لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۴۹۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
هشت اثبات برای نامساوی انحراف کرانگینکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)بروجردغلامرضا حسامیان-مهدی شمس
اثبات احتمالی و جبری برای نامساوی ‏میانگین-واریانسکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)بروجردمهدی شمس-غلامرضا حسامیان
بازشناسی لغوی و روایی مفهوم تدبر قرآنهمایش جریان شناسی تدبر1 - تهرانمصطفی عباسی مقدم
CAS حل عددی معادلات انتگرال ایتو-ولترای تصادفی نوع دوم با به کارگیری موجک هایپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1 - بهشهرمصطفی اکرمی ارانی,مهدی سبزواری
The effect of L-Carnitine against cyclophosphamid on expression and epigenetic changes of gene Lhx8, involved in mice Premature Ovarian Failure (POF)هفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانغزاله مشکدانیان
The effect of thyroid hormones on central nervous system developmentهفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانreza bayat
نقش miRNAهای آنکوژنیک و سرکوب کننده تومور در سرطان پستانبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردپروانه مقیمی,زهرا رضوانی
Writerly Experience in Video Games A Classification of Video Games from Barthesian PerspectiveThe 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities (CGCO2022)Sajad Zarei- Hamed Habibzadeh
کاربرد انواع روش یادگیری ماشین در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطینخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند1 - سمناندانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
بررسی اثر پلاسمای سرد اتمسفری بر غیرفعال کردن باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و ای کولاینهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - گنبد کاووسمجتبی گلی پزوه,فرشته جوکار کاشی,مرتضی شفیعی,بهرام جزی
شبیهسازی عملکرد شیر پلاسمایی در مسیر یک موجبر استوانهاینهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - گنبد کاووساصغر کرمیان,سمانه نجاری,بهرام جزی
ژن های موثر در دیابت نوع 2بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردرضا بیات,زهرا رضوانی
ntroduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicineهفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانزهرا قره گزلو,زهرا رضوانی
سلول های بنیادی در درمان زخم های پوست یبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردشکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی
اساس فیزیولوژیک و مولکولی پیری پوست و راه های پیشگیری و درمان آنبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
بیوسنتز ملانین، مسیرهای تنظیمی و مقدمه ای بر ترکیبات فعال برای مهار فعالیت تیروزینازبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
مطالعه تأثیر ادامه بهره¬برداری گسترده از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب باقیماندهنخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چاش ها و فرصت های پیش رو1 - اصفهانحسین خراسانی زاده,هدی قاسمیه,مهدی سلیمانی,محمد میرزاوند
بررسی پژوهشهای پیشین آب خاکستری و روشهای بازیابی آن برای مصارف مختلفدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی1 - فسازهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
بررسی پژوهشهای پیشین آب خاکستری و روشهای بازیابی آن برای مصارف مختلفدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی1 - فسازهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سلامت و پایداری حوضه (مطالعه موردی: رودخانه سیلاخور)شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیراززهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد