لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۱۹۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
عنوان مقالهعنوان کنفرانسنویسندگان
articleTitleAAAconferenceTitletehranauthorsName
articleTitleconferenceTitletehranauthorsName
articleTitleconferenceTitletehranauthorsName
articleTitleconferenceTitletehranauthorsName
بهبود رفتار ربات در یک بازی بلادرنگ استراتژیک با استفاده از روش گرگ خاکستریچهارمین کنفرانس بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش هاپرهام زیلوچیان مقدم- فرید لطفعلی- جواد سلیمی سرتختی
ارائه الگوریتمی به منظور کشف جوامع هم‌پوشان به صورت سلسله مراتبی براساس بازی تشکیل ائتلافبیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایراننرجس ظهیری- مهدی وحیدی پور- جواد سلیمی سرتختی
توسعه ی بازیهای هوشمند با استفاده از تئوری بازیها و سیستمهای چندعاملهچهارمین کنفرانس بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش هاجواد سلیمی سرتختی- فاطمه قوانلوی قاجار
"Generation of continuous tunable terahertz waves using GaAs nanowaveguide"The Fourth Iranian Conference on Optics and Laser Engineering(ICOLE 2015)H. R. Zangeneh- F. Moradiannejad
"شبیه سازی انتشار پرتو لیزر در ساختار موجبر نوری بازتابی پادتشدیدی ARROW"کنفرانس فیزیک ایرانحمیدرضا زنگنه- فاطمه خسروی- مرضیه اسدنیای فرد جهرمی
"بررسی تولید امواج THz کم اتلاف در یک موجبر پر بازده معلق فلزی"بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایرانحمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد ‏جهرمی
"طراحی و ساخت تقویت کننده¬ی پیوسته¬ی فیبری ایتربیوم سیگنال ضعیف"بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایراننوشین شاطری نژاد- محمد جواد حکمت- حمید رضا زنگنه
"افزایش عبور نوری از یک نانو شکاف با بهره¬گیری از یک کاواک نانوآنتن"بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایرانحمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد ‏جهرمی
"تولید امواج تراهرتز در موجبر معلق فلزی کم اتلاف"کنفرانس فیزیک ایرانحمیدرضا زنگنه- مریم علیزاده ساروانی- فاطمه خسروی- مرضیه اسدنیای فرد جهرمی
"شبیه سازی فیلتر گزینش طول موجی با موجبر نوری بازتابی پادتشدیدی زروژل "کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانفاطمه خسروی- حمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد ‏جهرمی
"طراحی و مشخصه یابی یک موجبر معلق کوک پذیر با یک شیار نانومتری فلزی"کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانحمید رضا زنگنه- مرضیه اسدنیا فرد ‏جهرمی
"تولید امواج همدوس ‏THz‏ در موجبر دی¬الکتریک ‏GaAs‏ ‏شکافدار"هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایرانحمیدرضا‎ ‎زنگنه،‎-‎مرضیه‎ ‎اسدنیا‎ ‎فردجهرمی- منیره‎ ‎ملکیان‎ ‎ثابت
"تأثیر لایه نشانی فلز و حضور ‏SiO2‎‏ ‏با ساختار دوره¬ای دو بعدی در مشخصه های فیلترهای نوری"کنفرانس فناوری های نوین در لایه های نازک، کرمانمرضیه اسدنیای فرد جهرمی- حمید رضا زنگنه- فاطمه خسروی- منیره ملکیان ثابت
"تعیین‎ ‎ثابت‎ ‎انتشار‎ ‎برای‎ ‎موجبر‎ ‎های‎ ‎ناهمگن‎Si ‎‏ و ‏SiO2‎‏ با ‏استفاده از روش ‏FDTD"کنفرانس فیزیک کاربردی شوشترمنیره ملکیان‎ ‎ثابت- ‎حمیدرضا‎ ‎زنگنه-‎ ‎مرضیه‎ ‎اسدنیا‎ ‎فردجهرمی
"Tuneable THz Nanoslot Waveguide Source"International Congress on Nanoscience & Nanotechnology ‎‎(ICNN2012)H. R. Zangeneh- M. Asadnia Fard Jahromi- F. Ostadsharif Memar