لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
معماری دیجیتال و طراحی الگوریتمیک متاثر از معماری پایدارسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانهمدانجواد دیواندری، امیرحسین صادقپور، سمانه سهامی
ارزیابی کالبدی فضاهای مشاع در مجتمع های مسکونی(بررسی تطبیقی مشاعات سه مجتمع مسکونی در تهران)کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام ایرانتبریزجواد دیواندری، فرشته ریوندی
بررسی رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی در بافت تاریخی شهر کاشان؛ مطالعه موردی: محله درب اصفهان کاشانکنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام ایران – تبریز(پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی 2018)اصفهانجواد دیواندری، یگانه بایرامی زنوز
طراحی پل عابرپیاده گردشگری با رویکرد بیونیکیازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتهرانامیر حسین صادقپور، جواد دیواندری، نیکو گلکار
معماری الهام گرفته از طبیعت: خارپوستان به عنوان منبعی برای طراحی خلاقانه در معماریسومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و طراحی شهریتبریزجواد دیواندری، امیرحسین صادقپور، سمانه سهامی
عناصر موثر در نیمه محصورکردن فضای نیمه باز (فضای نیمهباز حلقه ای گمشده در معماری امروز)پنجمین کنفرانس ملی پِوهش های کاربردی در مهندسی عمران ٰ معماری و مدیریت شهریتهراناحمد دانایی نیا، جواد دیواندری، مهسا صفریان
ارزیابی استراتژی های طراحی پل عابر پیاده در اقلیم گرم و خشک با رویکرد بیونیکششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانیزدامیر حسین صادقپور، جواد دیواندری، نیکو گلکار
پوشش های انطباق پذیر، رویکردی نوین به معماری پایدارششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانیزدجواد دیواندری، امیرحسین صادقپور، سمانه سهامی
نقش مولفه های فیزیکی در ایجاد وابستگی به فضاهای جمعی شهریچهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهریتهرانلیلا شهسواریون، جواد دیواندری
نقش هندسه قدسی مسجد به عنوان فضای عبادی در افزایش تعاملات اجتماعی کاربران (نمونه مورد مطالعه : مسجد گوهر شاد در مشهد)مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرستهرانجواد دیواندری ، سیده آیدا برکاتی، نیلوفر فتحی
معیارهای معماری قدسی موثر بر خلق فضای گفتگوی ادیان با هدف ایجاد و برقراری گفتگوی موثر در میان متدینینمقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازیتهرانجواد دیواندری ، سلمان نقره کار، حسین حیدری، سیده آیدا برکاتی
مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اجتماع‌پذیری مراکز درمانی و توانبخشی معلولین(نمونه موردی: مجتمع فرهنگی- ورزشی جانبازان و معلولان در منطقه 20 تهران)مقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازیتهرانجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، مهران سهراب زاده ، نیلوفر فتحی
تجلی مؤلفه های مؤثر بر تعاملات اجتماعی در مراکز توانبخشی معلولینمجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرستهرانجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، مهران سهراب زاده ، نیلوفر فتحی
خانه ایرانی از آغاز و تحول آن در بستر زمانچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران و معماری و مدیریت شهریتهرانمهدی اخترکاوان ، جواد دیواندری، شادی اشراقی
دیوارهای ترومپ جهت بهره گیری از ظرفیتهای درون شهر (مطالعه موردی اصفهان)همایش بین المللی افقهای نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرهاتهرانمهدی اخترکاوان ، جواد دیواندری، نرگس نصیری
بررسی مقایسه¬ای مولفه¬های کالبدی موثر بر شکل¬گیری فضای معنوی در دو مرکز عبادی مسیحی (کلیسا) و اسلامی (مسجد) از منظر هنر قدسی (نمونه¬ی مورد مطالعه: مسجد حضرت ابراهیم خلیل¬الله و کلیسای مریم مقدس واقع در خیابان سی تیر تهران)کنگره بین المللی ادبیات عرفان و فلسفهتربت حیدریهجواد دیواندری، سیده آیدا برکاتی
بررسی تطبیقی بازار در چهار بوم فرهنگ(نمونه موردی: بازار تبریز ، بازار اصفهان، بازار بوشهر ، بازار رشت)همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایرانتهرانجواد دیواندری، مهدی حمزه نژاد، ملیحه انصاری، زینب فهد
تبیین مولفه های «حس تعلق به مکان» و تأثیر آن در ارتقای کیفیت محیطاولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسیشیرازجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، زینب فهد
طراحی سرای سالمندان بر اساس روانشناسی محیطیهمایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانجواد دیواندری ، علی اکبر امینی ، فاطمه فراغتی
بهره گیری از الگوی کالبدی معماری بومی روستایی منطقه قمصر در جهت طراحی پایدار کالبدی منطقهاولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییاردبیلاسما خامه چیان ، مصطفی آزاد ،جواد دیواندری