لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
طراحی مبدّل باز¬یافت گرما از هوای در حال تهویه‌ی سالن پرورش مرغ گوشتی و تحلیل اقتصادی آنچهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1 - تهرانعلیرضا رحیمی
Study of mechanism of hydrogen production from formic acid decomposition on Cu(100) catalyst by using dynamic Monte Carloبیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایرانM. Rafiee, H. Bashiri
مدل سازی و بهینه سازی عملکرد زئولیت کلینوپیتولیلایت اصلاح شده در جذب رنگ کریستال بنفشچهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایزان1 - ارومیهملیحه سرابادان,سیدمهدی موسوی ,حدیث بشیری
Urea And Green Tea Like Precursors For The Preparation Of g-C3N4 Based Carbon Nanomaterials (CNMs) Composite: Used As Photocatalyst For Photodegradation of Pollutants Under UV-Light Irradiation22nd Iranian Physical Chemistry Conference1 - زنجانSimon Yves DJOKO T., Hadis BASHIRI, Estella T. NJOYIM, Arab AMERI M., Serges DJEPANG, Arnaud Kamdem T., Samuel LAMINSI[c], Reinhard Schomäcker
تشخیص عیب تغییر شکل شعاعی با استفاده از روشهای تحلیل پاسخ فرکانسی و تصویر برداری راداری با امواج الکترومغناطیسی به همراه تست بر روی ترانس تعمیری 30MVAسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برقتهرانمریم السادات اخوان حجازی، حمیدرضا طبرسا، حسین کرمی، گئورک قره¬پتیان
Effect of zinc salt concentration on electrical propertyof ZnO nanorods2nd International Conference on Modern technologies in ScienceآملF. Zareafar, A. khayatian, R. Shakernejad
مشخص سازی های توزیع هندسی از طریق باقیمانده طول عمرنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنشیرازفرانک گودرزی
On characterization of some distributions by variance boundsFirst Local Conference of Mathematical Science and Applicationsاهوازفرانک گودرزی
Inequalities related to the Cauchy-Schwarz inequality in reliability and characterization of some discrete distributionsپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنیشیرازفرانک گودرزی
مقایسه توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپیاولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها1 - اهوازفرانک گودرزی
Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz inequalityیازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی1 - قزوینمحمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران
On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributionsدهمین سمینار احتمال و فرایند تصادفی1 - یزدمحمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران
Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliabilityدومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن1 - تهرانمحمد امینی,غلامرضا محتشمی برزادران
Biosynthesis of copper nanoparticle by a novel bacterial strain2 rd Conference Nano Bio Earth Mineshahrod,Fereshteh Jookar Kashi, Hadis Kordzangeneh
Evaluation of the presence of microorganisms in different areas dusts2 rd Conference Nano Bio Earth MineShahrodHadis Kordzangeneh, Fereshteh Jookar Kashi, Reza shahbazi, Zohreh boroumand
Bacterial decolorization of Reactive black 53rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of IranTehranRaziyeh mohamadpoor, Fereshteh Jookar Kashi.
Biodecolorization of Direct Blue 153rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran.TehranRaziyeh mohamadpoor, Fereshteh Jookar Kashi
Phytosynthesis of copper nanoparticles by a native plant from Boyerahmad region3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of IranTehranMasoumeh Mohammadizadeh, Fereshteh Jookar Kashi
Total phenolic and flavonoid contents of methanolic extract from leaves of a native plant from Marivan.The 2nd International conference on medical plant, organic farming national and medicinal materialsMashhadZahra Dashtizadeh, Fereshteh Jookar Kashi, Zeinab Toluei
Antioxidant and cytotoxic activity of ethyl acetate extract from leaves of a native plant from MarivaThe 2nd International conference on medical plant, organic farming national and medicinal materialsMashhadZahra Dashtizadeh, Fereshteh Jookar Kashi, Zeinab Toluei