لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Watermarking the Official Lettersچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)1 - کاشانسعید آسعیدی - سیدعلی محمدیه
یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخشچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)1 - کاشانسعید آسعیدی
طراحی نانو نوارهای فسفرن سیاه دارای خط نقص توسعه یافته جهت کاربرد در ژنراتورهای ترموالکتریکیهشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاکنرگس بهارلوئی یانچشمه، حسین کرمی طاهری
مروری بر مواد موثره گیاهان دارویی و نقش فناوری نانو در درمان بیماری دیابتاولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانهاجر جعفری,رزیتا منصف,روح اله میرزایی محمد آبادی,مسعود صلواتی
پیشینه، مکانیسم و فیزیولوژی اعتیاد و تاثیر ورزش در درمان آن (با رویکرد بررسی تاثیر بر مسیرهای دوپامینرژیک)سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملراضیه خالقی زاده,زهرا رضوانی
نقش پروتئومیکس در کاهش مقاومت دارویی و درمان سرطانسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملپروانه مقیمی,زهرا رضوانی
Healing Beyond Nature's Limits: A Look into the Fascinating World of Tissue Engineeringسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی
نقش تربیتی ادعیه مهدویدومین دوره همایش ملی دعاپژوهیهمدان - دانشگاه بوعلی سینامحمد سبحانی نیا
وابستگی نوسانات سطح وزیکول لیپیدی به دماهفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران1 - قمسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical toolsششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهراننگین جورابچی
Herbal Liposomes; Specialized Carriers of Plant Moleculesاولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Herbal Sunscreens with a Considerable Sun Protection Factor (SPF)اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی
The role of vitamin D and serotonin in autismششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانشکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی
Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical toolsششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهراننگین جورابچی,فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزانبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی1 - بابلمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر