لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷٬۰۹۱ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Feasibility Study of Differential Flotation of Cu–Pb–Zn Minerals from Copper Sulfide– Oxide OresT INDIAN I METALSمحمد محرمی,علی اکبر عبد الله زاده
تأثیر پیش‌تیمار ملاتونین بر برخی فاکتورهای فیزیولوژی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونیزانIranian Journal of Radiation Safety and Measurementپیمان آقایی,سیدعلی حسینی تفرشی,احمد رمضانی مقدم,محمد امین طغیانی
رابطه بین کیفیت زندگی وآسیبهای اجتماعی دربین مددجویان عشایرنشین کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان کوهرنگفصلنامه علمی دانش انتظامی استان چهارمحال و بهتیاریستار صادقی ده چشمه,سکینه اسکندی
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
رابطه بین کیفیت زندگی وآسیبهای اجتماعی دربین مددجویان عشایرنشین کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان کوهرنگفصلنامه علمی دانش انتظامی استان چهارمحال و بهتیاریستار صادقی ده چشمه,سکینه اسکندی
رابطه بین کیفیت زندگی وآسیبهای اجتماعی دربین مددجویان عشایرنشین کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان کوهرنگفصلنامه علمی دانش انتظامی استان چهارمحال و بهتیاریستار صادقی ده چشمه,سکینه اسکندی
رابطه بین کیفیت زندگی وآسیبهای اجتماعی دربین مددجویان عشایرنشین کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان کوهرنگفصلنامه علمی دانش انتظامی استان چهارمحال و بهتیاریستار صادقی ده چشمه,سکینه اسکندی
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
Influence of affinity, band gap and ambient temperature on the efficiency of CIGS solar cellsOPTIKطیبه قربانی آرانی,مصطفی زاهدیفر,مهرداد مرادی کاونانی,احسان قنبری کهیانی
A nano-FET structure comprised of inherent paralleled TFET and MOSFET with improved performanceAin Shams Engineering Journalمحمد کربلایی,داریوش دید بان,هادی حیدری
مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناززیست شناسی کاربردیرویا مهین پور - مجید قاسمی - زهرا موسوی نژاد - زهره زهرائی
Construction of a Vector Containing Coding Sequence of Lipid Transfer Proten-2 (LTP2) Gene from RiceJournal of Molecular GeneticsMohammad Karimian-Mehran Miroliaie-Kamran Ghaedi-Aliakbar Ehsanpour-Zohreh Zahraei
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین ناقل لیپید 2 برنج ایرانیژنتیک در هزاره سوممحمد کریمیان طاهری - مهران میراولیایی - کامران قائدی - علی احسانپور - زهره زهرائی
بهینه سازی تکثیر ژن کد کننده پروتئین ناقل لیپیدژنتیک در هزاره سوممحمد کریمیان طاهری - مهران میراولیایی - کامران قائدی - زهره زهرائی
جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراقباغ نظرعلی عمرانی پور- حمیدرضا جیحانی- فاطمه رجبی
مطالعه و گونه‌شناسی معماری آسیاب‌های برون‌شهری کاشان با تحلیل نمونۀ موردی آسیاب آخرینکاشان شناسیعلی عمرانی‌پور- محمدامین اسلامی- فاطمه داوری
Superposition Reflective Louver: An Optimal Daylight System for Atrium IlluminanceJournal of Architectural EngineeringSaba Hor-Hamidreza Farshchi-Zohreh Zahraei-Mahdi Akhtarkavan
Highly selective carbon nanotube-coupled graphene oxide-incorporated polydimethylsiloxane membrane for pervaporative membrane bioreactor ethanol productionJournal of Chemichal Technology & BiotechnologyShiva Shafiei Amrei-Morteza Asghari-Mehri Esfahanian-Zohreh Zahraei