لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۵۶۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه‌ی تحولات معنوی امام محمد غزالی و سَنت برونو در رهبانیت کارتوزیهمایش بین المللی فلسفه دینساریحسن احمدی زاده
Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platformInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology1 - تهرانHamid Nezamdoost
ارزیابی اثرات هیدرولوژیک بندهای اصلاحی احداث شده در حوزه آبخیز بالادست مناطق شهری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوههفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)1 - جیرفترضا قضاوی,ابراهیم امیدوار
Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platform9th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN20221 - تهرانHamid Nezamdoost
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی دﯾﻮدﻫﺎی ﻧﻮر ﮔﺴﯿﻞ آﻟﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﻼﺗﯿﻨﯽﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﭘﺘﯿﮏ و ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ اﯾﺮان دانشگاه صنعتی شیراز1 - شیرازسیدمحمدباقر قریشی,فاطمه عباسی,فرزاد کرباسی
بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی ادراک شده و رفتارهای نوآورانه معلمان (مورد مطالعه: معلمان منطقه شهر ری)اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانراضیه آقابابایی,طاهره تاجیک
Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platformInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology1 - تهرانHamid Nezamdoost
تبیین مفهوم عدالت اجتماعی با رویکرد برنامه‌ریزی شهریدومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی ، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابتبریزابوذر وفایی- کامران دولتیاریان
تحقق اقتصاد خلاق و پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهی: شهر کاشاندومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی ، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابتبریزابوذر وفایی
ارائه روشی برای کنترل ترکیبی متمرکز-غیرمتمرکز نیروگاه‌های مجازی و تحلیل آن با استفاده از پارامترهای شبکه پیچیدهاولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند1 - سمنانمهران معماری,سیما نیک اندیش,مهدی وحیدی پور,علی کریمی
بهره برداری بهینه یک هاب انرژی مبتنی بر هیدروژن در شبکه های توزیع انرژی با لحاظ عدم قطعیت های منابع تجدیدپذیر و برنامه پاسخگویی تقاضابیست و ششمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق1 - تهرانسیدعلی اصغر قپانی,علی کریمی
بررسی تاثیر جهت گیری، سایبان و عقب نشینی طبقات در یک نمونه ساختمان مسکونی سه طبقه شهرکاشان روی مصرف انرژی ساختمانششمین همایش ملی معماری و شهر پایدارمحمد پاک نژاد، مجید سبزپوشانی، حمیدرضا فرشچی
رویکردهای آموزش پژوهش محور و ضرورت آن در برنامه درسیرویکردهای نوین در علوم انسانی1 - تهرانلیلا دهقان کاشانی,علی یزدخواستی
بررسی تاثیر برنامه ی درسی تلفیقی بر پیشرفت دانش آموزاناولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی : اقدام و عمل(1 - مازندراناکرم سجودی,علی یزدخواستی
رویکردهای آموزش پژوهش محور و ضرورت آن در برنامه درسیرویکردهای نوین در علوم انسانی1 - تهرانلیلا دهقان کاشانی,علی یزدخواستی
اصول ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد دینی با تکیه بر نهج البلاغهپنجمین همایش ملی علوم مدیریت نوین1 - گرگانعلی یزدخواستی,عصمت الله صادقی
بررسی تطبیقی اثربخشی معلمان،فرایند تدریس و آموزش در کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و ایراناولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی1 - لرستانعلی یزدخواستی,افسانه صابری دهکردی
بررسی تطبیقی جایگاه فنا وری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در نظام درسی تربیت معلم و فرایند یاد دهی یادگیری دانشجو معلمان در کشورهای انگلستان ژاپن فرانسه ایزاناولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی1 - خرم آبادعلی یزدخواستی,مریم سبکتکین ریزی
بررسی تطبیقی اثر بخشی معلمان، فرایند تدریس و آموزش در کشورهای امریکا، انگلستان ژاپن و ایراناولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی1 - خرم آبادعلی یزدخواستی,افسانه صابری دهکردی
بررسی تطبیقی تاثیر جهانی شدن برفرهنگ محلی ایران و آفریقای جنوبیدومین کنفرانس بین اللملی آموزش و پرورش تطبیقی1 - کاشانعلی یزدخواستی,سحر بابائی بارچانی,مریم عباسی