لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۴۹۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
کاربرد روش های تجربی و توزیع های آماری در برآورد جریان های حداکثر لحظه ای (IPF) در راستای امنیت پایدار حوضهشانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیرازدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
تحلیل دوره ای خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: ایستگاه اقلیم شناسی سد زاینده رود)پنجمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "مخاطرات، احیاء و بهره برداری پایدار حوزه های آبخیز با نگاه ویژه به منابع و اراضی رودخانه ای و ساحلی1 - تهرانزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
Chemical compositions of essential oils from Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge.) under different extraction methodsFirst Iranian Pharmacognosy CongressShahre KordSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Sayed Ahmad Nourbakhsh
Utilizing of analytical chemistry techniques for recognizing of cheats in GolabRosa damascena 2021KashanSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Sayed Ahmad Nourbakhsh
Development and optimization of microwave-assisted extraction of Satureja bachtiarica Bunge. essential oil using response surface methodology and its comparison with traditional method8th Iranian Biennial Chemometrics Seminar,TabrizSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Saeed Masoum
Some new characterizations of inner product spaces in terms of HH-I-orthogonalityپنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایرانکرمانMahdi Dehghani
واکسن سازی معکوسچهارمین همایش بین المللی زیست وعلوم زمین1 - همدانفاطمه حاجی حسینی,زهرا رضوانی
تحولات سیاست های تقنینی جمعیتی و تاثیر آن بر نظام حقوقی خانوادهنخستین همایش ملی تحولات حقوق خانواده، دانشگاه بوعلی سیناتهرانسید عباس سیدی آرانی- مرضیه عشرتی- یحیی مرتب
ارث جنین آزمایشگاهی در فرض لقاح با گامت بیگانهنخستین همایش ملی تحولات حقوق خانواده، دانشگاه بوعلی سیناتهرانسید عباس سیدی آرانی- زهرا رحیمی- مرضیه حاجی مرادی
Evaluation of genetic mutation PLA2G6 gene in Parkinson's disease by WES method with using bioinformatics analysisاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران1 - جزیره کیششیما عباس نژاد,زهرا رضوانی
Evaluation of genetic mutation PLA2G6 gene in Parkinsonاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران1 - جزیره کیششیما عباس نژاد,زهرا رضوانی
Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwaresاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران33 - جزیره کیشReza Ghezelbash
Genetic evaluation of spinocerebellar ataxia 1,2,3,6چهارمین همایش بین المللی زیست وعلوم زمین1 - همدانشفق شرفی,زهرا رضوانی
Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwaresاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران33 - جزیره کیشReza Ghezelbash
Investigation of FG F7 gene expression profile in 20 common cancers by R and WGCNA softwaresاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران33 - جزیره کیشReza Ghezelbash
Identification of Differentially Expressed Genes in AML and ALL patients by system biology approachesاولین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوانفورماتیک ایران1 - جزیره کیشسارا پریزن هفشجانی,زهرا رضوانی
استفاده از شبه عصبی نیمه نظارتی به منظور طبقه بندی احساساولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر1 - تهرانفرشته دهقانی,سید صادق حسینی
استفاده از شبه عصبی نیمه نظارتی به منظور طبقه بندی احساساولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر1 - تهرانفرشته دهقانی,سید صادق حسینی
Near‐infrared electroluminescence from OLED based on ClInPc2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience1 - تهرانفاطمه عباسی,سیدمحمدباقر قریشی
شبیه سازی اجزای محدود و بررسی فرآیند شکل دهی نموی ورق پلی کربناتسی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1 - تهرانبهزاد سلطانی,محبوبه محتشمی پارسا,مژده محتشمی پارسا