لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۴۹۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Study of Promoting effect of Ruthenium on Homogeneous Iridium-Catalyzed Methanol Carbonylation ProcessThe 5th International Congress on Chemical EngineeringKish IslandMohammadrezaei, A.- Golhosseini, R.- Naderifar, A. - Asadi, M
The solubility effect of rhodium salt on kinetic study of homogeneous rhodium-catalyzed methanol carbonylation to Acetic AcidThe 18th International Congress of Chemical and process EngineeringPragueGolhosseini, R.-Naderifar, A.- Mohamadrezaei, A. -Jafari Nasr, M
Experimental investigation and modeling of baby hamster kidney cell growth for foot and mouth virus vaccine production4 4th International Congress on Engineering, Technology & applied SciencesآوکلندMahmoud Hasani1-Reza Golhosseini-Sayed Mahmoud Azimi-Mahdi Arjmand-Homayon Mahravani-SHahriar Salemi Parizi
بهینه سازی واکنش هیدروژن زدایی ایزوبوتانسومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایرانM. Hasani - R. Golhosseini - A. Mohammadrezaei
پیش بینی کمال گرایی بر اساس تمایزیافتگی خود و خودتنظیمی در دانشجویانچهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1 - هرمزگانمریم یاوری,فریبرز صدیقی ارفعی,مسعود کیانی
Preparation and characterization of Fe3O4@SiO2/APTPOSS core–shell composite nanomagnetics and their application in the one-pot synthesis of 4H-pyrans derivativesبیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی1 - تبریزسمیرا معین نجف ابادی,جواد صفائی قمی
Enumeration order complexity equivalency2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011)AntalyaSaeed Asaeedi - Farzad Didehvar
بازسازی پویای دیاگرام ورونوی با موانع متحرک در گریدپنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایرانکاشانسعید آسعیدی - علی محدث
Synthesis of Polyhydroquinoline Derivatives Using Fe3O4@polyethyleneglycol (PEG) Core/Shell21st ICS International Chemistry Congress1 - تبریزSara Fouladi
بررسی امکان تعیین سختی کانسنگ معدنی با آزمایش لس‌آنجلس و ارتباط آن با آزمایش SPIسومین کنفرانس فناوریهای معدنکاری ایرانیزداسفرم جونقانی میلاد، رضویان سیدمحمد، قربان نژاد مجتبی، امیری حسینی محمد
Bacterial synthesis of spinally multi metallic Nanoparticle by indigene Iron mine bacteriaبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانNiloufarsadat Taher, Fereshteh Jookar, Zohreh Boroumand
Separation of alkaliphilic indigene reducing agent bacteria from Iron mine wastewaters and using them to eliminate cyanide from solutionبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانNiloufarsadat Taher, Fereshteh Jookar, Zohreh Boroumand
Microbial decolorization of acid red 18 by a novel bacterial strainبیست و سومین کنگره میکروبشناسی ایرانFatemeh Heydari, Fereshteh Jookar Kashi
Novel Detection of caffeic acid in honey using carbon paste electrode modified with copper (II) oxide (CuO) nanoparticles22nd National and 10th International Congress on BiologyMarziye Ghorbani- Elahe Mahmoodi-Khaledi- Hossain Ali Rafiee Pour
Novel electrochemical sensor based on NiZnFe2O4/CPE for measurement of p-coumaric acid in honey samples22nd National and 10th International Congress on BiologyZeinab Nabhan, Elahe Mahmoodi-Khaledi, Hossain-Ali Rafiee-Pour
Recent advances in AuNPs based nanomaterials for photodynamic therapy2nd International Congress on BiomedicineMaryam Mansouri- Hossain Ali Rafiee Pour- Sedigheh Falahi
Ki67 as a predictor marker in patients with triple negative breast cancerThe 20th Annual Congress and the 3th International Congress of Pathology and Laboratory MedicineBehnaz Motamedi, Azar Baradaran, Mohammad-Reza Khosravi, Rafiee-Pour Hossain-Ali, Amjadi Elham
ارزیابی و پهنه بندی فراوانی و شدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوخونی)چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1 - شهرکردزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
توابع هم وردا با هسته های ماتریس مقادیرهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهاتهرانمهدی شمس
کاربرد عمل گروه برای یافتن معادله براورد در یک مدل با پارامتر مزاحمهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهاتهرانمهدی شمس