لیست مقالات در نشریات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۴۵۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی.محمد امینی- محمد رضا تمنایی فر و زینب یزدانی کاشانی
ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان: بازاندیشی در ماموریت های برنامه درسی آموزش عالی.فصلنامه توسعه کار آفرینیمحمد امینی-محمدرضا تمنایی فرو صدیقه غلامی علوی
بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان،مطالعه موردی شهر کاشان.فصلنامه دانشور رفتار.محمد امینی-فریبرز صدیق ارفعی و ملوک قدمی
بازشناسی جایگاه فراموش هوش هیجانی در آموزش عالی.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی.محمد امینی-محمد رضا تمنایی فر و سمیه سجادی راد
ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان.فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامیمحمد امینی-حمید رحیمی، معصومه صالحی و سمیه موسوی
ظریه هوش چندگانه و دلالت های آن در طراحی تجارب و فرصت های یاد گیری.فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرامحمد امینی-محمد رضا تمنایی فر و سمیه امینی
تاملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. دوفصلنامه تربیت اسلامیدوفصلنامه تربیت اسلامیمحمد امینی-زهرا ماشاالهی نژاد
بررسی برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان رشته های علوم پزشکی کاشان.فصلنامه توسعه آموزشمحمد امینی- محمدرضا تمنایی فر و زهرا ماشالهی نژاد
بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.فصلنامه اندازه گیری تربیتیمحمد امینی-حمید رحیمی و زهره صمدیان
بررسی وضعیت هویتی دانش آموزان و بازاندیشی در کارکردهای آموزش و پرورش.فصلنامه خانواده و پژوهشمحمد امینی-علی یزدخواستی و دکتررضا جعفری هرندی
بررسی تجربی شیوه های موثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی در میان کارکنان مدارس شهرستان کاشان.فصلنامه تعلیم و تربیتمحمد امینی-غلامرضا رضاپور و جواد ناصح
بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان وروحیه علمی دانشجویان.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی.محمد امینی-مریم مهدی زاده،زهرا ماشااللهی نژاد و مرضیه علیزاده
بررسی ضرورت وجودی وچگونگی توجه به تربیت جنسی دربرنامه درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران ودانش آموزان.فصلنامه پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیرازمحمد امینی-محمد رضا تمنایی فر و رقیه پاشایی
تبیین برنامه درسی چند فرهنگی وچگونگی اجرای آن درنظام برنامه ریزی درسی ایرانفصلنامه مطالعات برنامه درسیمحمد امینی
Study of reversible magnetization in FeCoNi alloy nanowires with different diameters by first order reversal curve (FORC) diagramsphysica CS. Samanifar, M. Almasi Kashi, A. Ramazani,
Surfactant-free synthesis and magnetic hyperthermia investigation of iron oxide (Fe3O4) nanoparticles at different reaction temperaturesMaterials Chemistry and PhysicsAhmad RezaYasemiana, Mohammad Almasi Kashi, Abdolali Ramazani
Fixed vortex domain wall propagation in FeNi/Cu multilayered nanowire arrays driven by reversible magnetization evolutionJ Appl PhysM. H. Abbas, A. Ramazani,A. H. Montazer, M. Almasi Kashi
Synthesis of New Fluoroquinolones Containing a N-[5-(Fluorobenzylthio)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl] piperazine moietyAsian Journal of ChemistryAlireza Foroumadi, Loghman Firoozpour, Nima Nematollahi, Abdolrasoul H Ebrahimabadi, Saeed Emami, Mohammad H Moshafi, Ali Asadipour, Abbas Shafiee
Relationship Between Grazing Intensity and Qualitative and Quantitative Changes in Artemisia Sieberi Besser Essential Oil Compounds in Kashan Province of IranJournal of plant nutritionReza Dehghani Bidgoli, M Pessarakli, AH Ebrahimabadi, GA Heshmati
Antibacterial properties of Ajuga chamaecistus subsp. scoparia and chemical composition of its oilsJ. Med. Plants By-ProductsAbdolrasoul Haghir Ebrahimabadi, Meysam Noohi, Hossein Shahbazi-Alavi, Hossein Batooli