لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹٬۵۷۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی تطبیقی بنیادهای حکمت و حکومت زاهدانه در نهج البلاغه و جامعه سلیمانپژوهش های نهج البلاغهفاطمه حاجی اکبری - حسین حیدری
تحولات تاریخی شرایط قانونی و شرعی زوجین در احوال شخصیۀ ارامنۀ گریگوری ایرانادیان و عرفان دانشگاه تهرانعذرا خاتمی - حسین حیدری
A nonmonotone extension of the line search method for minimization of locally Lipschitz ‎functionsIranian Journal of Operations ResearchZohre Akbari- Zeinab Saeidian
Automatic Control and Guidance of Mobile Robot using Machine Learning MethodsJournal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)سمیه قندی بیدگلی,هادی مختاری
Optimizing the exploratory drilling rig route based on the Multi-Objective Multiple Traveling Salesman ProblemInt. J. Min. Geo-Engالهام قدیری صوفی,سعید سلطانی محمدی,هادی مختاری
ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی- اجتماعیدوفصلنامه حسـابـداری دولتـیایمان زارع,محمد مرادی,رضا غلامی جمکرانی,اسداله بابایی فرد,حسین جهانگیرنیا
بررسی رابطه متغیرهای زمینه‌ای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: شهر کاشان)مجله جغرافیا و توسعه فضای شهرییونس غلامی,فرشاد فلاحتی,راضیه کریمی اغچه
بررسی رابطه متغیرهای زمینه‌ای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: شهر کاشان)مجله جغرافیا و توسعه فضای شهرییونس غلامی,فرشاد فلاحتی,راضیه کریمی اغچه
The impact of high-intensity interval training on vascular function in adults: A systematic review and meta-analysisFrontiers in cardiovascular medicineو Sara K. RosenkranzMousa Khalafi, Mohammad Hossein Sakhaei, Fatemeh Kazeminasab, Michael E. Symonds
Nano-Fe3O4/TiCl2/cellulose as an Efficient and Ggreen Magnetic Nanocatalyst for the Synthesis of 2,3-Dihydro-2-substituted-1H-naphtho[1,2-e][1,3]oxazine Derivativesorganic chemistry researchسارا آزاد,بی بی فاطمه میرجلیلی,عبد الحمید بامنیری
بررسی آشنایی‌زدایی در استعارات دیوان ابن‌فارض و کلیات مولویعرفان اسلامیمنصوره طالبیان,روح اله صیادی نژاد,علیرضا فولادی
بررسی زبان ایدئولوژیک در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی با رویکرد جامعه‌شناسی زبانمطالعات تطبیقی فارسی و عربیجواد رمضانی مبارکه,روح اله صیادی نژاد,علیرضا فولادی
تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی و تطبیق آن با نظریه راندالادبیات عرفانیمریم جعفرزاده,علیرضا فولادی,امیرحسین مدنی
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصرادب فارسیمرضیه همتی,فاطمه سادات طاهری,علیرضا فولادی
گونه‌های نوآوری در غزلهای منوچهر نیستانیادب فارسیحسنی محمدزاده کاشی,علیرضا فولادی
روش‌ها و انگیزه‌های تحول انواع ادبیکاوش نامه زبان و ادبیات فارسیرقیه فراهانی,علیرضا فولادی
تبیین مبانی نقد حکمی هنرمندمحور در مثنوی معنویعرفانیات در ادب فارسیجواد آقاجانی کشتلی,حبیب‌الله صادقی,مهدی پوررضاییان,علیرضا فولادی
درآمدی به نظریه نثرنقد و نظریه ادبیعلیرضا فولادی
گونه‌شناسی گفتارهای قالبی در چرند و پرند دهخداجستارهای زبانیسعیده بیرجندی,رضا شجری,علیرضا فولادی,امیر حسین رسول نیا
تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالثفصلنامه‌ی علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)معصومه سادات میرجعفری ,علیرضا فولادی