لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۴۹۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه رویکرد آموزش کشور با سایر کشورها در برخورد با دانش آموزان استثنایی عقب مانده مقطع متوسطهسومین کنفرانس بین الملی آموزش و پرورش تطبیقی1 - بابلسربهاره دهاقانی,علی یزدخواستی,زهرا سلیمی
کاربرد آموزش در منزل برای مقطع ابتدایی در کشور ایران و سایر کشور هاسومتن کنفرانس بین الملی آموزش و پرورش تطبیقی1 - بابلسربهاره دهاقانی,علی یزدخواستی,زهرا سلیمی
تحلیل مفهوم هوش فرهنگی و ارزیابی جایگاه آنعلوم تربیتی و روانشناسی1 - مرودشتسمیه بیدبرک نیا,علی یزدخواستی,محمد گنجی
نقش فضای مجازی در کارآفرینینخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشاناسداله بابایی فرد,شکوفه اب شیرین,الهام رضائی
ارتباط بین دانشگاه، علوم انسانی و جامعهنخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشاناسداله بابایی فرد,شیوا اقابزرگی زاده
امکان¬سنجی توسعه اکوتوریسم مناطق حفاظت¬شده و اثرات آن در توسعه پایدار روستایی(موردپژوهی : روستاهای برجوئی و کلاموئی شهرستان خانمیرزا)سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1 - شهرکردمحسن صیدالی
The comparative study of some components of educational system in Iran and Latin Americaاولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش1 - تهرانراضیه آقابابایی
روش های تصمیم گیری چند معیاره در مسایل هیدرولوژیسومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1 - شهرکردحمید محقق پور,هدی قاسمیه
ضرورت سازماندهی حقوقی کسب و کارهای استارت آپیاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کاشانکاشانسید عباس سیدی آرانی- مریم بخشی
The Effect of Using Persian Language Literature on the Comprehension of English ReadingTexts: Learners' Perspectivesدومین همایش بین المللی روایت نگاری یاددهی / یادگیری زبان1 - اهوازریحانه رسول زاده، جمیله راحمی، حامد حبیب زاده
نظام های فضایی (باز، نیمه باز و بسته ) در خانه های سنتی اصفهانمعماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب1 - تبریزعاطفه عباسی,زهره یادگاری
نقش سلسله مراتب در حفظ وحدت خانه در طول زمانمعماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب1 - تبریزعاطفه عباسی,زهره یادگاری
بازشناسی نظم پنهان در خانه از گذشته تا معاصرمعماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب1 - تبریزعاطفه عباسی,زهره یادگاری
کاربرد شاخص بارش استاندارد شده جهت پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی استان لرستان)سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک1 - کرمانشاهزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
بررسی نقص تهی‌جای در نانونوارهای زیگزاگ و آرمچیر گالننششمین کنفرانس رشد بلور ایران1 - سمنانمرضیه محمودی گهروئی,روح اله فرقدان
اثرات نقص و میدان الکتریکی در نانو نوارهای زیگزاگ گرافنی: نظریه تابعی چگالی16امین کنفرانس انجمن فیزیک ایران1 - تهرانسمیه استکی,روح اله فرقدان
اثر نقص در خواص ترموالکتریکی نانونوار‌های گرافنی با لبه‌های زیگزاگ نامتقارن در حضور برهمکنش الکترون-الکترونشانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - تهرانفاطمه مظهری موسوی,روح اله فرقدان
تحلیل و تهیه نقشه الگوی مکانی فرسایندگی باران حوضه آبخیز گلپایگانششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1 - تبریزدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
اهمیت و ضرورت مهندسی مجدد در نظام های آموزشیپنجمین کنفرانس بین الملی مطالعات بین رشته ای مدیریت و مهندسی1 - تهرانعلی یزدخواستی,زهرا اسماعیل زاده قمصری
مقایسه رویکرد آموزش کشور با سایر کشورها در برخورد با دانش آموزان استثنایی عقب مانده مقطع متوسطهسومین کنفرانس بین الملی آموزش و پرورش تطبیقی1 - بابلسربهاره دهاقانی,علی یزدخواستی,زهرا سلیمی