لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶٬۶۲۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Chebyshev Finite Difference Method for Steady-State Concentrations of Carbon‎ ‎Dioxide Absorbed Into Phenyl Glycidyl EtherMATCH Commun. Math. Comput. Chem.F. Zabihi
گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی دوره قاجاریه نراقمسکن و محیط روستاحمیدرضا جیحانی -علی عمرانی پور- بابک عالمی - فاطمه رجبی
GIS-Based Gully Erosion Susceptibility Mapping: A Comparison of Computational Ensemble Data Mining ModelsApplied SciencesViet-Ha Nhu,سعید جانیزاده,محمد تقی آوند,Wei Chen,محسن فرزین,ابراهیم امیدوار,عطااله شیرزادی,هیمن شهابی,John J. Clague,ابوالفضل جعفری,فاطمه منصوری پور,Binh Thai Pham,Baharin Bin Ahmad,Saro Lee
پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری )آموزشی، عاطفی و اجتماعی( و صفات شخصیت در دانشجویانمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا تمنایی فر- حسین رضایی - ستاره حدادی
Orange photoluminescent N-doped graphene quantum dots as an effective co-sensitizer for dye-sensitized solar cellsJ SOLID STATE ELECTRفرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی,سمانه مظفری
بررسی کارنامه معرفتی الاهیات آزادیبخشمعرفت ادیانمجتبی نماینده ، حسین حیدری
درونمایه انجیل در روایات شیعی، مجله حدیث پژوهیحسین حیدری، رضوان خسروی
حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمیمطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)حسین حیدری ، حسن پاشایی
سیمای دو گانه ابلیس در آثار حکیم سناییمجله مطالعات عرفانیحسین حیدری
عصمت انبیا در آراء و آثار مـولویمجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنانحسین حیدری
دلیل آفتابپژوهش‌های فلسفی – کلامیحسین حیدری
پیشوایی جامعه مسلمین در دیدگاه اهل سنت و شیعهمجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنانحسین حیدری
بررسی اندیشه‌های کلامی مولوی در موضوع شفاعتمجله دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهدحسین حیدری
تکلیف ما لا یطاق در اندیشه مولانا و متکلمان مسلمانمجله دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهدحسین حیدری
تشبیه و تنزیه در عاشقانه‌های مولویمجله دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهدحسین حیدری
Yolk-shell SnO2@TiO2 nanospheres as electron transport layer in mesoscopic perovskite solar cellJournal of Sol-Gel Science and Technologyارزو محمدبیگی دهقی,سمانه مظفری,سیدمحمدباقر قریشی
Simulation of a new architecture of organic white-light-emitting diode by quantum dot and photonic crystal to improve efficiencyOPTIKندا حیدری,سیدمحمدباقر قریشی,محمد رضا فتح الهی
A comparative study of customer loyalty to brand of the local and foreign car companiesEuropean Online Journal of Natural and Social SciencesSara Rezagholi، Azam Soleimani، Abdoljaber Ghodratian
عوامل مؤثر بر رقابت پذیری کل صنعت در جمهوری اسلامی ایرانمجله مطالعات مدیریت راهبردیحسین رحمان سرشت، سیدعبدالجابر قدرتیان
طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد برای رتبه بندی شرکتهای خودروسازی در ایرانفصلنامه علمی پژوهشی مدرسعلی اصغر انواری رستمی، سیدعبدالجابر قدرتیان