لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۷٬۰۹۱ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Dynamic stability and nonlinear vibration of rotating sandwich cylindrical shell with considering FG core integrated with sensor and actuatorSteel and Composite StructuresR Rostami, M Irani Rahaghi, M Mohammadimehr
Vibration control of the rotating sandwich cylindrical shell considering functionally graded core and functionally graded magneto-electro-elastic layers by using differential quadrature methodJournal of Sandwich Structures and MaterialsR Rostami, M Irani Rahaghi, M Mohammadimehr
Theoretical and numerical modeling of tool–chip friction in ultrasonic-assisted turningP I MECH ENG E-J PROM Lotfi, S Amini, H Ashrafi
Analysis of thick-walled spherical shells subjected to external pressure: Elastoplastic and residual stress analysisP I MECH ENG L-J MATM Kholdi, A Loghman, HAshrafi, M Arefi
Characterization of various coatings on wear suppression in turning of Inconel 625: A three-dimensional numerical simulationP I MECH ENG J-J ENGM Lotfi, H Ashrafi, S Amini
شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌پذیر حین خروج از لولهAEROSPACE KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY JOURNALسپیده رشدی رحمان مهدیانی علیرضا مصطفوی مرتضی رزاقی حسین اشرفی
Analysis of Heat Conduction in a Quadratic Functionally Graded Plane by Boundary Element Method Based on the Variable Transmission ApproachJournal of Aerospace MechanicsA Shaker, M. Khodadad, H Ashrafi
An analytical model of burnishing forces using slab methodP I MECH ENG E-J PROR Teimouri, S Amini, H Ashrafi
تبیین ساختار، کارکرد و گاهنگاری کوره سفالگری مشکویهمجله مطالعات باستان شناسیرضا نوری شادمهانی
محراب بری در نگاره های تیمورمجله مطالعات معماری ایرانرضا نوری شادمهانی
امامزاده احمدبن قاسمدانشنامه ی هنر، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامیرضا نوری شادمهانی
باستان شناسی دوره ی اسلامی وقابلیت آن درزمینه ی جذب گردشگر فرهنگیفصلنامه مدیریت جهانگردیرضا نوری شادمهانی
مسجد جامع سمرقند از نگاه کمال الدین بهزادفصلنامه گلستان هنررضا نوری شادمهانی
شکل‌دهی پرتو و تسهیم توان در سیستم‌های نسل پنجم مشارکتی مبتنی بر SWIPT ،NOMA و برداشت انرژی خورشیدیپردازش سیگنال پیشرفتهحامد زائری,محسن حجازی,محمدرضا ذوقی
ارائه یک الگوریتم ترکیبی با استفاده از الگوریتم کرم شب¬تاب، ‏الگوریتم ژنتیک و جستجوی محلیمحاسبات نرمجواد سلیمی سرتختی، سلمان گلی بیدگلی
GQDs/Sb2S3/TiO2 as a co-sensitized in DSSs: Improve the power conversion efficiency of DSSs through increasing light harvesting by using as-synthesized nanocomposite and mirrorApplied Surface ScienceTeymourinia, Hakimeh - Darvishnejad, Mohammad Hossein - Amiri, Omid - Salavati-Niasari, Masoud - Reisi-Vanani, Adel - Ghanbari, Ehsan - Moayedi, Hossein
Investigation of the electronic and structural properties of graphyne oxide toward CO, CO2 and NH3 adsorption: A DFT and MD studyApplied Surface ScienceMofidi, Fatemeh - Reisi-Vanani, Adel
روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرانقد ادب معاصر عربیفائزه پسندی,عباس اقبالی,محسن سیفی
102035435 (2020)Phys. Rev. B
تقابل های معنایی حق در قرآن بر اساس معناشناسی ساختگراپژوهش های زبان شناختی قرآنعلی فتحی-محسن قاسم پور - راضیه سادات سید خراسانی