لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
معیارهای معماری قدسی موثر بر خلق فضای گفتگوی ادیان با هدف ایجاد و برقراری گفتگوی موثر در میان متدینینمقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازیتهرانجواد دیواندری ، سلمان نقره کار، حسین حیدری، سیده آیدا برکاتی
مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اجتماع‌پذیری مراکز درمانی و توانبخشی معلولین(نمونه موردی: مجتمع فرهنگی- ورزشی جانبازان و معلولان در منطقه 20 تهران)مقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازیتهرانجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، مهران سهراب زاده ، نیلوفر فتحی
تجلی مؤلفه های مؤثر بر تعاملات اجتماعی در مراکز توانبخشی معلولینمجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرستهرانجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، مهران سهراب زاده ، نیلوفر فتحی
خانه ایرانی از آغاز و تحول آن در بستر زمانچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران و معماری و مدیریت شهریتهرانمهدی اخترکاوان ، جواد دیواندری، شادی اشراقی
دیوارهای ترومپ جهت بهره گیری از ظرفیتهای درون شهر (مطالعه موردی اصفهان)همایش بین المللی افقهای نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرهاتهرانمهدی اخترکاوان ، جواد دیواندری، نرگس نصیری
بررسی مقایسه¬ای مولفه¬های کالبدی موثر بر شکل¬گیری فضای معنوی در دو مرکز عبادی مسیحی (کلیسا) و اسلامی (مسجد) از منظر هنر قدسی (نمونه¬ی مورد مطالعه: مسجد حضرت ابراهیم خلیل¬الله و کلیسای مریم مقدس واقع در خیابان سی تیر تهران)کنگره بین المللی ادبیات عرفان و فلسفهتربت حیدریهجواد دیواندری، سیده آیدا برکاتی
بررسی تطبیقی بازار در چهار بوم فرهنگ(نمونه موردی: بازار تبریز ، بازار اصفهان، بازار بوشهر ، بازار رشت)همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایرانتهرانجواد دیواندری، مهدی حمزه نژاد، ملیحه انصاری، زینب فهد
تبیین مولفه های «حس تعلق به مکان» و تأثیر آن در ارتقای کیفیت محیطاولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسیشیرازجواد دیواندری، احمد دانایی نیا، زینب فهد
طراحی سرای سالمندان بر اساس روانشناسی محیطیهمایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانجواد دیواندری ، علی اکبر امینی ، فاطمه فراغتی
بهره گیری از الگوی کالبدی معماری بومی روستایی منطقه قمصر در جهت طراحی پایدار کالبدی منطقهاولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییاردبیلاسما خامه چیان ، مصطفی آزاد ،جواد دیواندری
بررسی راهکارهای ارتقای تعاملات اجتماعی با بهره گیری از فضاهای تجمعی روستاییهمایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستاییاردبیلجواد دیواندری،نیلوفر فتحی ، سیده آیدا برکاتی
سنجش شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در محورهای تاریخی از دید ساکنان بومی و گردشگران-نمونه موردی محور تاریخی علوی کاشاناولین همایش ملی فضاهای شهری پایدار، تهرانتهرانجواد دیواندری،احمد دانایی نیا، فرح فلاح فر
گونه شناسی مسکن روستایی استان تهراناولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییتهرانجواد دیواندری ، احمد دانایی نیا
دانش بومی و مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستاییاولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییتهرانجواد دیواندری ،احمد دانایی نیا
فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشیدومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدارتهرانفاطمه السادات یوسفی- علی یزدخواستی- زهرا صادقی آرانی
جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدارتهرانزهرا صادقی آرانی - محمود پوربافرانی
باغ و عمارت تاریخی ورکانهمایش ملی باغ های تاریخی منطقه کاشانمحمد مشهدی نوشابادی، فریبا حیدری، ریحانه نجفی
پیشگامان سنت وقف آموزش عالی کاشانهمایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایرانکاشانمحمد مشهدی نوش‌آبادی
آثار تاریخی و مذهبی کوهستان کاشان در عصر بابا افضلنخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم افضل الدین مرقی کاشانی(باباافضل)کاشانمحمد مشهدی نوش‌آبادی
Three-dimensional Simulation of PD Source Allocation Through TDOA Method4th Conference on Thermal Power Plants (Gas, Combined Cycle, and Steam)تهرانحسین کرمی مریم السادات اخوان حجازی مهدی صلای نادری گئورک قره پتیان شاهد مرتضویان