لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۵٬۸۲۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی و شایستگی تحصیلی دانش‌آموزانبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی1 - بابلمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
A convex combination of decay step sizes for SGDچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1 - کاشانمهسا سهیل شمائی، سجاد فتحی هفشجانی
یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفیچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1 - کاشانمهسا سهیل شمائی,زینب سعیدیان طریی
بهینه‌سازی ابعاد تقویت کننده‌ها با هدف کاهش وزن در پوسته‌های مشبک کامپوزیتیدومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع1 - تهرانمهسا سهیل شمائی
یک روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشینپانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1 - آذربایجانزینب سعیدیان طریی,مهسا سهیل شمائی
high efficient green fluorescent protein (GFP) using novel molecular engineering approaches - beyond the biologyششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Protein nanoparticles as targeted drug delivery systems, a novel combination of nanotechnology and biologyششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Understanding how to express genes involved in diabetes and study them with the help of bioinformaticsبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی1 - شهرکردsayedeh najmeh salehi
Dereplication of antimalarial constituents of Artemisia oliveriana Bunge using molecular networking and molecular docking analysesهمایش ملی شیمی داروئی و فیتوشیمی1 - کرمانAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولی
Bioassay-guided isolation of antioxidant constituents from the methanol extract of Artemisia oliveriana Bungeدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولی
Phytochemical Analysis on the Ethyl Acetate Extract of the Leaves of Hyoscyamus Senecionisدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهپیمان پیران کاشانی,زینب طلوعی,مهدی عباس محمدی
Evaluation of the Sedative Effect of the Phytochemicals from Hyoscyamus Genus Using the Molecular Docking and QSAR Analysesدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهپیمان پیران کاشانی,مهدی عباس محمدی,زینب طلوعی
تأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهیهفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)1 - جیرفتزینب حاجی زاده ادینه وند,ابراهیم امیدوار,هدی قاسمیه
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)دوازدهمین کنفرانس بین¬المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانیعباسعلی فراهتی- زهرا زمانی قورتانی
شاخص های سلامت معنوی در آموزه های علویاولین همایش بین¬المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع)عباسعلی فراهتی-اعظم سادات کیوانیان
The comparative study of leadership styles: a comprehensive model3rd International Conference on Comparative Educationبابلسرحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
مطالعه تطبیقی وضعیت آموزش خلاقیت در نظام های آموزشی کشورهای منتخبسومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیبابلسرحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
چالش نظام های آموزشی در چگونگی برخورد با پدیده دو زبانگی و چند زبانگی در کشورهای مختلف (مطالعه تطبیقی). دومین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و پرورش تطبیقیدومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیکاشانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان عملکرد پرسنل ناجا در شهر اصفهانهمایش توانمندسازی پلیستهرانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه استراتژی های خودرهبری و خلاقیتدومین کنفرانس ملی خلاقیت و نواوریتهرانراضیه آقابابایی-رضاهویدا