لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۴۰۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
جریان فمینیسم به مثابه‌ی جنبش اجتماعی در ایراننهمین کنفرانس ملی توسعه‌ی پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتهراناسداله بابایی فرد - احسان صنعتکارفر
نگاهی به مقوله‌ی هویت در فضای شهری3rd International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Developmentتهراناسداله بابایی فرد - ندا خداکرمیان گیلان - مریم جوادی
پیامدهای فضای شهری بر مصرف شهروندان3rd International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Developmentتهراناسداله بابایی فرد - ندا خداکرمیان گیلان - حمیده پورعسکری
بررسی نقش خانواده در بروز آسیب‌های اجتماعی فرزندان در ایراندومین همایش ملی چالش‌های خانواده ایرانی: زنان و خانواده در دوران کروناتهراناسداله بابایی فرد - زینب امیدی - شعله پورعباسی
بازتاب آسیب‌های خانواده‌ی ایرانی در فضای مجازی در دوران کرونادومین همایش ملی چالش‌های خانواده ایرانی: زنان و خانواده در دوران کروناتهراناسداله بابایی فرد - شکوفه آب شیرین - مرضیه پورتسوجی - الهام رضایی
کاربرد روش های تجربی و توزیع های آماری در برآورد جریان های حداکثر لحظه ای (IPF) در راستای امنیت پایدار حوضهشانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیرازدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سلامت و پایداری حوضه (مطالعه موردی: رودخانه سیلاخور)شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیراززهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
Fabrication of TiO2 nanotube arrays and enhanced performance of dye-sensitized solar cells with Free-Standing TiO2 membrane6th International congress on Nanoscience & Nanotechnologyزهره چمن زاده،مصطفی زاهدیفر، محمد نورمحمدی
Photoluminescence properties modification of nanaoporous anodic alumina membrane through excitation wave lengthThe 12th International Conference on Membrane Science and Technology (MST2015)محمد الماسی کاشی، عبد العلی رمضانی،محمد نورمحمدی، سهیلا عباسی مفرد
Controllable optical properties of photonic crystals based on nanoporous anodic alumina through pore widening and incident angle variation6th International Conference on Nanostructures (ICNS6)محمد نورمحمدی،محمد الماسی کاشی، عبد العلی رمضانی، سهیلا عباسی مفرد
Optical transmission spectra of ordered nanoporous alumina films fabricated by Hard Anodization with different thicknessesبیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایرانزهرا صباغ پورارانی، محمد نورمحمدی، عبد العلی رمضانی، محمد الماسی کاشی
اثرافزایش قطر حفره بر عبور نور از نانوحفره‌های آلومینای آندی ساخته شده به روش آندایز سخت بر روی بستر آلومینیوم آلیاژیکنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶مهشید اکبری، محمد نورمحمدی، عبد العلی رمضانی
Preparation of PVDF nanowire by Infiltration Method into Alumina Nanopores13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)حسنا سلیمانی،محمد مهدی ابوالحسنی، محمد نورمحمدی، محسن اشجاری
ساخت سریع نانو حفره‌های منظم آلومینا با استفاده از فرایند آندایز سخت آلومینیوم و بررسی خواص ساختاری آنکنفرانس فیزیک ایرانمحمد نورمحمدی، فریبا عموچی فروشانی
ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه نانولوله های دی اکسید تیتانیومپنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختارتهرانوجیهه عسگری بهجت ابادی، محمد نورمحمدی، عبد العلی رمضانی، محمد الماسی کاشی
Simulation of a continuous random variable: A new approach8th international conference on statisticsShiraz-IranM. Salmanpour and Z. Shishebor
A new goodness of fit test for discrete distributions based on empirical characteristic function8th international conference on statisticsShiraz-IranM. Salmanpour and M. Towhidi
An introduction to new survey for independency between two random variables3rd student seminar and competition for statisticsMashhad-IranMahdi Salmanpour
پیشنهاددهی بهینه هاب انرژی در بازارهای انرژی برق، حرارت و گاز طبیعی و بررسی بهبود روش‌های مدل‌سازی عدم‌قطعیت در کارایی آندهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی1 - کاشانعلیرضا توکلی,علی کریمی,میعادرضا شفیعی خواه
Reliability evaluation of active distribution networks based on scenario reduction method using PSO algorithm2020 10th Smart Grid Conference (SGC)1 - کاشانمهران معماری,علی کریمی,حامد هاشمی دزکی