لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۴۰۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
کاربرد انواع روش یادگیری ماشین در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطینخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند1 - سمناندانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
بررسی اثر پلاسمای سرد اتمسفری بر غیرفعال کردن باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و ای کولاینهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - گنبد کاووسمجتبی گلی پزوه,فرشته جوکار کاشی,مرتضی شفیعی,بهرام جزی
شبیهسازی عملکرد شیر پلاسمایی در مسیر یک موجبر استوانهاینهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1 - گنبد کاووساصغر کرمیان,سمانه نجاری,بهرام جزی
ژن های موثر در دیابت نوع 2بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردرضا بیات,زهرا رضوانی
ntroduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicineهفدهمین کنره ملی بیوشیمی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی1 - تهرانزهرا قره گزلو,زهرا رضوانی
سلول های بنیادی در درمان زخم های پوست یبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردشکوه رحمتی پور,زهرا رضوانی
اساس فیزیولوژیک و مولکولی پیری پوست و راه های پیشگیری و درمان آنبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
بیوسنتز ملانین، مسیرهای تنظیمی و مقدمه ای بر ترکیبات فعال برای مهار فعالیت تیروزینازبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1 - شهرکردفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
مطالعه تأثیر ادامه بهره¬برداری گسترده از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب باقیماندهنخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چاش ها و فرصت های پیش رو1 - اصفهانحسین خراسانی زاده,هدی قاسمیه,مهدی سلیمانی,محمد میرزاوند
بررسی پژوهشهای پیشین آب خاکستری و روشهای بازیابی آن برای مصارف مختلفدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی1 - فسازهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
بررسی پژوهشهای پیشین آب خاکستری و روشهای بازیابی آن برای مصارف مختلفدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی1 - فسازهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سلامت و پایداری حوضه (مطالعه موردی: رودخانه سیلاخور)شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیراززهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
کاربرد روش های تجربی و توزیع های آماری در برآورد جریان های حداکثر لحظه ای (IPF) در راستای امنیت پایدار حوضهشانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و توسعه پایدار)1 - شیرازدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
تحلیل دوره ای خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: ایستگاه اقلیم شناسی سد زاینده رود)پنجمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "مخاطرات، احیاء و بهره برداری پایدار حوزه های آبخیز با نگاه ویژه به منابع و اراضی رودخانه ای و ساحلی1 - تهرانزهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
Chemical compositions of essential oils from Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge.) under different extraction methodsFirst Iranian Pharmacognosy CongressShahre KordSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Sayed Ahmad Nourbakhsh
Utilizing of analytical chemistry techniques for recognizing of cheats in GolabRosa damascena 2021KashanSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Sayed Ahmad Nourbakhsh
Development and optimization of microwave-assisted extraction of Satureja bachtiarica Bunge. essential oil using response surface methodology and its comparison with traditional method8th Iranian Biennial Chemometrics Seminar,TabrizSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Saeed Masoum
Some new characterizations of inner product spaces in terms of HH-I-orthogonalityپنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایرانکرمانMahdi Dehghani
واکسن سازی معکوسچهارمین همایش بین المللی زیست وعلوم زمین1 - همدانفاطمه حاجی حسینی,زهرا رضوانی
تحولات سیاست های تقنینی جمعیتی و تاثیر آن بر نظام حقوقی خانوادهنخستین همایش ملی تحولات حقوق خانواده، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه شهید بهشتی تهرانتهرانسید عباس سیدی آرانی- مرضیه عشرتی