لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱٬۸۲۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ارائه بهترین برنامه مدیریتی جهت مدیریت جامع حوضه آبریز دوآبی استان تهران با استفاده از ماتریس SWOT و QSPMهیدروژئومرفولوژیمسعود متقیان,رضا قضاوی,سید حسن علوی نیا
Effects of Land Use Changes and Human Activities on the Temporal and Spatial Variations of Water Quality in the Aras Border Riverمهندسی اکوسیستم بیابانبهنام فریدگیگلو,رضا قضاوی
Optimising the placement of additional drill holes to enhanced mineral resource classification: a case study on a porphyry copper depositInternational Journal of Mining, Reclamation and EnvironmentMaleki, M,, Baeza, D,سعید سلطانی محمدی,Madani, N,, Díaz, E,Anguita, F
نقش میانجی تاب¬آوری و خودکارآمدی در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با پریشانی روان شناختی درزنان مبتلا به سرطان پستانمطالعات روانشناختیمحمد رضا تمنائی فر,زهرا سلیمانیان
برند مقاصد گردشگری و تبیین عوامل شکل‌دهندۀ آن در شهر کاشاندوفصلنامه علمی کاشان شناسیصدیقه کیانی سلمی,مریم محمودی برام
بررسی پراکندگی و کارکرد ارجاعات درون متنی در مقالات چاپ شده به زبان فارسی در علوم انسانیپژوهش­ های زبان شناسیعباس زارعی تجره,حسین قربانپور,طاهره کسرائی گیلاکجانی
بررسی پراکندگی و کارکرد ارجاعات درون متنی در مقالات چاپ شده به زبان فارسی در علوم انسانیپژوهش­ های زبان شناسیعباس زارعی تجره,حسین قربانپور,طاهره کسرائی گیلاکجانی
بررسی پراکندگی و کارکرد ارجاعات درون متنی در مقالات چاپ شده به زبان فارسی در علوم انسانیپژوهش­ های زبان شناسیعباس زارعی تجره,حسین قربانپور,طاهره کسرائی گیلاکجانی
نقش میانجی تاب¬آوری و خودکارآمدی در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با پریشانی روان شناختی درزنان مبتلا به سرطان پستانمطالعات روانشناختیمحمد رضا تمنائی فر,زهرا سلیمانیان
تاثیر نو آوری ها فنی رنگ بر تحولات بصری سفال قاجارهنرهای صناعی ایرانابوالفضل عرب بیگی,صمد سامانیان,عباس اکبری
تاثیر نو آوری ها فنی رنگ بر تحولات بصری سفال قاجارهنرهای صناعی ایرانابوالفضل عرب بیگی,صمد سامانیان,عباس اکبری
بررسی پراکندگی و کارکرد ارجاعات درون متنی در مقالات چاپ شده به زبان فارسی در علوم انسانیپژوهش­ های زبان شناسیعباس زارعی تجره,حسین قربانپور,طاهره کسرائی گیلاکجانی
بررسی پراکندگی و کارکرد ارجاعات درون متنی در مقالات چاپ شده به زبان فارسی در علوم انسانیپژوهش­ های زبان شناسیعباس زارعی تجره,حسین قربانپور,طاهره کسرائی گیلاکجانی
اثر تمرین تناوبی بر عوامل کاردیومتابولیک در بزرگسالان دارای اضافه‌وزن و چاق: مرور نظام مند و فراتحلیلنشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوریفاطمه کاظمی نسب,مطهره محبی نژاد,کریم آزالی علمداری
اثر ترکیبی تمرین تناوبی با شدت بالا و رژیم غذایی با محدودیت کربوهیدارت بر ترکیب بدن و آمادگی هوازی در بزرگسالان با وزن طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق: یک مرور نظام مند و فراتحلیلمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدفاطمه کاظمی نسب,نسیم بهزادنژاد
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین تداومی با شدت متوسط بر پروفایل چربی و ترکیب بدن در بیماران دیابتی نوع دو: مرور نظام مند فراتحلیلمجله علوم پزشکی رازیفاطمه کاظمی نسب,امید ظفرمند,فاطمه شرفی فرد
اثر تمرینات ورزشی بر نشانگرهای التهابی در بیماران بزرگ‌سال و سالمند مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD): مرور سیستماتیک-فراتحلیلمجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامفاطمه کاظمی نسب,نسیم بهزادنژاد,موسی خلفی
Synthesis and characterization of Ni(II) complex supported on magnetite‑silica nanoparticles and investigation of its catalytic activity in Biginelli reaction under solvent‑free conditionsResearch on Chemical IntermediatesZ Abravi, M Setoodehkhah, M Moradian
CuO−La2O3 Nanocomposite as a Recyclable and Eco-Friendly, Heterogeneous Catalyst for the One-Pot Synthesis of Pyrano [2, 3-c] PyrazoleschemistryselectS Moradi, J Safari, M Moradian
Synthesis of Bis (Benzoyl Acetone Ethylene Diimine) Schiff Base Complex of Nickel (II) Supported on Magnetite Silica Nanoparticles (Fe3O4@SiO2/Schiff-Base of Ni(II)) and Using It as an Efficient Catalyst for Green Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-NaphtholsJ INORG ORGANOMET PA Mazraati, M Setoodehkhah, M Moradian