لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۳۹۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Performance Enhancement of Evaporative Water Cooler Equipped with Permanent Magnet Brushless Motor Drive Based on Power Control StrategyJournal of Emerging and Selected Topics in Power ElectronicsAbolfazl Halvaei Niasar, Hossein NikKhah
LVRT improvement and transient stability enhancement of power systems based on renewable energy resources using coordination of SSSC and PSSs controllersIET Renewable Power GenerationAmir Movahedi, Abolfazl Halvaei Niasar, G. B. Gharehpetian
صرفه جویی در مصرف انرژی کولرهای آبی با به کارگیری موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبکنشریه انرژی ایرانابوالفضل حلوایی نیاسر، فریبرز عشرت آبادی
Technical and Economic Considerations for using of Permanent Magnet Brushless Motors in Evaporative Water CoolersScientia IranicaAbolfazl Halvaei Niasar, Hossein NikKhah, Fariborz EshratAbadi
Sensorless control of Non-Ideal back-EMF Permanent Magnet Synchronous Motor Based on State Space Control and Sliding Mode ObserverJournal of Innovative Research in Engineering SciencesSamane Sadooghi, Abolfazl Halvaei Niasar
Improved Direct Torque Control of Axial-Flux Hysteresis MotorMajlesi Journal of Telecommunication DevicesSaman Amini, Abolfazl Halvaei Niasar, Keyvan Amini
ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی.فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی و حمید رضا خدابخشی
بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در دانشگاه کاشان.فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامیمحمد امینی-سید احمد مدنی
ارزیابی فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کاشان.فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی و دکتر مسعود کیانی
تحلیل نشانه شناسی نظام آموزش و پرورش ایران.دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلاممحمد امینی-حمید رحیمی
روایت عواطف و احساسات رشد نیافته دانش آموزان مقطع متوسطه، نمادی از برنامه درسی مغفول.فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.محمد امینی-عباس شکاری و زهرا تقوایی یزدلی
طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی.فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا.محمد امینی- محمود مهر محمدی
ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی ، دانشگاکاشان).فصلنامه آموزش مهندسی ایرانمحمد امینی-علی یزدخواستی و محمد گنجی
تا ملی برکارکردهای تربیت هنری درنظام آموزشی.فصلنامه جلوه هنر دانشگاه الزهرا.محمد امینی-محمد رضا تمنا یی فر،زینب یزدانی کاشانی
بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. فصلنامه دانشور رفتار.فصلنامه دانشور رفتار.محمد امینی-محمدرضا تمنایی فر و محسن نیازی
بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی.محمد امینی- محمد رضا تمنایی فر و زینب یزدانی کاشانی
ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان: بازاندیشی در ماموریت های برنامه درسی آموزش عالی.فصلنامه توسعه کار آفرینیمحمد امینی-محمدرضا تمنایی فرو صدیقه غلامی علوی
بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان،مطالعه موردی شهر کاشان.فصلنامه دانشور رفتار.محمد امینی-فریبرز صدیق ارفعی و ملوک قدمی
بازشناسی جایگاه فراموش هوش هیجانی در آموزش عالی.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی.محمد امینی-محمد رضا تمنایی فر و سمیه سجادی راد
ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان.فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامیمحمد امینی-حمید رحیمی، معصومه صالحی و سمیه موسوی