لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۲۵۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
A robust approach for coordination of directional overcurrent relays in active radial and meshed distribution networks considering uncertaintiesInternational Transactions on Electrical Energy SystemsMohamad Shabani, Ali Karimi
Simultaneous operation of wind and pumped storage hydropower plants in a linearized security-constrained unit commitment model for high wind energy penetrationJournal of Energy StorageAbbas Ali Salimi, Ali Karimi, Yousef Noorizadeh
Change of terahertz antenna spectrum when surrounding dielectric altersOptikMajid Nazeri, Ahmad Sajedi
خواسته های ناخودآگاه پستاناتندیسمهران ملک
فیگورهای غیر متعارفتندیسمهران ملک
از تفنن تا دغدغهتندیسمهران ملک
نقش ماهی بر سفالینه های پیش از تاریخ ایرانسیالهمهران ملک
ماهی و اسطوره های ایران زمینفصلنامه تخصصی هنرنامهمهران ملک
اثر دوازده هفته تمرین پرشدت بر سطوح لپتین پلاسما، انسولین، گلوکز، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی درمردان دارای اضافه وزندانشگاه علوم پزشکی تبریزمحمدابراهیم بهرام-محمدجواد پوروقار
Assessing the magnetic, cytotoxic and photocatalytic influence of incorporating Yb3+ or Pr3+ ions in cobalt–nickel ferriteJournal of Materials Science: Materials in ElectronicsSeyed Mahdi Peymani Motlagh, Ali Sobhani Nasab, Mojtaba Rostami, Hossein Sobati, Mohammad Eghbali Arani, Mahdi Fasihi Ramandi, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Rahimi Nasrabadi
Synthesis and Supercapacitor Application of Cerium Tungstate NanostructureChemistrySelectHamid Naderi, Hossein Sobati, Ali Sobhani Nasab, Mehdi Rahimi Nasrabadi, Mohammad Eghbali Arani, Mohammad Reza Ganjali, Hermann Ehrlich
Robust Successive Compute-and-Forward Over Multiuser Multirelay NetworksIEEE Transactions on Vehicular TechnologyM. Hejazi, S. M. Azimi-Abarghouyi, B. Makki, M. Nasiri-Kenari and T. Svensson
Integer-Forcing Message Recovering in Interference ChannelsIEEE Transactions on Vehicular TechnologyS. M. Azimi-Abarghouyi, M. Hejazi, B. Makki, M. Nasiri-Kenari and T. Svensson
مقایسه اثر یک دوره حجامت با یک جلسه تمرین هوازی با شدت بالا بر شاخص های HDL و LDL در مردان جوانعلمی پژوهشی طب مکمل اراکمحمد ابراهیم بهرام- محسن غفرانی- محمد جواد پوروقار-هادی عرب پور داهویی
اثر دوازده هفته تمرین پرشدت بر سطوح لپتین پلاسما، انسولین، گلوکز، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی درمردان دارای اضافه وزندانشگاه علوم پزشکی تبریزمحمد ابراهیم بهرام- محمد جواد پوروقار
پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری).پژوهش های جغرافیای طبیعی. دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 791-811صدیقه کیانی سلمی؛ سید حجت موسوی؛ پریسا یگانه دستگردی
Fe3O4@SiO2@ADMPT/H6P2W18O62: a novel Wells–Dawson heteropolyacid-based magnetic inorganic–organic nanohybrid material as potent lewis acid catalyst for the efficient synthesis of 1,4-dihydopyridinesGreen Chemistry Letters and ReviewsMohammad Ghanbari, Sanaz Moradi, Moslem Setoodehkhah
Water soluble Schiff base functinalized Fe3O4 magnetic nano-particles as a novel adsorbent for the removal of Pb(II) and Cu(II) metal ions from aqueous solutionsJournal of inorganic and organometalic polymers and materialsMoslem setoodehkhah, Soroush Momeni
آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم ق.م.)مجله انسان شناسیمهران ملک, بهار مختاریان
آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم ق.م.)پژوهش های باستانشناسی ایرانمهران ملک, جلال الدین رفیع فر