لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
RLOSD: Representation learning based opinion spam detectionInternational Conference of Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS)62 - بندونگ، جاوا غربیزینب صدیقی,حسین ابراهیم پور کومله,ایوب باقری
GDE4: The Generalized Differential Evolution with Ordered MutationInternational Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization EMO 2019: Evolutionary Multi-Criterion Optimization12 - USAAzam Asilian Bidgoli,Sedigheh Mahdavi,Shahryar Rahnamayan
Unknown Aware k Nearest Neighbor Classifier3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA 2017) April 19-20, 20171 - شهرکردHassan Homayoun,Amin Hanaei Ahwaz
Effects of Time-Restricted Feeding in Weight Loss: Role of Browning of White Adipose Tissueچهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی1 - تهرانahmadreza moein
Classification of Skin Cancer With Using Color-ILQP and MEETG2023 6th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA)1 - قمLaleh Armi
Multi-input Topology of Deep Belief Networks for Image SegmentationSecond International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2015) November, 11-12, 2015 - Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran1 - مشهدعلی محمد نیک فرجام,حسین ابراهیم پور کومله
Mean Mixture Normal Factor Analysis for Handling Missing Dataشانزدهمین کنفرانس آمار ایرانFarzane Hashemi
مدل مختلط خطی بر پایه توزیع مخلوط میانگین-نرمال نمایی برای تحلیل دادههای کلسترولدومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستیFarzane Hashemi-Faranak Goodarzi
Robust mixtures of skew distributions with incomplete dataچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردهاFarzane Hashemi-Saeed Darijani
Linear mixed model based on the canonical fundamental skew normalچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردهاSaeed Darijani-Farzane Hashemi
Mixtures of skew factor analysis model for handling missing dataچهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفیFarzane Hashemi-Saeed Darijani
Unsupervised classifi cation via mean-mixture of normal distribution with incomplete dataچهاردهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفیSaeed Darijani-Farzane Hashemi
A Benchmark of Population-Based Metaheuristic Algorithms for High-Dimensional Multi-Level Image Thresholding2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)15 - وِلینگتونseyed Jalaleddin Mousavirad,Gerald Schaefer
طبیعت‌گردی (ژئوتوریسم و بیوتوریسم): راهبرد پایدار مدیریت بهره‌وری اکوسیستمهجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری، بازیابی و احیای منابع آب و خاک)1 - کاشانسیدحجت موسوی
طبیعت‌گردی (ژئوتوریسم و بیوتوریسم): راهبرد پایدار مدیریت بهره‌وری اکوسیستمهجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری، بازیابی و احیای منابع آب و خاک)1 - کاشانسیدحجت موسوی
شناخت فرش معاصر گناباد با تاکیدبر عاملیت علمی تولیدشناخت فرش معاصر گناباد با تاکیدبر عاملیت علمی تولیدمهدی خداوردی-فتحعلی قشقایی فر
کنکاشی در پایداری اجتماعی خانه های سنتی دوره ی قاجاردر کاشان از دیدگاه مازلو (با تاکید بر نمونه موردی: خانه ی طباطبای ها)International Conference on Civil Engineering , Architecture and Urban Cityscape 28 July 2016, Istanbul University, Turkey39 - استانبولحمید رضا فرشچی,نرگس نیکخواه قمصری,زهرا شیرزادی
سامان هویت شهروندی در گستره نقش خانواده و مدرسه : مطالعه موردی دانش آموزان شهر کاشانهمایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران1 - شیرازنرگس نیکخواه قمصری,فاطمه منصوریان راوندی
ازدواج و معیارهای آن در بین دختران با تحصیلات عالیهنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی1 - مرودشتمینا کریمیان,نرگس نیکخواه قمصری
جامعه پذیری در سمن ها : مطالعه موردی جامعه نابینایان کاشانهمایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور1 - اصفهاننرگس نیکخواه قمصری,نرجس صانعی نژاد