لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
انتخاب استراتژی در فرآیند حل مسئلهکنفرانس ریاضی ایرانکرمانروح الله جهانی پور
ناهنجاری رَد میدان اسکالر در نظریه الکترودینامیک کوانتمی دوسیته 2 بُعدیکنفرانس فیزیک ریاضی ایرانقممرضیه اکبری احمد محمودی و احسان باورساد
Implementation of webcam-based hyperspectral imaging system”, winter college of optics, The abdus salam international center of theroritical of physicsTriesteBalooch- M. Nazeri - H. Abbasi
هویت ایرانی از خداینامه تا شاهنامهزبان و ادب دانشگاه علامهتهرانحسین ایمانیان
محاسبه نرخ تولید اسکالرهای شوئینگر در dS4 در حضور یک میدان الکتریکی وابسته به زمانبیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک - IPMتهرانفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
تولید اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته (3+1) بعدی در حضور یک میدان الکتریکی وابسته به زماننهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌هایزدفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
تولید اسکالرهای شوینگر در فضازمان پاددوسیته (3+1) بعدیهمایش ملی گرانش و کیهان‌شناسی 1397تهرانفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
کوانتش مدل بیانکی نوع I در حضور یک سیال کاملهشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌هاتهراننرگس بدری، فرهاد زمانی
اثر میدان الکتریکی بر خواص ترموالکتریکی گرافنچهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - اهوازسعیده نوروز,روح اله فرقدان
شبیه سازی جریان نوری در نانونوار سیلیسن زیگزاگسومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران1 - تهرانسارا زمانی,روح اله فرقدان
Detectors for visible and UV applications based on graphene nanowiggles7th International Conference on Nanostructures1 - تهرانسارا زمانی,روح اله فرقدان
بهینه سازی خواص ترموالکتریکی نانولوله های کربنی در حضور نقص تهی جایچهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - اهوازمجید شیردل هاور,روح اله فرقدان
اثر میدان الکتریکی خارجی بر ترابرد ترموالکتریکی سیلیسنبیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک1 - تهرانسعیده نوروز,روح اله فرقدان
MoS جریان الکتریکی نوری اسپین قطبیده در نانونوار 2بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک1 - تهرانریحانه عبدی قهرودی,روح اله فرقدان
اثر اسپین-فوتوولتائیک در نانونوار دندان ارهای mos2کنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزریحانه عبدی قهرودی,روح اله فرقدان
Synthesis of Heterocyclic Compounds Bearing Nitrogen and Oxygen Atoms Using Nano-kaoline/BF3/Fe3O4 Based on Green Chemistry in Different Conditions26th Iranian Seminar of Organic Chemistry1 - زابلبی بی فاطمه میرجلیلی
One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridines via Hantzsch Reaction Using Nano-kaolin/BF3/Fe3O4 as a Green Catalyst under Solvent-Free Conditions26th Iranian Seminar of Organic Chemistry1 - زابلبی بی فاطمه میرجلیلی
Synthesis of 3, 4- dihydropyrimidine-2-(1H)-ones (thiones) in the presence of an efficient and eco-friendly solid acid catalyst under different conditionsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1 - ارومیهعبد الحمید بامنیری,الناز غفوری
Synthesis of some heterocyclic compounds bearing nitrogen atom using magnetite nanoparticles supported on γ-Al2O3/BF3/Fe3O4 under different conditionsبیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1 - ارومیهمهناز محمودی فردچگنی,عبد الحمید بامنیری
The first principle computational study for the comparison experimental and theoretical result for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-trionesبیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1 - ارومیهآوات(آرمان) طاهرپور