لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۷۴۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Warped product semi-slant submanifolds of G.Q.S manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
Recurrent and 2-recurrent anti-invariant sub-manifolds of trans-Sasakian manifolds54امین کنفرانس ریاضی ایران1 - زنجانVahid Pirhadi
رد پایی از رندی های سیاسی حافظ با الهام از نهج البلاغهاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,ابوالقاسم جعفری
بررسی یافته های پژوهشی راهکارهای گرایش دانش آموزان به نمازاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1 - کاشانعباسعلی فراهتی,محبوبه درخشنده فر
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنیندوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
نقش دعا در تربیت اخلاقی انسان با تکیه بر معارف علویدومین همایش ملی دعاپژوهی1 - همدانمریم جزواحدی,عباسعلی فراهتی
نقش دعا در تربیت اخلاقی انسان با تکیه بر معارف علویدومین همایش ملی دعاپژوهی1 - همدانمریم جزواحدی,عباسعلی فراهتی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علیدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
عوامل و کارکردهای بهداشت معنوی از منظر قرآن و روایاتنهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث1 - تهرانعباسعلی فراهتی,زینب نیکوکار
اهمیت آموزش اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایاتنهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث1 - تهرانعباسعلی فراهتی,فاطمه نماینده نیاسر
اهمیت آموزش اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایاتنهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث1 - تهرانعباسعلی فراهتی,فاطمه نماینده نیاسر
کاربرد شاخص های آلودگی برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های پیرامون معدن شن و ماسه هاشمکسومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران1 - زنجانعباس آقاجانی بزازی,مریم شاپوری,محمد پیشرو
Design and Simulation of Nano-Second Pulsed Power Generator for Cancer Treatment and Considering Load Effect2023 31st International Conference on Electrical Engineering (ICEE)1 - تهرانمریم السادات اخوان حجازی,رضا پیرنیا,نسرین دلداده ارانی
Torque Ripple reduction of BLDC Motor Drive using Finite-Control-Set Model Predictive Control StrategyThe 3rd International Conference on Electrical Machines and Drives (ICEMD)Tehran, IranZahra Emami , Abolfazl Halvaei Niasar
اثرات گردشگری بیابان بر توسعه پایدار اجتماعی، مطالعه موردی تطبیقی : بیابان لوت و کویر مرنجابسومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت(فرصت های محلی و بین المللی)1 - کرمانمحسن صیدالی,ناصر چاوشی نوش ابادی