لیست مقالات در نشریات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷٬۰۹۱ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Isolation, characterization, and decolorization of Disperse Blue 60 by newly isolated bacterial strains from Kashan textile wastewaterWater Environment ResearchZeynab Sadat Seyedi-Fereshteh Jookar Kashi-Zohreh Zahraei
Decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 152 Azo Dyes by New Haloalkaliphilic Bacteria Isolated from the Textile WastewaterCurrent MicrobiologyZeynab Sadat Seyedi- Zohreh Zahraei- Fereshteh Jookar Kashi1
بینابینی فرهنگی و مقوله ماندگاری در بافت تاریخی آران و بیدگلکاشان شناسیدانائی‌نیا، احمد. عارفی. محمدحسن
تحلیل راهبردی نقش مرکز محله‌ها در توسعۀ پایدار گردشگری روستایی مطالعۀ موردی: روستای میان رز فومنروستا و توسعهدانائی‌نیا، احمد. بیگی، زهره
شاخصه¬های مؤثر در محله¬گزینی شهروندان اصفهانی در بافت تاریخیآرمانشهردانائی‌نیا، احمد. ترکی باغبادرانی. حامد
The Structural Solution of Light Suppling in Iranian Domes housesInternational Journal of Architectural Engineering & Urban Planning• Danaeinia, Ahmad, Heydari Dehcheshmeh, Majiid, Rahman, Soroush
The use of regular Takht in the geometrical system of the muqarnas: A case study on mosques and shrines of KashanSymmetry: Culture and Science.Danaeinia, Ahmad, Erfan, Bahador
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده فرمی,ستار صادقی ده چشمه
تبیین مصرف مواد مخدر در بین اقوام منطقه مرکزی شهرکردمسایل اجتماعی ایرانمهدی حسین زاده,ستار صادقی ده چشمه
A memetic algorithm for multistage hybrid flow shop scheduling problem with multiprocessor tasks to minimize makespanInternational Journal of Industrial Engineering and Management ScienceHadi Gholami- Mohammad Taghi Rezvan
واکاوی نام‌آوایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن جنی: مطالعۀ موردی ترکیب آواهای «ح، ل، م»جستارهای زبانیرویا اسماعیلیان - عباس اقبالی - علی بشیری
واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن جنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح، ر، م)پژوهش های زبان شناختی قرآنرویا اسماعیلیان - عباس اقبالی - علی بشیری
حذف به عنوان عامل انسجام متنی در برخی ادعیه صحیفة سجّادیّهپژوهش نامه قرآن و حدیثعسگر مالک - محسن سیفی - علی بشیری
Multi-year load growth-based optimal planning of grid-connected microgrid considering long-term load demand forecasting: A case study of Tehran, IranSustainable Energy Technologies and Assessmentsجمال فرجی,حامد هاشمی دزکی,عباس کتابی
Corrigenda to “Numerical solution of Fredholm fuzzy integral equations of the second kind using...” [Ain Shams Eng. J. 5 (2014) 631–636]Ain Shams Engineering Journalمهدی سبزواری
تحلیل کاریکلماتور در شعر احمد مطر و استراتژی های بیانی آننقد ادب معاصر عربیحسین مرتضائی,محسن سیفی,علی نجفی ابوکی