لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱٬۱۵۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانجغرافیای اجتماعی شهریفاطمه روان بد,سیدحجت موسوی
تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانجغرافیای اجتماعی شهریفاطمه روان بد,سیدحجت موسوی
تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانجغرافیای اجتماعی شهریفاطمه روان بد,سیدحجت موسوی
بررسی روایات جرح هشام بن حکم و یونس بن عبد الرحمن براساس داده های سندی و متنی روایات رجالیمطالعات فهم حدیثلیلا سلیمانی,محمدحسن صانعی پور,ناصر نیستانی,لیلا سادات مروجی
تحلیل وضعیت آموزش سپاسگزاری در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی بر اساس روش آنتروپی شانوننوآوری‌های آموزشیمحمدحسین بابایی,زینب السادات اطهری اصفهانی
تشخیص جوامع در شبکه های پیچیده با استفاده از آتوماتای یادگیرمجله رایانش نرم و فناوری اطلاعاتمهدی وحیدی پور,زهرا سلیمیان ریزی
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل کاردیومتابولیک در بیماران دیابتی نوع دو: یک مرور نظام مند و فراتحیلمجله علوم پزشکی فیضفاطمه کاظمی نسب,امید ظفرمند
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل کاردیومتابولیک در بیماران دیابتی نوع دو: یک مرور نظام مند و فراتحیلمجله علوم پزشکی فیضفاطمه کاظمی نسب,امید ظفرمند
مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های رویشی و زایشی منطقه شهسواران کاشان (Dorema ammomiacum D. Don.) گیاه وشادوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانحسین بتولی، عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی، بهرام محمودی، اسماء مازوچی
Hydrogen generation using activated aluminum/ water reactionINT J HYDROGEN ENERGعبداله ایران خواه,سیدمحسن سیدفتاحی,محمد سالم
Performance Study on Microchannel Coated Catalytic Plate Reactor Using Electrophoresis Technique for Medium Temperature Shift (MTS) ReactionENERG FUELمهسا بازدار,عبداله ایران خواه
Single-stage water gas shift reaction over structural modified Cu–Ce catalysts at medium temperatures: Synthesis and catalyst performanceCHEM ENG RES DESعلی چشمه روشن,عبداله ایران خواه,مسعود محمودی زاده,Hamidreza Arandiyan
Catalytic characteristics of CexCu1-xO1. 9 catalysts formed by solid state method for MTS and OMTS reactionsINT J HYDROGEN ENERGیگانه داودبیگی,عبداله ایران خواه
Catalytic activity of rare earth and alkali metal promoted (Ce, La, Mg, K) Ni/Al2O3 nanocatalysts in reverse water gas shift reactionRES CHEM INTERMEDIATعطیه رنجبر,عبداله ایران خواه,سید فواد آقامیری
Nanostructured Ce-Cu Mixed Oxide Synthesized by Solid State Reaction for Medium Temperature Shift Reaction: Optimization using Response Surface MethodINT J HYDROGEN ENERGیگانه داودبیگی,عبداله ایران خواه
Effect of Pt on Zn-Free Cu-Al Catalysts for Methanol Steam Reforming to Produce HydrogenIRAN J CHEM CHEM ENGمهران جعفری,عبداله ایران خواه,مسعود محمودی زاده,نجمه هشیار
Effect of MgAl2O4 catalyst support synthesis method on the catalytic activity of nickel Nano catalyst in reverse water gas shift reactionIranian Journal of Chemical Engineering (IJChE)عطیه رنجبر,سید فواد آقامیری,عبداله ایران خواه
CFD Simulation of Methane Steam Micro-Reformer: Channel Design and Inlet/Outlet ConfigurationIranian Journal of Chemical Engineering (IJChE)حسین محمدنظامی,عبداله ایران خواه
Cu, Mg and Co effect on nickel-ceria supported catalysts for ethanol steam reforming reactionINT J HYDROGEN ENERGزهرا نیازی,عبداله ایران خواه,Yuan Wang,Hamidreza Arandiyan
Synthesis, characterization, and catalytic activity of Ni/CeMnO2 catalysts promoted by copper, cobalt, potassium and iron for ethanol steam reformingINT J HYDROGEN ENERGسهیلا سهرابی,عبداله ایران خواه