لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵٬۷۴۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Authentication of Iranian honey samples: Physicochemical parameters investigation along with the electrochemical measurement of gallic acid by g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryZahra Abbasi-Qazaani- Mostafa Shourian- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Elahe Mahmoodi-Khaledi
Electrochemical determination of gallic acid using a sensitive sensor based on g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryZahra Abbasi-Qazaani- Mostafa Shourian- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Elahe Mahmoodi-Khaledi
Immobilization of glucose oxidase onto amino-functionalized carbon nanofibers for glucose biosensing17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical ChemistryNazanin Kouravand- Hossain-Ali Rafiee-Pour- Leila Moradi
تصحیح پارامترهای مداری برای مدولاتورهای القایی(مقاومت اهمی وضریب خودالقا)درحین ارسال سیگنال بر روی آنتن پلاسمایی میله ایدهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - تهرانمهشاد سلیمیان,بهرام جزی,مرتضی شفیعی
Multivariate Drought Index, Case Study: Najafabad Plain, Iranهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزلهتهرانMehrdad Khoshoei
توسعه شاخص یکپارچه زمانی مکانی برای برآورد خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه آبریز چلگرد)چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانشهرکردمهرداد خشوعی
Watermarking the Official Lettersچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)1 - کاشانسعید آسعیدی - سیدعلی محمدیه
یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای ربات‌های دارای محدودیت در چرخشچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)1 - کاشانسعید آسعیدی
طراحی نانو نوارهای فسفرن سیاه دارای خط نقص توسعه یافته جهت کاربرد در ژنراتورهای ترموالکتریکیهشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاکنرگس بهارلوئی یانچشمه، حسین کرمی طاهری
مروری بر مواد موثره گیاهان دارویی و نقش فناوری نانو در درمان بیماری دیابتاولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانهاجر جعفری,رزیتا منصف,روح اله میرزایی محمد آبادی,مسعود صلواتی
پیشینه، مکانیسم و فیزیولوژی اعتیاد و تاثیر ورزش در درمان آن (با رویکرد بررسی تاثیر بر مسیرهای دوپامینرژیک)سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملراضیه خالقی زاده,زهرا رضوانی
نقش پروتئومیکس در کاهش مقاومت دارویی و درمان سرطانسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملپروانه مقیمی,زهرا رضوانی
Healing Beyond Nature's Limits: A Look into the Fascinating World of Tissue Engineeringسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی
نقش تربیتی ادعیه مهدویدومین دوره همایش ملی دعاپژوهیهمدان - دانشگاه بوعلی سینامحمد سبحانی نیا
وابستگی نوسانات سطح وزیکول لیپیدی به دماهفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران1 - قمسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical toolsششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهراننگین جورابچی
Herbal Liposomes; Specialized Carriers of Plant Moleculesاولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Herbal Sunscreens with a Considerable Sun Protection Factor (SPF)اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی