لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴٬۱۶۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Antioxidant and antimicrobial activity of methanol extract of the Salvia reuterana Boiss.The 15th Iranian National Congress Biochemistry & 6th Internatoinal Congress Biochemistry & Molecular Biology10- Masoudi Marghmaleki, R.-Toluei, Z. - Jookar Kashi, F.
In-Vitro bioactivity of methanol extract of the Proveskia abrotanoides Kar.The 15th Iranian National Congress Biochemistry & 6th Internatoinal Congress Biochemistry & Molecular Biology9- Masoudi Marghmaleki, R.- Toluei, Z. - Jookar Kashi, F.
Antioxidant activity of methanol extract of the Scutellaria multicaulis Boiss.International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology.8- Masoudi Marghmaleki, R. - Toluei, Z.
In-Vitro bioactivity of methanol extract of the Nepeta kotschyi var. persica (Boiss.) Jamzad.International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology.7- Masoudi Marghmaleki, R. - Toluei, Z.
In vitro regeneration of shoots and ex vitro rooting of damask rose (Rosa damascena Mill.).The first International Conference of Rosa damascena.6- Arefi Tork Abadi, M.- Hosseani Tafreshi, SA. - Toluei, Z.
Morphological and essential oil characterization of different populations of Rosa damascena Mill. in Kashan.The first International Conference of Rosa damascena.5- Arefi Tork Abadi, M.- Toluei, Z. - Hosseani Tafreshi, SA.
Total phenolic and flavonoid contents of methanolic extract from leaves of a native plant from Marivan2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials4- Dashtizadeh, Z.-Jookar Kashi, F. - Toluei, Z.
Antioxidant and cytotoxic activity of ethyl acetate extract from leaves of a native plant from Marivan.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materialsDashtizadeh, Z.- Jookar Kashi, F. - Toluei, Z.
Phylogenetic analysis of Anchusa (Boraginaceae-Boraginoideae) Based on ITS Sequences from Iran. .2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materialsToluei A.- Toluei Z - Ranjbar M.
The genetic variation of Anchusa L. genus (Boraginaceae) as medicinal plants from Iran based on trnL-F sequences data.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials. Mashhad.Toluei A.- Toluei Z - Ranjbar M.
طراحی گرافیکی کتابهای درسی دانشگاهیاولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهیتهرانمسعود کیانی- سید مصطفی شریف
بررسی فعالیت ضد باکتریایی نمونه های عسل مختلف علیه سویه های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک از عفونت های تنفسی و عفونت های ادراری2nd international conference on medicinal plants, organic farming, natural and medicinal materialsالهه محمودی خالدی- محدثه نقادی یان مقدم
Comparison between Iraqi and Iranian honeys in inhibition of bacterial respiratory tract infections2nd international conference on medicinal plants, organic farming, natural and medicinal materialsElaheh Mahmoodi-Khaledi-Ghusoon Faeq Abdullah Zwayen
Antibacterial activity of natural honeys against clinical strains of Proteus spp. in Najaf, Central Iraq2nd international conference on medicinal plants, organic farming, natural and medicinal materialsElaheh Mahmoodi-Khaledi-Ghusoon Faeq Abdullah Zwayen
Fabrication of highly ordered CoFe nanowires arrays via selenic acid anodizingهفتمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانوتهرانمهدیه احمدزاده ازناوه، محمد الماسی کاشی،محمد نورمحمدی
Investigation the effect of high anodization voltage on TiO2 nanotubes properties and application in dye sensitized solar cell7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)تهرانزهره چمن زاده - مصطفی زاهدیفر- محمد نورمحمدی
ساخت بلور نوری دارای میکروکاواک براساس آندایز دوره ای آلومینیوم و بررسی خواص نوری آنکنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷قزوینمحمد نورمحمدی,عاطفه سادات امامی
مکان‌یابی و اندازه‌یابی سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع فعال با اهداف کاهش تلفات و خرید انرژی از شبکه بالادستسی و دومین کنفرانس بین المللی برقفرشته مقاتلی، سیدعباس طاهر، علی کریمی
مقایسه واحدهای تلمبه-ذخیره‌ای سرعت ثابت و سرعت متغیر در بازار روزفروش از دیدگاه بهره‌بردار سیستمسی و دومین کنفرانس بین المللی برقعباسعلی سلیمی، علی کریمی
تعیین الگوی بهره‌برداری و ارزش اقتصادی نیروگاه تلمبه-ذخیره‌ای سیاه‌بیشه در شبکه برق ایران با دیدگاه جابجایی زمانی بارسی و دومین کنفرانس بین المللی برقعلی کریمی، سید لقمان حیدری، فرشاد کوچک محسنی و میترا نقی لو