لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۲۲۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تعیین مواد چربی دوست با فراریت کم به وسیله ی روش وزن سنجی در پساب صنایع نفت و گازدومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی1 - تهرانفهیمه زراعتکارکاشانی,مهرداد مرادی کاونانی
روش استاندارد برای کالیبراسیون اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرییدومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی1 - تهرانمرآت مهرزاد,مهرداد مرادی کاونانی
On invariant submanifolds of generalized quasi Sasakian manifoldsپنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایرانVahid Pirhadi
Weakly parallel invariant submanifolds of Kenmotsu manifoldsیازدهمین سمینار هندسه و توپولوژیVahid Pirhadi
Effects of Slip velocity Boundary condition on Natural Convection of MgO-Ag/Water nanofluid in Microcavityبیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتیA. R. Rahmati, M. Derikvand
بررسی تأثیر دما¬ی ورودی بر عملکرد سرمایشی لوله گردابی با محفظه چرخش ثانویهبیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتیاحمدرضا رحمتی, عبدالرضا مدنی
Numerical Study of Oil/MWCNT nano fluid flow and heat transfer in a microchannel with no-slip and slip boundary conditionsهجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانTehranA. R. Rahmati, M. Derikvand
بررسی تأثیر گازهای ورودی مختلف بر عملکرد سرمایشی ورتکس تیوب با دو محفظه چرخشهجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانTehranاحمدرضا رحمتی, عبدالرضا مدنی
Effect of increasing Hartmann number, amplitude and number of oscillations of wavy wall on natural convection in a porous enclosureهجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانTehranاحمدرضا رحمتی, محمد نعمتی,محمد صالح برقی جهرمی,هاجر محمد زاده
Numerical Study of Oil/MWCNT nano fluid flow and heat transfer in a microchannel with no-slip and slip boundary conditionsهجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانTehranA. R. Rahmati, M. Derikvand
Bounded solutions of a partial difference equation30th Iranian International Conference on MathematicsArdabilA . Saadatmandi , M. Dehghan
The sinc-collocation method for solving a problem arising in Chemical reactor theory43th Annual Iranian Mathematics ConferenceTabrizA . Saadatmandi , S.Yeganeh
Projected differential transform method for solving Burgers' equation4th Conference on Mathematical Analysis and its ApplicationsKhansarN. Nafar, A. Saadatmandi
A sinc-collocation method for solving a nonlinear system of second order boundary value problems44th Annual Iranian Mathematics ConferenceMashhadE. Babolian, A. Eftekhari, A. Saadatmandi
Computational method for variational problemsThe Second Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and ApplicationsKashanA. Saadatmandi
Application of Double Exponential sinc-collocation method for solving multi-point boundary value problem for optimal bridge designInternational Conference on Architecture and Mathematics,KashanA. Eftekhari, A. Saadatmandi
DE sinc collocation method for solving the Bagley-Torvik equation with variable coefficients48th Annual Iranian Mathematics ConferenceHamedanA. Eftekhari, A. Saadatmandi
Numerical solution of a singular boundary value problem arising in the theory of shallow membrane caps via Sinc-collocation method49th Annual Iranian Mathematics Conference, TehranTehranM. Pourbabaee, A. Saadatmandi
Sinc-collocation method for approximate solution of the model of beam-type nano-scale electrostatic actuators49th Annual Iranian Mathematics Conference, TehranTehranN. Moshtaghi, A. Saadatmandi
Numerical solution of fractional pantograph differential equation using Chebyshev polynomials50th Annual Iranian Mathematics ConferenceShirazM. Pourbabaee, A. Saadatmandi