لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۴۰۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Synthesis of Polyhydroquinoline Derivatives Using Fe3O4@polyethyleneglycol (PEG) Core/Shell21st ICS International Chemistry Congress1 - تبریزSara Fouladi
بررسی امکان تعیین سختی کانسنگ معدنی با آزمایش لس‌آنجلس و ارتباط آن با آزمایش SPIسومین کنفرانس فناوریهای معدنکاری ایرانیزداسفرم جونقانی میلاد، رضویان سیدمحمد، قربان نژاد مجتبی، امیری حسینی محمد
Bacterial synthesis of spinally multi metallic Nanoparticle by indigene Iron mine bacteriaبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانNiloufarsadat Taher, Fereshteh Jookar, Zohreh Boroumand
Separation of alkaliphilic indigene reducing agent bacteria from Iron mine wastewaters and using them to eliminate cyanide from solutionبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانNiloufarsadat Taher, Fereshteh Jookar, Zohreh Boroumand
Microbial decolorization of acid red 18 by a novel bacterial strainبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانFatemeh Heydari, Fereshteh Jookar Kashi
Novel Detection of caffeic acid in honey using carbon paste electrode modified with copper (II) oxide (CuO) nanoparticles22nd National and 10th International Congress on BiologyMarziye Ghorbani- Elahe Mahmoodi-Khaledi- Hossain Ali Rafiee Pour
Novel electrochemical sensor based on NiZnFe2O4/CPE for measurement of p-coumaric acid in honey samples22nd National and 10th International Congress on BiologyZeinab Nabhan, Elahe Mahmoodi-Khaledi, Hossain-Ali Rafiee-Pour
Recent advances in AuNPs based nanomaterials for photodynamic therapy2nd International Congress on BiomedicineMaryam Mansouri- Hossain Ali Rafiee Pour- Sedigheh Falahi
Ki67 as a predictor marker in patients with triple negative breast cancerThe 20th Annual Congress and the 3th International Congress of Pathology and Laboratory MedicineBehnaz Motamedi, Azar Baradaran, Mohammad-Reza Khosravi, Rafiee-Pour Hossain-Ali, Amjadi Elham
ارزیابی و پهنه بندی فراوانی و شدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوخونی)چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1 - شهرکردزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
توابع هم وردا با هسته های ماتریس مقادیرهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهاتهرانمهدی شمس
کاربرد عمل گروه برای یافتن معادله براورد در یک مدل با پارامتر مزاحمهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهاتهرانمهدی شمس
هشت اثبات برای نامساوی انحراف کرانگینکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)بروجردغلامرضا حسامیان-مهدی شمس
اثبات احتمالی و جبری برای نامساوی ‏میانگین-واریانسکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)بروجردمهدی شمس-غلامرضا حسامیان
بازشناسی لغوی و روایی مفهوم تدبر قرآنهمایش جریان شناسی تدبر1 - تهرانمصطفی عباسی مقدم
CAS حل عددی معادلات انتگرال ایتو-ولترای تصادفی نوع دوم با به کارگیری موجک هایپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - بهشهرمصطفی اکرمی ارانی,مهدی سبزواری
The effect of L-Carnitine against cyclophosphamid on expression and epigenetic changes of gene Lhx8, involved in mice Premature Ovarian Failure (POF)هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانغزاله مشکدانیان
The effect of thyroid hormones on central nervous system developmentهفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانreza bayat
نقش miRNAهای آنکوژنیک و سرکوب کننده تومور در سرطان پستانبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردپروانه مقیمی,زهرا رضوانی
Writerly Experience in Video Games A Classification of Video Games from Barthesian PerspectiveThe 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities (CGCO2022)Sajad Zarei- Hamed Habibzadeh