لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۷۴۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
توسعه گردشگری مکان¬های تاریخی شهری، رویکردی در توسعه پایدار کلان¬شهری موردپژوهی: کاخ¬موزه گلستان تهراندومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر استان اردبیل1 - اردبیلمحسن صیدالی,رسول حیدری سورشجانی,بیتا حیدری
Antiviral Effect of phenolic compounds extracted from some Iranian honeys against Herpes Simplex Virus Type 124th Iran's International Congress of Microbiology1 - تهرانزینب اتش کار,الهه محمودی خالدی
Antibacterial evaluation of some Iranian honeys: whole honeys vs. their characterized phenolic extract24th Iran1 - تهرانزینب اتش کار,الهه محمودی خالدی
افزایش طول عمر و ارتقاء توربین¬های گاز V94.2بیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، FDC20231 - سمناناحمدرضا رحمتی,نعمت اله مزروعی سبدانی,حسن واحدی
لزوم تبدیل نیروگاه¬های گازی کشور به سیکل ترکیبی و اولویت آن نسبت به احداث نیروگاه¬های خورشیدیبیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، FDC20231 - سمناناحمدرضا رحمتی,نعمت اله مزروعی سبدانی,محمد تقی سلیمانی امیری
On robustness for set-valued optimization problemsthe 4th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications1 - کاشانزینب سلطانی رنانی
Noncoercive and Noncontinuous Minimax Problemsthe 4th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications1 - کاشانزینب سلطانی رنانی
EXISTENCE SOLUTIONS OF NONCOERCIVE MIXED VARIATIONAL PROBLEMSThe 54th Annual Iranian Mathematics Conference1 - زنجانزینب سلطانی رنانی
نقش پیش‌بینی کننده مؤلفه‌های سبک رهبری تحولی در اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارسهمایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعلی غلامی,زینب السادات اطهری اصفهانی,حمید رحیمی سمیرمی
نقش پیش‌بینی کننده مؤلفه‌های سبک رهبری تحولی در اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارسهمایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعلی غلامی,زینب السادات اطهری اصفهانی,حمید رحیمی سمیرمی
نقش پیش‌بینی کننده مؤلفه‌های سبک رهبری تحولی در اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارسهمایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعلی غلامی,زینب السادات اطهری اصفهانی,حمید رحیمی سمیرمی
Heat Transfer Enhancement in Serpentine Mini-Channel Heat Sink by Wavy Side Walls and CuO Nanofluid20th Fluid Dynamics Conference1 - سمنانMostafa Mahboobi
بررسی تجربی و مقایسه آلایندگی بنزین و گاز طبیعی در یک موتور احتراق داخلیبیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها1 - سمنانامید مجنونی,مهران شکیبائی,قنبر علی شیخ زاده
شبیه‌سازی عددی نرخ کاهش دما بوسیله نانوذرات اکسید نقره در باتری لیتیوم-یون کیسه ایبیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها1 - سمنانسمیه جلالی چالشتری,قنبر علی شیخ زاده
آسیب‌شناسی سیاسی-اجتماعی نظام های سیاسی بر اساس سنت‌های الهی در قرآن، همایش بین المللی انقلاب اسلامی و جامعه معاصر، فرصت ها و چالش هاﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤی ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﯿﻦاﻟﻤﻠلی اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و چاﻟﺶﻫﺎ1 - تهرانسید ابراهیم معصومی
آسیب‌شناسی سیاسی-اجتماعی نظام های سیاسی بر اساس سنت‌های الهی در قرآن، همایش بین المللی انقلاب اسلامی و جامعه معاصر، فرصت ها و چالش هاﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤی ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﯿﻦاﻟﻤﻠلی اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و چاﻟﺶﻫﺎ1 - تهرانسید ابراهیم معصومی
امکان سنجی استفاده از پودر سرباره تولیدی شرکت سیمان کویر کاشان و خاکستر باگاس نیشکر به عنوان جایگزین بخشی از سیماناولین کنفرانس بین المللی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهیتهرانعلیرضا پاچناری-علی احمدیان-سید حسین مهاجری
مقایسه عملکرد بسترهای یک و سه پارامتری بر رفتار خمشی پیدومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابسمیرا خاشعی،معصومه سلطانی
بررسی رفتار ژئوسل واقع بر بستر نوع کر تحت بارگذاری استاتیکیدومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابسمیرا خاشعی،معصومه سلطانی
بررسی کمانش جانبی-پیچشی تیر جدارنازک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلفدومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایعرضا ابوالقاسمیان، معصومه سلطانی، احمدرضا قاسمی