لیست مقالات در نشریات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶٬۶۱۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
شبیه سازی عددی میکرواحتراق پیش مخلوط متان هوامهندسی مکانیکاحمدرضا رحمتی,سید عبد المهدی هاشمی,محمدصابر خسروی
An experimental study on submerged flame in a two-layer porous burnerAmirkabir Journal of Mechanical Engineeringسید عبد المهدی هاشمی,محمدرضا فریدزاده
The effects of porous wall as a novel flame stabilization method on flame characteristics in a premixed burner for CH4/air mixture by numerical simulationProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energyمهدی ملامهدی,سید عبد المهدی هاشمی
Flame stability analysis of the premixed methane-air combustion in a two-layer porous media burner by numerical simulationFUELسیدمحمد هاشمی,سید عبد المهدی هاشمی
THE EFFECT OF INLET CONDITION ON THE COMBUSTION IN A POROUS–FREE FLAME BURNERJ POROUS MEDIAسید عبد المهدی هاشمی,مجید نیک فر
مطالعه تطبیقی ابعاد مسئولیت فرمانده کشتی در برابر کالا برمبنای قانون اصلاح قانون دریایی مصوب 1391پژوهش های مللقاسم شفیعی علویجه
DOUBLE EXPONENTIAL EULER–SINC COLLOCATION METHOD FOR A TIME–FRACTIONAL CONVECTION–DIFFUSION EQUATIONFacta Universitatis, Series: Mathematics and Informaticsعلی افتخاری
Numerical study of singular fractional Lane–Emden type equations arising in astrophysicsJournal of Astrophysics and Astronomyعباس سعادتمندی- اعظم قاسمی نصرآبادی- علی افتخاری
Collocation method using quintic B-spline and sinc functions for solving a model of squeezing flow between two infinite platesInternational Journal of Computer Mathematicsعباس سعادتمندی- افسانه اسدی- علی افتخاری
A sinc-Galerkin approximate solution of the reaction–diffusion process in an immobilized biocatalyst pelletMATCH Commun. Math. Comput. Chemاسماعیل بابلیان- علی افتخاری- عباس سعادتمندی
A Sinc-Galerkin technique for the numerical solution of a class of singular boundary value problemsComputational and Applied Mathematicsاسماعیل بابلیان- علی افتخاری- عباس سعادتمندی
Application of He’s homotopy perturbation method for non-linear system of second-order boundary value problemsNonlinear Analysis: Real World Applicationsعباس سعادتمندی-مهدی دهقان-علی افتخاری
‏به‌کارگیری موجک چبیشف‏ نوع دوم در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم خطی فازی نوع دوممجله جبر خطی و موجکمهدی سبزواری، عباس سعادتمندی
واکاوی رفتار قانون‌گریزانه مهاجران در ایران با تأکید بر متغیّر‌های روان‌شناختی هوش معنوی و سبک هویت (مورد مطالعه: دانشجویان افغان شهرستان کاشان)نشریه علمی-پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامیزهرا صادقی آرانی، محمود پوربافرانی، محسن نیازی
بارتکفل وعوامل اجتماعی فرهنگی موثر برآنفصلنامه مطالعات زنانسیدکمال الدین موسوی
نوع نگرش ونحوه استفاده بانوان از موبایل درتهرانفصلنامه مطالعات زنانسیدکمال الدین موسوی
تحلیل مقایسه ای سرمایه اجتماعی درجهان واقعی ومجازیمجله جهانی رسانه- نسخه فارسیسیدکمال الدین موسوی - فریده حدادیی
تجزیه وتحلیل رابطه میان استفاده ازموبایل وجامعه پذیری مدرسه ایفصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطاتسیدکمال الدین موسوی - فرشادجمالی
تحلیل جامعه شناختی بیگانگی تحصیلی درمیان دانشجویانفصلنامه علوم اجتماعیسیدکمال الدین موسوی - سکینه حیدرپور مرند
بررسی رابطه میان الگوی استفاده ازاینترنت وهویت ملیعلوم اجتماعیسیدکمال الدین موسوی - محیا شعیبی - هابیل حیدرخانی