لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۵۶۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
نقش آموزش و پرورش در عصر جهانی شدنکنفرانس ایثار و شهادتبابلسرمحبوبه جمشیدی-رضا هویدا-راضیه آقابابایی
جهانی شدن، اقتصاد و برنامه درسیکنفرانس ملی انجمن برنامه درسی ایرانبابلسرابراهیم میرشاه جعفری-راضیه آقابابایی
نقش مدیران آموزشی خلاق و نوآور در رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر مدیریت دانشاولین کنفرانس ملی خلاقیت و نوآوریتهرانعلی سیادت-راضیه آقابابایی
خودارزیابی بسترساز نظام مدیریت کیفیتنظارت و ارزیابی در آموزش عالیتهرانعلی سیادت-محبوبه جمشیدی-راضیه آقابابایی
مدیریت دانش رویکردی برای خلاقیت در آموزش عالیهمایش خلاقیتشهرکردراضیه آقابابایی-علی سیادت-محبوبه جمشیدی
بررسی ارتباط درگیری تحصیلی وانگیزش پیشرفت تحصیلی باواسطه گری نوع آموزش)مجازی_حضوری(هفتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایرانایلامنظام الدین نیکومنش _فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی ارتباط درگیری تحصیلی وانگیزش پیشرفت تحصیلی باواسطه گری نوع آموزش)مجازی_حضوری(هفتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایرانایلامنظام الدین نیکومنش _فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی کارایی مدل شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به سیل حوزه آبخیز مهیار شمالیبیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1 - اهوازدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
بررسی سیرتحولی سرجامه های زنان ورزشکار ایرانی در دوره های المپیک پس از انقلاب اسلامیاولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی1 - اردبیلفرشته بدرخانی,امیر حسین چیت سازیان,صدیقه نایفی
Cold Hybrid star propertiesFRONTIERS IN NUCLEAR STRUCTURE, ASTROPHYSICS, AND REACTIONS: FINUSTAR 3H. R Moshfegh, M Darehmoradi, M Ghazanfari Mojarrad
ساخت نقاط کوانتومی گرافن آلائیده شده با نیتروژن و کاربرد آنها‌ در تجزیه نوری متیلن‌بلوسومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1 - آملمژگان رستمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی
Application of alumina nanoparticles in thermoluminescence dosimetryinternational conference on modern technologies in sciences1 - آملمینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر,سمیه هارونی آرانی,مژگان نادری
ساخت نانوذرات دیاکسید قلع با ناخالصی یوروپیوم و بررسی خصوصیات دزیمتری آنبیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای ایران1 - تهرانمینا باقری خوراسگانی,احسان صادقی,مصطفی زاهدی فر,سمیه هارونی آرانی,مرضیه شریفی ولدانی
ساخت نقاط کوانتومی گرافن آلائیده شده با نیتروژن و کاربرد آنها‌ در تجزیه نوری متیلن‌بلوسومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1 - آملمژگان رستمی,مصطفی زاهدی فر,احسان صادقی
تبیین ماهیت تربیت معنوی و راهبردهای تحقق آن در معارف علویاولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع)اصفهانمحمد سبحانی نیا - سیده معصومه موسوی
بررسی عددی و تحلیلی عیب پیچش در فرایند شکلدهی غلتکی سرد مقطع کانالی نامتقارن با سوراخهای نامتقارننوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید1 - مشهدحسین یوسفیان,حسن مسلمی نائینی,یعقوب دادگراصل,حسین طالبی قادیکلائی
بررسی عددی و تحلیلی عیب پیچش در فرایند شکلدهی غلتکی سرد مقطع کانالی نامتقارن با سوراخهای نامتقارننوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید1 - مشهدحسین یوسفیان,حسن مسلمی نائینی,یعقوب دادگراصل,حسین طالبی قادیکلائی
بررسی عددی مدت زمان باربری تیر بتن مسلح در برابر آتشپنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهریتهرانامیرحسین باغبانی، حسن استادحسین
مقایسه تصاویر و فعالیت‌های کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش سپاسگزار یسومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی1 - بابلسرزینب السادات اطهری اصفهانی,محمدحسین بابایی
Biosensor based on the plasmonic effect for glucose detection4th International Nanomedicine & Nanosafety Conference1 - شیرازZohreh Rahimabadi,Fahimeh Zeraatkar Kashani