لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۶۹۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Simulation of Gaussian electromagnetic wave interaction and its effect on the dynamics of metallic nanosphere (repulsion or even elasticity)EUR PHYS J PLUSفاطمه خسروی,بهرام جزی,عباس عبدلی آرانی
دراسة تدريبات الاستيعاب القرائي في الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولی علی أساس تصنيف باريتدراسات في اللغة العربية وآدابها/ بهار 1399فاطمه ایراندوست، مریم جلائی، علی نجفی ایوکی
دراسة الآلیات الفنية لتقديم النفس في نهج البلاغةآفاق الحضارة الإسلامية/ پاییز 1400علی نجفی ایوکی، مرضیه سادات کدخدایی
مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی)لسان مبین/ پاییز 1400الهام بابلی، عباس اقبالی، علی نجفی ایوکی
نشانه شناسی لایه ای مکان در نمایشنامه خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریة فرزان سجودیادب عربی/ پاییز 1400شهلا شکیبایی، محسن سیفی، علی نجفی ایوکی
نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس)پژوهشنامه نقد ادب عربی/ بهار 1399سودابه کیایی، علی نجفی ایوکی، عباس اقبالی، محسن سیفی
دراسة تدريبات الاستيعاب القرائي في الکتب العربية للمرحلة الثانوية الأولی علی أساس تصنيف باريتدراسات في اللغة العربية وآدابهافاطمه ايراندوست - مريم جلائي - علی نجفي ايوکي
Thomas Aquinas and Mulla Sadra on the Soul-Body Problem: A Comparative Investigation.Journal of Shia Islamic StudiesReza Rezazadeh
اثر‌پذیری کلینی از پیشینیان در تدوین و تبویب اصول الکافی (مورد پژوهی؛ کتاب «عقل و جهل»، «ایمان و کفر» و «حجت»)مطالعات فهم حدیثحسین ستار -سید محمد موسوی -سید امیر الیاس موسوی
دراسة التمییز الجنسی فی کتب تعلیم العربیة للمرحلة المتوسطة الثانویة فی المدارس الإیرانیةدراسات فی تعلیم اللغة العربیة وآدابهافاطمه ایراندوست - مریم جلائی - عباس زارعی تجره
بررسی همبستگی آگاهی نحوی با درک شنیداری در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربیلسان مبینآذر قضاوی - مریم جلائی - عباس زارعی تجره
استلهام الحديث النبوي في الشعر المعاصر العربيالعلامةفاطمه شاکر اردکانی - مريم جلائی - علی نجفی ایوکی
المیتاسرد في روایة برید اللیل لهدی بركاتلسان مبینسميه خداوری - مريم جلائی - اميرحسين رسول نيا
دراسة تدريبات الاستيعاب القرائي في الکتب العربية للمرحلة الثانوية الأولی علی أساس تصنيف باريتدراسات في اللغة العربية وآدابهافاطمه ایراندوست - مريم جلائی - علی نجفی ایوکی
الاتساق النحوي في الکتابات العلمية باللغة العربية لناطقیها الأصلیین ومتعلمیها الإيرانيين (في ضوء نظرية هاليدي ورقية حسن)،دراسات في تعليم اللغة العربية وآدابهابهاره صمدی - مريم جلائی - عباس اقبالی - ولید احمد العناتی
تجليات النماذج البدائية في رواية علی هامش السيرة (العجوز الحكيم، والقناع والمرأة أنموذجًا)اللغة العربية وآدابهافاطمه شاکر اردکانی - مريم جلائی - اميرحسين رسول نيا
أنماط صور العنف في صعيد مصر في السبعينيات من خلال رواية قطار الصعيد لـلروائي یوسف القعيدإضاءات نقديةهاشم محمد هاشم - مريم جلائي
Synthesis of Bis (Benzoyl Acetone Ethylene Diimine) Schiff Base Complex of Nickel (II) Supported on Magnetite Silica Nanoparticles (Fe3O4@SiO2/Schiff-Base of Ni(II)) and Using It as an Efficient Catalyst for Green Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-NaphtholsJ INORG ORGANOMET Pامین مزرعتی,مسلم ستوده خواه,محسن مرادیان
بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان در فضای واقعی و مجازی: یک بررسی مقایسه ایAthens Journal of Mass Media and Communicationsسیدکمال الدین موسوی، مرضیه احمدی میلاسی
«معرفی سعیدا نقشبند یزدی به همراه بررسی سبک¬شناسانۀ اشعار وی»سبک شناسی نظم و نثر فارسیفاطمه سادات طاهری و همکار