لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
طراحی و ساخت سامانه بیناب¬نمایی جذبی بوسیله لیزر دیود کوک¬پذیر به منظور آشکارسازی گاز آمونیاکبیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،1 - شیرازمحمدرضا سرداری نژاد,مجید ناظری
بررسی نقش خشکسالی بر وضعیت آب زیرزمینی دشت کاشان در حوزه آبخیز دریاچه نمکسومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1 - ساریمهدیه افشاری نیا,محمد شمس آبادی,فاطمه پناهی,مریم قربانی اقدم,ملیحه غبرائی
نقش گردشگری خلاق شهری در بازآفرینی بافت های تاریخی شهریهمایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران(با تاکید بر تجربه سبزوار)1 - سبزواریونس غلامی,نصراله باعقیده رودی,سید علی موسوی
تحلیلی مفهومی بر چیستی باز آفرینی شهری و جایگاه آن در احیای بافت های شهریهمایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران(با تاکید بر تجربه سبزوار)1 - سبزواریونس غلامی,کامران دولت یاریان
تشخیص آفات محصولات کشاورزی مبتنی بر ترکیب شبکه¬های عصبی کانولوشنی و بازگشتیکنفرانس بین المللی پژوهشها و فناوریهای نوین در مهندسی برق1 - تهرانزهره بابائی ساری,محمدرضا ذوقی
بررسی وضعیت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری،مطالعه موردی شهر گز برخواردومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری،1 - سبزواریونس غلامی,ابوالفضل دهقان جزی
تحلیلی مفهومی فضایی بر پتانسیلهای اکوتوریسم کویری و جایگاه آن – در توسعه پایداراولین کنفرانس بینالمللی گردشگری بیابان لوت فرصتهای محلی و بین المللی1 - بیرجندکامران دولت یاریان,یونس غلامی
التناسق الدلالی لموقف الرسول الأعظم فی الآیات الأولی من سورة کهف فی ضوء نظریّة هالیدایمؤتمر دار الرسول الأعظم العلمیعراق - کربلاءروح الله صیادی نجاد
An Optimal Design and Analysis of Pole Shaping in HTS Coaxial Magnetic GearThe 3rd International Conference on Electrical Machines and Drives (ICEMD)1 - تهرانسیداحمدرضا افسری کاشانی,مصطفی معدن چی زاج
بررسی شیوه های معماری سنتی و ارتباط آن با حجاب ساکنین بناها با تاکید برخانه های سنتی کاشان در دوره قاجار " در همایش نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب در دانشگاه الزهرا (96)نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجابتهرانفهیمه باباحجیان - حسین بهروزی پور
بررسی یافته های پژوهشی راهکارهای گرایش دانش آموزان به نمازاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,محبوبه درخشنده فر
رد پایی از رندی های سیاسی حافظ با الهام از نهج البلاغهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,ابوالقاسم جعفری
Totally contact umbilical slant submanifolds of G.Q.S manifoldsپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - مازندرانVahid Pirhadi
Quasi hemi-slant submanifolds of trans-Sasakian manifoldsپنجاه‌و‌سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - مازندرانVahid Pirhadi
Warped product semi-slant submanifolds of G.Q.S manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
Recurrent and 2-recurrent anti-invariant sub-manifolds of trans-Sasakian manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
رد پایی از رندی های سیاسی حافظ با الهام از نهج البلاغهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,ابوالقاسم جعفری
بررسی یافته های پژوهشی راهکارهای گرایش دانش آموزان به نمازاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,محبوبه درخشنده فر
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی