمصر کاشانAbdolrasoul H. Ebrahimabadi, Fatemeh Bidram, Asma Mazoochi, Mahdeyeh Shafiee
Evaluation of antimicrobial activity and cytotoxicity of Rosa damascena MillThe 2ed international conference of Rosa damascenaقمصر کاشانAbdolrasoul H. Ebrahimabadi, Fatemeh Bidram, Leila Fatahi, Mahdeyeh Shafiee
تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر افسردگیاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام
اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوعاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام
اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوعاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام
نقش فعالیت بدنی در جلوگیری از ترشح مواد سمی آنتی اکسیدانها در بدناولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانفاطمه حسینی جبلی ، محمد جواد پوروقار
تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهرا صادقی، محمدجواد پور وقار
تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهرا صادقی، محمدجواد پور وقار
فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانزهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقار