لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۵۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
طراحی و شبیه‌سازی عددی یک سامانه خنک‌کاری سلول فتوولتائیک از نوع متمرکز با استفاده از میکروکانال‌های همگرا-واگراپنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربیتهرانمحمد قربانی - محمد نظیفی فرد
مطالعه تطبیقی بسته‌بندی پلیمر نیمه انعطاف‌پذیر به داخل نانوکره با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولیشانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - تهرانفاطمه محرمی نژاد,سمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
نظریه و شبیه سازی گره و تاثیراتش بر خروج DNAدومین دوره کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی1 - کرمانفاطمه محرمی نژاد,نرگس نیکوفرد
Study of ejection dynamics of a semi-flexible polymer from a nano-sphere using molecular dynamics simulation compared with theory9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology(ICNN2023)1 - تهرانfatemeh moharami nezhad,Samaneh Ghanbari Kashan
آیا پوشش کرونا ویروس‌ها با بالا رفتن دما از هم می‌پاشد؟شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - تهراننرگس نیکوفرد,حامد احمدی
نوسانات وزیکول‌های لیپیدی در اثر افزایش دما با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی درشت‌دانهشانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - تهرانسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
نوسانات وزیکول‌های لیپیدی در اثر افزایش دما با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی درشت‌دانهشانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران1 - تهرانسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
نوسانات وزیکول ‌لیپیدی مدلی از پوشش ویروس کووید-۱۹ در اثر افزایش دما با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی درشت‌دانهدومین دوره کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی1 - کرمانسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد,حامد احمدی ترکمانی
A description of the semi-flexible polymer configuration inside the nanosphere and how it ejection9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology(ICNN2023)1 - تهرانSamaneh Ghanbari Kashan
مقایسه نظریه دینامیک خروج پلیمر نیمه انعطاف‌پذیر از نانوکره با نتایج شبیه‌سازیدومین دوره کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی1 - کرمانسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
مدولاتورهای نوری مبتنی بر ساختار SiC با استفاده از ماده تغییر دهنده فاز VO2 در طول موج 2.1 میکرومترIntl. Conference on Researches in Nanotechnology & Nanoscience1 - تهرانمبینا عباس پور,محمود نیکو فرد
Euler-sinc collocation method for Caputo time fractional partial differential equations arising in engineering sciencesInternational conference on architecture and mathematicsKashanعلی افتخاری
Euler-sinc collocation method for Caputo time fractional partial differential equations arising in engineering sciencesInternational conference on architecture and mathematics1 - کاشانعلی افتخاری
یک روش هم مکانی هیبریدی در حل معادلات همرفت-پخش زمان-کسریپنجاه و یکمین کنفرانس سالانه ریاضی ایرانکاشانفائزه بهمنی و علی افتخاری
یک روش سینک-نیشتروم در حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم-همرشتاینپنجاه و یکمین کنفرانس سالانه ریاضی ایرانکاشانعلی افتخاری و علی مهدی پور
مبانی فلسفی خلاقیت و نوآوری؛ با تأکید بر آراء اندیشمندان مسلماناولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعیکاشانحسن احمدی زاده
Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platformInternational Congress on Nanoscience & Nanotechnology1 - تهرانHamid Nezamdoost
ارزیابی اثرات هیدرولوژیک بندهای اصلاحی احداث شده در حوزه آبخیز بالادست مناطق شهری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوههفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)1 - جیرفترضا قضاوی,ابراهیم امیدوار
Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platform9th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN20221 - تهرانHamid Nezamdoost
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی دﯾﻮدﻫﺎی ﻧﻮر ﮔﺴﯿﻞ آﻟﯽ ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﻼﺗﯿﻨﯽﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﭘﺘﯿﮏ و ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ اﯾﺮان دانشگاه صنعتی شیراز1 - شیرازسیدمحمدباقر قریشی,فاطمه عباسی,فرزاد کرباسی