لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۱۶۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
پرورش شخصیت مسئول اجتماعی در آموزش معماری: مدل‌سازی نظری و برنامه‌ریزی تربیت پنهان در کارگاه مقدمات طراحی معماری 1 دانشگاه کاشانششمین همایش ملی آموزش معماریمهدی ممتحنی -احمد نوذری فردوسیه
بهینه سازی تصادفی برای حل مسایل نامقید با استفاده از روش ناحیه اعتماد نایکنوای تطبیقیدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتبابلسرزینب سعیدیان
Synthesis of ZnS:Cu nanoparticles and investigating its potential for use in photodynamic studiesNMNS 2017Fateme mahmoodian, Ehsan Sadeghi, merat karimi
Synthesis of γ-Al2O3:Ag nanoparticles and investigation of its optical properties7th International Conference on Nanostructures 27Feb- 1 Mar 2018, Tehran, Iranmerat karimi, Ehsan Sadeghi, Mostafa Zahedifar
Effect of LaF3:Ce fluorescent nanoparticles on photodynamic efficiency of Protoporphyrin IX photosensitizer7th International Conference on Nanostructures 27Feb- 1 Mar 2018, Tehran, IranFereshte Tavakkoli, Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi
بازیابی حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت فرآیند گرمادهیپنجمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون¬ساز و غیریون¬سازکاشانسحر اکبری- سمیه هارونی- مصطفی زاهدی فر
توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی اجتماعی در ایرانمجموعه مقالات همایش ملی توسعه‌ی اجتماعیکاشاناسداله بابایی فرد
آنتونی گیدنز و تلفیق نظریه به عنوان راهی برای رویارویی با چالش‌های تبیین در جامعه‌شناسیمجموعه مقالات همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایرانکاشاناسداله بابایی فرد
بازبینی انتقادی چهارچوب نظری امیل دورکیم در تحلیل مسائل اجتماعی، با تأکید بر تحلیل وی از مسأله‌ی خودکشیمجموعه مقالات همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایرانکاشاناسداله بابایی فرد
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین جوانان شهر آران و بیدگل؛ بررسی موردی: معتادان مرکز متادون تراپی آران و بیدگلمجموعه مقالات همایش ملی اعتیادکاشاناسداله بابایی فرد- سمانه سلمانی بیدگلی- زهره نراقی آرانی
هویت، بحران هویت و پدافند غیرعامل فرهنگیمجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانیکاشاناسداله بابایی فرد- سمیرا آتش افروز
شیوه‌ها‌ی گذران اوقات فراغت در میان دانش‌آموزان و پدافند غیرعاملمجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانیکاشاناسداله بابایی فرد- امین حیدریان
گرایش به تلویزیون ماهواره‌ای در میان جوانان و پدافند غیرعاملمجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانیکاشاناسداله بابایی فرد- سمیرا آذر هوش
تهاجم یا شبیخون فرهنگی در ایران اسلامیاولین همایش علمی - پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانتهراناسداله بابایی فرد- محدثه قبانی آرانی
بافت‌های فرسوده‌ی شهری، فرصتی برای توسعه‌ی گردشگریهمایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارهاکاشاناسداله بابایی فرد
گردشگری فرهنگی و توسعه‌ی پایدار شهری (با تأکید بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده‌‌ی تاریخی)همایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارهاکاشاناسداله بابایی فرد- امین حیدریان
بافت‌های فرسوده‌ی شهری و بروز جرمهمایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارهاکاشاناسداله بابایی فرد- یاسمین پاشاآتش افروز
تأثیر تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بر جهان کنونیهمایش بین‌المللی روان‌شناسی و فرهنگ زندگیتهراناسداله بابایی فرد
بررسی مسائل و مشکلات افراد نابینا و کم‌بینا در تعامل با جامعهاولین همایش ملی جامعه‌ی بینا، شهروند نابیناکاشاناسداله بابایی فرد- زهرا مهربان
بررسی مسائل و مشکلات شغلی و رفاهی نابینایان در ایراناولین همایش ملی جامعه‌ی بینا، شهروند نابیناکرمانشاهاسداله بابایی فرد- اعظم نژادی