لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۶۵۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
پیشینه، مکانیسم و فیزیولوژی اعتیاد و تاثیر ورزش در درمان آن (با رویکرد بررسی تاثیر بر مسیرهای دوپامینرژیک)سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملراضیه خالقی زاده,زهرا رضوانی
نقش پروتئومیکس در کاهش مقاومت دارویی و درمان سرطانسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملپروانه مقیمی,زهرا رضوانی
Healing Beyond Nature's Limits: A Look into the Fascinating World of Tissue Engineeringسومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم1 - آملفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی
نقش تربیتی ادعیه مهدویدومین دوره همایش ملی دعاپژوهیهمدان - دانشگاه بوعلی سینامحمد سبحانی نیا
وابستگی نوسانات سطح وزیکول لیپیدی به دماهفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران1 - قمسمانه قنبری کاشان,نرگس نیکوفرد
Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical toolsششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهراننگین جورابچی
Herbal Liposomes; Specialized Carriers of Plant Moleculesاولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Herbal Sunscreens with a Considerable Sun Protection Factor (SPF)اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی1 - زاهدانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Medicinal use of enzymesششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانکیمیا محمدپور,زهرا رضوانی
The role of vitamin D and serotonin in autismششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانشکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی
Nanorobots, tiny biological machines - the most promising medical toolsششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهراننگین جورابچی,فاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزاندومین همایش بین المللی علوم تربیتی،مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی1 - همدانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزانبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی1 - بابلمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
بررسی رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی و شایستگی تحصیلی دانش‌آموزانبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی1 - بابلمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
A convex combination of decay step sizes for SGDچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1 - کاشانمهسا سهیل شمائی، سجاد فتحی هفشجانی
یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفیچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1 - کاشانمهسا سهیل شمائی,زینب سعیدیان طریی
بهینه‌سازی ابعاد تقویت کننده‌ها با هدف کاهش وزن در پوسته‌های مشبک کامپوزیتیدومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع1 - تهرانمهسا سهیل شمائی