لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۲۵۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
., A generalized orthogonality relation via norm derivatives in real normed linear spacesAequationes MathDehghani, M., Abed, M., Jahanipur, R
Nonlinear differential inclusions of semimonotone and condensing type in Hilbert spacesBull. Korean Math. SocJahanipur, R., & Abedi, H
Boundedness and continuity of the mild solutions semilinear stochastic functional evolution equationsMathematical Inequalities & ApplicationsJahanipur, R
Stochastic functional evolution equations with monotone nonlinearity: existence and stability of the mild solutionsJournal of Differential EquationsJahanipur, R
Nonlinear functional differential equations of monotone type in Hilbert spacesNonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications,Jahanipur, R
Continuity with respect to the Parameters for a Class of Semilinear Stochastic Evolution EquationsInt. J. Science & Technology. Univ. KashanJahanipur, R
Stability of Stochastic Delay Evolution Equations with Monotone NonlinearityStochastic Analysis & Applications.Jahanipur, R
Stability of Semilinear Stochastic Evolution Equation with Monotone NonlinearityMathematical Inequalities & ApplicationsJahanipur, R. &Z. Zangeneh, B.
دنباله‌های برنولی و پایه 2گنجینهروح الله جهانی پور
نقدی بر کتاب دفاعیه یک ریاضیدانگنجینهروح الله جهانی پور
آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 3گنجینهروح الله جهانی پور
آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 2گنجینهروح الله جهانی پور
آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 1گنجینهروح الله جهانی پور
عددهای تامگنجینهروح الله جهانی پور
سه نکته از کتاب لبّ‌الحسابگنجینهروح الله جهانی پور
مسأله چیست؟رشد آموزش ریاضیروح الله جهانی پور
قضیه مک‌لورن در حسابان دبیرستانی، ترجمه روح الله جهانی پوررشد آموزش ریاضیایسبران دوبرن
زنجیرهای مارکف، ترجمه روح الله جهانی پوررشد آموزش ریاضیشورای معلمان ریاضی آمریکا
رویکرد فرآوانی نسبی در تدریس احتمال در دبیرستانهای فرانسه، ترجمه روح الله جهانی پوررشد آموزش ریاضیآنی هنری و مایکل هنری
انتخاب استراتژی در فرآیند حل مسألهرشد آموزش ریاضیروح الله جهانی پور