لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷٬۳۳۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Studies on combination of oxaliplatin and dendrosomal nanocurcumin on proliferation, apoptosis induction, and long non-coding RNA expression in ovarian cancer cellsCELL BIOL TOXICOLالهه سید حسینی,مرضیه علیزاده زایری,صادق باباشاه,روح اله نخعی سیستانی,مجید صادقی زاده,حامد حداد کاشانی,جواد امینی مهابادی,فاطمه ایزدپناه,محمدعلی اطلسی,حسین نیکزاد
Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B among Blood Donors in Al-Najaf GovernorateBiosciences Biotechnology Research Asiaمهدی عبود,روح اله نخعی سیستانی,موسی نیما مژر الجعیفری,علا عبدالحسین رسول,هاشم علی عبداعامر الشریس
تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایرانکاوشهای مدیریت بازرگانیزهرا شوندی,اسماعیل مزروعی نصرآبادی
Analysis of spatial changes of extreme precipitation and temperature in Iran over a 50‐year periodInternational Journal of ClimatologySeyed Hassan Alavinia - Mahdi Zarei
The Impact of Rainfall Fluctuations and Uncontrolled Exploitation on Groundwater Systems and Hydrogeological DroughtBIOLOGICAL FORUM-AN INTERNATIONAL JOURNALSeyed Hassan Alavinia - Seyed Javad Sadatinejad - Arash Malekian - Hoda Ghasemieh
آنالیز روند تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی داده های بلند مدت بارش و دما در جنوب شرق ایران ‎فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشکسید حسن علوی نیا - مهدی زارعی
آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشکفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشکسید حسن علوی نیا - سید جواد ساداتی نژاد - آرش ملکیان - هدی قاسمیه
برآورد آب پایه به منظور ارزیابی جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی: رودخانه شامکان، سبزوار)مهندسی منابع آبمهدی زارعی - مهدی بروغنی - سید حسن علوی نیا
بازشناسی تأثیر عملکرد نورگیرهای سقفی بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان (مطالعه موردی: خانه بروجردی‌ها)مطالعات محیطی هفت حصارارسلان آزادی فر ـ علی عمرانی پور ـ مصطفی مسعودی نژاد ـ محسن وفامهر
تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هواشناسی در حوزه کارون یکپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسید جواد ساداتی نژاد - سید حسن علوی نیا - رقیه عابدی - افشین هنربخش - خدایار عبدالهی
ارائه‌ی مدلی برای پیش‌بینی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه‌ی کارون یکمجله پژوهش‌های فرسایش محیطیسید حسن علوی نیا - سید جواد ساداتی نژاد - خدایار عبدالهی
ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسیمجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغیسید مجید مقیمی-علیرضا فولادی-سید محمد راستگو-رضا روحانی
Improved many-objective particle swarm optimization algorithm for scientific workflow scheduling in cloud computingComputers & Industrial EngineeringSahar Saeedi, Reihaneh Khorsand, Somaye Ghandi Bidgoli, Mohammadreza Ramezanpour
A Simulation-Based Optimization Approach for Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company)Journal of Industrial Engineering Research in Production SystemsS. Ghandi Bidgoli, F. Karimi
ASPPR: A new Assembly Sequence and Path Planner/ Replanner for monotone and nonmonotone assembly planningComputer-Aided DesignEllips Masehian, Somayé Ghandi
مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات)مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامیدکتر فاطمه حاجی اکبری - دکتر حسین ستار
CFD modeling of methanol to light olefins process in a sodalite membrane reactor on SAPO-34 catalyst with in situ steam removalCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening,Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Seyed Mahdi Mousavi, Ali Asghar Shahabi and Mohammad Rostampour Kakroudi5
تدابیر طبی از دیدگاه ابن سینا در مکان یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتیتاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتیفهیمه گلباغ، مهدی حمزه نژاد، محمد رضا حاتمیان
Catalytic decomposition of formic acid on Cu(100): Optimization and dynamic Monte Carlo simulationCATAL COMMUNMarzieh Rafiee, Hadis Bashiri
Application of response surface methodology and dynamic Monte Carlo simulation to study the hydrogen production from formic acid on Ni(100)MATER SCI ENG B-ADVMarzieh Rafiee, Hadis Bashiri