لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۸۸۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Automatic Duplicate Bug Report Detection using Information Retrieval-based versus Machine Learning-based ApproachesIEEE 6th International Conference on Web Research (ICWR)1 - تهرانBehzad Soleimani Neysiani
Automatic Duplicate Bug Report Detection using Information Retrieval-based versus Machine Learning-based ApproachesIEEE 6th International Conference on Web Research (ICWR)1 - تهرانBehzad Soleimani Neysiani
شبیه سازی و بهینه سازی OLED تک رنگ قرمزکنفرانس فیزیک ایران 13991 - کرمانشاهفاطمه عباسی,سیدمحمدباقر قریشی,المیرا کریم زاده
بررسی حضور نقاط کوانتومی در لایه‌های مختلف یک دیود نورگسیل آلیکنفرانس فیزیک ایران 13991 - کرمانشاهسیدمحمدباقر قریشی,ندا حیدری,محمدرضا فتح‌اللهی
Re-writing of History in The Mirage: A Challenge to the Hyperreal Worlduniversity of Isfahan's 1st International conference on English Language Studiesطاهری، زهراسادات و نگار گرجی
ارزیابی استراتژی طراحی پل عابر پیاده در اقلیم گرم و خشک با رویکرد بیونیکششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران. دانشگاه یزد.صادقپور،ا.ح.، دیواندری، ج.، گل کار، ن.
معرفی و ارزیابی فرم بهینه در سیستم سازه ای دیاگریدششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران. دانشگاه یزد.صادقپور،ا.ح.، درویش پرور، ز.
معماری دیجیتال و طراحی الگوریتمیک متاثر از معماری پایدارسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران. دانشگاه بوعلی سینا، همدان.دیواندری، ن.، صادقپور،ا.ح.، سهامی، س.
ارزیابی و تحلیل تکنولوژی ساخت سازه های موقتسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران. دانشگاه بوعلی سینا، همدانصادقپور،ا.ح.، رحمانی پور، س.
ارزیابی فرم های مختلف و بهینه در سازه های ورق تاشدهسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران. دانشگاه بوعلی سینا، همدانصادقپور،ا.ح.، میرمیران، م.
ارزیابی ارتباط ویژگی های نفوذ پذیری و خورند در دوغاب در عملیات تزریقسومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران. دانشگاه تهرانموسوی، س.، اجل لوئیان، ر.، صادقپور،ا.ح.
اثر سن بر روی مشخصات فیزیکی پسماند جامد شهری در مرکز دفن کهریزکسومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران. دانشگاه تهرانشریعتمداری، ن.، صادقپور،ا.ح.، موید محسنی، ب.، دهقان بنادکی، پ.
ارزیابی ویژگی های طرح سازه و معماری برج های نمادین شهریاولین کنگره بین المللی علوم و فن آوری های نوین. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلصادقپور،ا.ح.، یزدچی، ف.
. ارزیابی روند تکامل و فرم یابی سازه های پوسته اییازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. دانشگاه تهرانصادقپور،ا.ح.، عالمی، ب.، علوی مقدم، ن.
طراحی پل عابر پیاده گردشگری با رویکرد بایونیکیازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. دانشگاه تهرانصادقپور،ا.ح.، دیواندری، ج.، گل کار، ن.
ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه بر اساس نتایج عملیات تزریق(مطالعه موردی سد ونیار)یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. دانشگاه تهرانفرخ پور، ف.، صادقپور،ا.ح.
. ارزیابی تاثیر مواد خنثی بر رفتار زباله های جامد شهرییازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. دانشگاه تهرانشریعتمداری، ن.، صادقپور،ا.ح.، دگمه چی، ف.، کرمداد، ا.ح.؛
ارزیابی میزان تولید و راهکارهای مدیریت نخاله های ساختمانییازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. دانشگاه تهرانصادقپور،ا.ح.، عالمی، ب.، درویش پرور،ز.،
تحلیل و ارزیابی انواع مکانیزم های حرکتی در سازه های تغییر شکل پذیرسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت. دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریفکمریان م.ح.، صادقپور،ا.ح.
معرفی و ارزیابی انواع پویایی در نماهای ساختمانیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی سهند تبریزدانشگاه صنعتی سهند تبریزصادقپور،ا.ح.، اسکندری،س.؛