لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی راهکارهای ارتقای تعاملات اجتماعی با بهره گیری از فضاهای تجمعی روستاییهمایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستاییاردبیلجواد دیواندری،نیلوفر فتحی ، سیده آیدا برکاتی
سنجش شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در محورهای تاریخی از دید ساکنان بومی و گردشگران-نمونه موردی محور تاریخی علوی کاشاناولین همایش ملی فضاهای شهری پایدار، تهرانتهرانجواد دیواندری،احمد دانایی نیا، فرح فلاح فر
گونه شناسی مسکن روستایی استان تهراناولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییتهرانجواد دیواندری ، احمد دانایی نیا
دانش بومی و مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستاییاولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستاییتهرانجواد دیواندری ،احمد دانایی نیا
فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشیدومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدارتهرانفاطمه السادات یوسفی- علی یزدخواستی- زهرا صادقی آرانی
جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدارتهرانزهرا صادقی آرانی - محمود پوربافرانی
باغ و عمارت تاریخی ورکانهمایش ملی باغ های تاریخی منطقه کاشانمحمد مشهدی نوشابادی، فریبا حیدری، ریحانه نجفی
پیشگامان سنت وقف آموزش عالی کاشانهمایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایرانکاشانمحمد مشهدی نوش‌آبادی
آثار تاریخی و مذهبی کوهستان کاشان در عصر بابا افضلنخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم افضل الدین مرقی کاشانی(باباافضل)کاشانمحمد مشهدی نوش‌آبادی
Three-dimensional Simulation of PD Source Allocation Through TDOA Method4th Conference on Thermal Power Plants (Gas, Combined Cycle, and Steam)تهرانحسین کرمی مریم السادات اخوان حجازی مهدی صلای نادری گئورک قره پتیان شاهد مرتضویان
A Novel Method for Exact Determination to Localize Radial Deformation along the Transformer Winding Height4th Conference on Thermal Power Plants (Gas, Combined Cycle, and Steam)تهرانحسام رهبری مقام مهدی صلای نادری گئورک قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی حسین کرمی
A Simultaneous Method for Detection of Radial Deformation and Axial Displacement in Transformer Winding Using UWB SAR Imaging4th Conference on Thermal Power Plants (Gas, Combined Cycle, and Steam)تهرانشاهد مرتضویان گئورگ قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی محمد صادق گلسرخی حسین کرمی
Simulation of Transformer Oil Effect on PD Source Allocationپانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرانکاشانحسین کرمی پرزانی مریم السادات اخوان حجازی گئورگ قره پتیان
Exact Determination of a Winding Disk Radial Deformation Location Considering Tank Effect Using an Analytical Method21 امین کنفرانس مهندسی برق ICEE2013مشهدحسام رهبری مقام مریم السادات اخوان حجازی حسین کرمی مهدی صلای نادری گئورک قره پتیان
شبیه سازی سه بعدی برای مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتور قدرت بر پایه دریافت سیگنال از آنتن¬های فراپهن باند27 امین کنفرانس بین المللی برق PSC 2012تهرانحسین کرمی پرزانی مریم السادات اخوان حجازی مهدی صلای نادری گئورگ قره پتیان
تعیین محل عیب تغییر شکل شعاعی در راستای ارتفاع سیم‌پیچ ترانسفورماتور قدرت توسط آنتنهای ساکن فراپهن باند و روش هذلولی¬گون27 امین کنفرانس بین المللی برق PSC 2012تهرانحسام رهبری مقام مریم السادات اخوان حجازی مهدی صلای نادری گئورک قره پتیان
تشخیص میزان تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده ازتصویربرداری راداری26 امین کنفرانس بین المللی برق PSC 2011ایرانمحمد صادق گلسرخی مریم السادات اخوان حجازی گئورک قره پتیان
طراحی و شبیه سازی شبکه زمین برای ایستگاه فوق توزیع شهرستان الشتر به دو روش اجزا محدود و روش بهینه سازی IEEE Std 80- 2000چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایرانگنابادمهدی ذوالفقاری - مریم السادات اخوان حجازی
طراحی حسگر نوری برای تشخیص گازهای محلول در روغن ترانسفورماتورششمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور1 - تهرانمهدی الهام نیا,محمود نیکو فرد
رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانسدومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم1 - آملمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی