لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۵٬۸۲۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Solving The Single Machine Scheduling Problem with Sequence-dependent Setup Time, Precedence Delays and the Limitation of Access to Machines9th International Conference on Industrial and Systems Engineering1 - مشهدFateme Heydar Zaman Abadi , Somayé Ghandi
Imbalance Power Sharing Improvement in Autonomous Microgrids Consisting of Grid-Feeding and Grid-Supporting Inverters7th Iran Wind Energy Conference (IWEC2021)1 - شاهرودZahra Dehghani Arani,Josep M. Guerrero
Probabilistic Voltage Instability Assessment of Smart Grid Based on Cross Entropy Concept2020 10th Smart Grid Conference (SGC)1 - کاشانMohammadreza Iranpour, Maryam A.Hejazi, Reza Arghandeh
Energy Management of a Smart Home Micro Grid in Presence of Micro-CCHP2020 10th Smart Grid Conference (SGC)1 - کاشانVahid Shabani, Maryam A.Hejazi, Hamed Teekany
یک روش بلوکی هیبریدی با شبکه غیر یکنواخت برای مسائل آشفته تکینپنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایرانزنجانمرتضی بیشه نیاسر - سعیده خضیراوی
شیوه های ترغیب فرزندان به نماز با تأکید برخطبه 199 نهج البلاغهاولین اجلاس سراسری نماز در سپاهتهرانمحمد سبحانی نیا- زهره صادقی
جستاری درالگو های موثر در جهاد تبییناولین همایش نفش دانشگاه فرهنگیان در جهاد تبییناراکمحمد سبحانی نیا- مریم جزواحدی
اثر چگالی نقص بر عملکرد سلول خورشیدی غیرآلیCsPbI3:مطالعه شبیه سازیبیست وهشتمینکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران وچهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران. 14-12بهمن40011 - اهوازپریسا کریمی مونه,زهرا مخلص ابادی فراهانی,نفیسه شریفی
Isotherm and thermodynamics of surface adsorption of gasoil from water using biomass-based magnetic adsorbent4th Iran Water & Wastewater Science & Engineering CongressGomElaheh Tajari, Hadis Bashiri
تبیین رابطه بین توافق پذیری با بهزیستی ذهنی و عملکرد یادگیری در دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان آران و بیدگلاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و فلسفه1 - بابلفریبرز صدیقی ارفعی,فاطمه عبدالقدیری ارانی
کاربردھایی از قدم زدن تصادفی روی گراف ھاچھارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردھا1 - کاشانمهدی سبزواری
استفاده از موجک های CAS در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی غیرخطی نوع دومچھارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردھا1 - کاشانمهدی سبزواری
محاسبه ماتریس عملیاتی مشتق در موجک های CASپنجاه و چهارمین کنفرانس زیاضی ایران1 - زنجانمصطفی اکرمی ارانی,مهدی سبزواری
Design a cMWCNTFET-based biosensor via cytochrome c immobilization to detect low trace of hydrogen peroxide17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryElaheh Mozayan- Hossain-Ali Rafiee-pour- Foad- Ghasemi
Authentication of Iranian honey samples: Physicochemical parameters investigation along with the electrochemical measurement of gallic acid by g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryZahra Abbasi-Qazaani- Mostafa Shourian- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Elahe Mahmoodi-Khaledi
Electrochemical determination of gallic acid using a sensitive sensor based on g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryZahra Abbasi-Qazaani- Mostafa Shourian- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Elahe Mahmoodi-Khaledi
Immobilization of glucose oxidase onto amino-functionalized carbon nanofibers for glucose biosensing17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryNazanin Kouravand- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Leila Moradi
تصحیح پارامترهای مداری برای مدولاتورهای القایی(مقاومت اهمی وضریب خودالقا)درحین ارسال سیگنال بر روی آنتن پلاسمایی میله ایدهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - تهرانمهشاد سلیمیان,بهرام جزی,مرتضی شفیعی
Multivariate Drought Index, Case Study: Najafabad Plain, Iranهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزلهتهرانMehrdad Khoshoei
توسعه شاخص یکپارچه زمانی مکانی برای برآورد خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه آبریز چلگرد)چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانشهرکردمهرداد خشوعی