لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۴۰۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تاثیرارزش ویژه برندمناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران برجایگاه اقتصادی فرش در بازارهای جهانیهمایش اقتصاد هنر ایران1 - شیرازسیدمحمدمهدی میرزا امینی,امیر حسین چیت سازیان,سیدعبدالجابر قدرتیان,سیدجلال الدین بصام
یک روش شبه نیوتن اصلاح شده کارا برای حل مسائل بهینه سازی نامقیدپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایرانمازندرانعلیرضا تاج‌امینی‌صبا - زینب سعیدیان
مروری بر دستاوردهای زنان در تاریخ ریاضیاتپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایرانمازندرانزینب سعیدیان - سولماز محمدپور
ارزیابی و پایش توزیع زمانی خشکسالی مبتنی بر رویکرد منابع طبیعی پایدارنهمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1 - تبریززهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانیسومین کمفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1 - اردبیلدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
کاربرد انواع روش یادگیری ماشین در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطینخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند1 - سمناندانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
بررسی سینتیک واکنش فرآیند تبدیل متانول به اولفینهای سبکدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانتبریزمحمد رضائی، ع.- شکرآبی، آ. - گل حسینی، ر.
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید ناخالصیهای کربونیل دار در فرایند کربونیلاسیون همگن متانول به اسید استیک. اولین کنفرانس پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیتهرانمحمد رضائی، ع.- زندی، ر.- اسدی، م. - گل حسینی، ر.
ارائه معادله سرعت واکنش همگن کربونیلاسیون متانول به اسید ‌استیک در حضور کاتالیست رودیماولین کنفرانس پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیتهرانگل حسینی، ر.- نادری فر، ع.- محمدرضایی، ع. - جعفری نصر، م.
بررسی و مقایسه سینتیک سنتز اسید استیک در فرآیند همگن کربونیلاسیون متانول با کاتالیستهای رودیم و ایریدیمیازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایرانتهرانمحمدرضایی، ع.- گل‌حسینی، ر. - نادری‌فر، ع.
Determination of Catalytic Activity Range of Rhodium Catalyst in Homogeneous Methanol Carbonylation to Acetic Acid12th Iranian Chemical Engineering CongressTabrizGolhosseini, R.- Mohamadrezaei, A.- Naderifar, A. - Jafari Nasr, M
A new method for the kinetic study of homogeneous methanol carbonylation to acetic acidInternatinal Catalysis Conference(ICC 2008)Tehran3- Golhosseini, R.- Naderifar, A.- Mohamadrezaei, A. - Jafari Nasr, M
Study of Promoting effect of Ruthenium on Homogeneous Iridium-Catalyzed Methanol Carbonylation ProcessThe 5th International Congress on Chemical EngineeringKish IslandMohammadrezaei, A.- Golhosseini, R.- Naderifar, A. - Asadi, M
The solubility effect of rhodium salt on kinetic study of homogeneous rhodium-catalyzed methanol carbonylation to Acetic AcidThe 18th International Congress of Chemical and process EngineeringPragueGolhosseini, R.-Naderifar, A.- Mohamadrezaei, A. -Jafari Nasr, M
Experimental investigation and modeling of baby hamster kidney cell growth for foot and mouth virus vaccine production4 4th International Congress on Engineering, Technology & applied SciencesآوکلندMahmoud Hasani1-Reza Golhosseini-Sayed Mahmoud Azimi-Mahdi Arjmand-Homayon Mahravani-SHahriar Salemi Parizi
بهینه سازی واکنش هیدروژن زدایی ایزوبوتانسومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایرانM. Hasani - R. Golhosseini - A. Mohammadrezaei
پیش بینی کمال گرایی بر اساس تمایزیافتگی خود و خودتنظیمی در دانشجویانچهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1 - هرمزگانمریم یاوری,فریبرز صدیقی ارفعی,مسعود کیانی
Preparation and characterization of Fe3O4@SiO2/APTPOSS core–shell composite nanomagnetics and their application in the one-pot synthesis of 4H-pyrans derivativesبیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی1 - تبریزسمیرا معین نجف ابادی,جواد صفائی قمی
Enumeration order complexity equivalency2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011)AntalyaSaeed Asaeedi - Farzad Didehvar
بازسازی پویای دیاگرام ورونوی با موانع متحرک در گریدپنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایرانکاشانسعید آسعیدی - علی محدث