لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۱۶۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تعیین الگوی بهره‌برداری و ارزش اقتصادی نیروگاه تلمبه-ذخیره‌ای سیاه‌بیشه در شبکه برق ایران با دیدگاه جابجایی زمانی بارسی و دومین کنفرانس بین المللی برقعلی کریمی، سید لقمان حیدری، فرشاد کوچک محسنی و میترا نقی لو
برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی به منظور مدیریت تراکم شبکه‌های انتقال نیروسی و سومین کنفرانس بین المللی برقنادر تراشنده، علی کریمی
طراحی و شبیه سازی سلول فراموادی در باند تراهرتز و بازیابی پارامترهای الکترومغناطیسیبیست و پنجمین کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه شیرازشیرازامیر علیزاده مجید ناظری احمد ساجدی
تقویت توان خروجیآنتنهای نوررسانشی تراهرتزبر پایه آرایه های منظماز ساختار نانوذراتفلزی مسبیست و پنجمین کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه شیرازشیرازامیر علیزاده مجید ناظری احمد ساجدی
شبیه سازی و مطالعه فیلتر میان گذر تراهرتز برای کم کردن پهنای فرکانسیبیست و پنجمین کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه شیرازاحمد ساجدی مجید ناظری امیر علیزاده
طراحی و برپایی چیدمان طیف سنجی رامان جهت بررسی طیف گلوکزبیست و پنجمین کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه شیرازشیرازسعیده سلطانی مجید ناظری احمد ساجدی
Synthesis of nano-copper chromite with specific composition16th Iranian Inorganic Chemistry ConferenceهمدانMaryam Tootoonchi, Moslem Setoodehkhah, Ahad Zare
Synthesis and characterization of a Schiff base ligand functinalized Fe3O4 magnetic nano-particle19th Iranian Inorganic Chemistry ConferenceتهرانMoslem setoodehkhah, Soroush Momeni
Synthesis and characterization of some water soluble metal Schiff base omplexes functinalizedFe3O4 magnetic nano-particles19th Iranian Inorganic Chemistry ConferenceتهرانMoslem setoodehkhah,Elham Fadaee, Soroush Momeni
Synthesis of nano-copper chromite with co-precipitation method and effect of calcination temperature on it16th Iranian Inorganic Chemistry ConferenceهمدانSetareh Shayan, Moslem Setoodehkhah, Ahad Zare
Cyclostationarity-Based Multi-Antenna Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks Over Correlated Fading ChannelsIranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)MashhadM. Hejazi and B. Abolhassani
امنیت در دانشگاه‌های مجازیهشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهاناصفهانمسعود کیانی-پیمان یارمحمدزاده-سید علی سیادت
رهبری خلاق در مدارس به عنوان سازمان‌های یادگیرندههشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهاناصفهانپیمان یارمحمدزاده- مسعود کیانی
آموزش الکترونیکی، گامی در جهت تحول فرایند یاددهی و یادگیرینخستین همایش نقش تکنولوژی آموزشی در بهبود فرایند یاددهی و یادگیریخرم آبادمسعود کیانی
چالش های آموزش الکترونیکی در کشورهای اسلامیآموزش و پرورش کشورهای اسلامی با تأکید بر نقش توسعه ایاصفهانمسعود کیانی- سید مصطفی شریف
برنامه درسی مبتنی بر وب: رویکردی نوآورانه در فرایند یاددهی و یادگیریهمایش ملی نوآوری های آموزشیتهرانمحمد نیلی احمدآبادی- مسعود کیانی
آموزش ساختارگرایانه: رویکردی نوین در آموزش و پرورشنهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهاناصفهانمسعود کیانی
نقش شهرها و پارک‌های علم وفناوری در توسعه کارآفرینیسومین همایش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشورتهرانمسعود کیانی-جلال جبل عاملی
طراحی نرم افزارهای آموزشی: نگرشی نو به آموزش مبتنی بر رایانهدومین همایش سراسری آموزش الکترونیکی ایرانزاهدانمسعود کیانی
الگوی طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر وب: محورها، مولفه ها و چشم اندازهاهمایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطاتاهوازمسعود کیانی- سید علی سیادت