لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۲۲۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدوده شهری پیرامونمطالعات معماری ایرانحمیدرضا جیحانی- علی عمرانی پور- فاطمه رجبی
بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجارصفهعلی عمرانی پور-حمیدرضا جیحانی - بابک عالمی - فاطمه رجبی
FEASIBILITY OF LANDFILL ESTABLISHMENT IN KHOMEYNISHAHR CITY OF ISFAHAN USING GIS, MCE AND BOOLEAN LOGICMalaysian Journal of Public Health MedicineAfzali -Rashid - Saniedanesh
ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیارهجغرافیا و پایداری محیطفاطمه حق ندری - روح الله میرزایی - افسانه افضلی
Applications of analytical hierarchy process (AHP) and analytical network process (ANP) for industrial site selections in Isfahan, IranEnvironmental Earth SciencesMarzieh Reisi-Afsaneh Afzali-Lu Aye
تحلیل کمی بازخورد پوشش‌گیاهی بر وقوع گرد و غبار در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعه موردی: استان اصفهان).نشریه مرتع و آبخیزداری، دوره 71، شماره 4، صفحه 973-985.• طیبه السادات سهرابی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی
ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)پژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره 25، شماره 6، صفحه 303-310.• مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی
بررسی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویانمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیحمید رحیمی-علی یزدخواستی-زهرا تقوایی
تحلیل کیفیت خدمات آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه امیر کبیرراهبردهای آموزشیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-آرش شاهین
بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه و مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشانراهبردهای آموزشیحمید رحیمی
تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کاشان)مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی-زهره صمدیان
فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانراهبردهای آموزشیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
تحلیل رابطه بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-علی یزدخواستی
تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه بین استراتژی های رفتار محور و خلاقیتمبانی تعلیم و تربیتسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط با خلاقیت اعضای هیات علمیمدیریت تحولسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه ی انتقال دهنده ی الکترونمجله پژوهش سیستم های بس ذره ایکریمی، قریشی
Designing and fabrication of electrochromic windows using tungsten oxide films prepared through sol-gel coating on a glassInternational Journal of Optics and PhotonicsN. Darogheh, E. Karimi, S.M.B. Ghorashi
A First Principle Study of Benzimidazobenzophenanthrolin and etraphenyldibenzoperiflanthene for Designing and Constructing Novel Organic Solar CellsPhysica B: Condensed MatterFarhad Jahantigh, S.M. Bagher Ghorashi , Amin Rezaei Belverdi
Investigation of structural and optoelectronic properties of annealed nickel phthalocyanine thin filmsMaterialsScienceinSemiconductorProcessingMina Neghabi , Mehdi Zadsar,Seyed Mohammad Bagher Ghorashi