لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی وضعیت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری،مطالعه موردی شهر گز برخواردومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری،1 - سبزواریونس غلامی,ابوالفضل دهقان جزی
تحلیلی مفهومی فضایی بر پتانسیلهای اکوتوریسم کویری و جایگاه آن – در توسعه پایداراولین کنفرانس بینالمللی گردشگری بیابان لوت فرصتهای محلی و بین المللی1 - بیرجندکامران دولت یاریان,یونس غلامی
التناسق الدلالی لموقف الرسول الأعظم فی الآیات الأولی من سورة کهف فی ضوء نظریّة هالیدایمؤتمر دار الرسول الأعظم العلمیعراق - کربلاءروح الله صیادی نجاد
An Optimal Design and Analysis of Pole Shaping in HTS Coaxial Magnetic GearThe 3rd International Conference on Electrical Machines and Drives (ICEMD)1 - تهرانسیداحمدرضا افسری کاشانی,مصطفی معدن چی زاج
بررسی شیوه های معماری سنتی و ارتباط آن با حجاب ساکنین بناها با تاکید برخانه های سنتی کاشان در دوره قاجار " در همایش نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب در دانشگاه الزهرا (96)نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجابتهرانفهیمه باباحجیان - حسین بهروزی پور
بررسی یافته های پژوهشی راهکارهای گرایش دانش آموزان به نمازاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,محبوبه درخشنده فر
رد پایی از رندی های سیاسی حافظ با الهام از نهج البلاغهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,ابوالقاسم جعفری
Totally contact umbilical slant submanifolds of G.Q.S manifoldsپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - مازندرانVahid Pirhadi
Quasi hemi-slant submanifolds of trans-Sasakian manifoldsپنجاه‌و‌سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - مازندرانVahid Pirhadi
Warped product semi-slant submanifolds of G.Q.S manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
Recurrent and 2-recurrent anti-invariant sub-manifolds of trans-Sasakian manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
رد پایی از رندی های سیاسی حافظ با الهام از نهج البلاغهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,ابوالقاسم جعفری
بررسی یافته های پژوهشی راهکارهای گرایش دانش آموزان به نمازاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,محبوبه درخشنده فر
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
نقش دعا در تربیت اخلاقی انسان با تکیه بر معارف علویدومین همایش ملی دعاپژوهی1 - همدانمریم جزواحدی,عباسعلی فراهتی
نقش دعا در تربیت اخلاقی انسان با تکیه بر معارف علویدومین همایش ملی دعاپژوهی1 - همدانمریم جزواحدی,عباسعلی فراهتی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی