لیست مقالات در نشریات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۵٬۵۷۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ESSENTIAL OIL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF EXTRACT OF ACINOS GRAVEOLENSFROM IRANResearch journal of life scienes, bioinformatics, pharmaceutical and chemical sciencesicalReza Dehghani Bidgoli-Abdolrasoul H. Ebrahimabadi-Nahid HaghighiQamsari-Hossein Batooli
Essential oil composition and antimicrobial activity of Acinos graveolense (M. B. )Link. extract from Ghamsar, KashanECO-PHYTOCHEMICAL JOURNAL OF MEDICAL PLANTSBATOOLI H.- Ebrahimabadi A.H.-Haghighi N.S.
Gas chromatography-mass spectrometry analysis and antimicrobial, antioxidant and anti-cancer activities of essential oils and extracts of Stachys schtschegleevii plant as biological macromoleculesInternational Journal of Biological MacromoleculesShekofe Nasrollahi-Sayed Mehdi Ghoreishi-Abdolrasoul H.Ebrahimabadi-Asma Khoobi
ارزیابی تغییر ساختار فضایی محدودۀ شهری محتشم کاشان با استفاده از روش Space syntaxمجله پژوهشنامه کاشانحمیدرضا جیحانی - پریچهر شفیعی
آثار چوبی باقی‌مانده از مسجد جامع بَرزُک، مطالعه کتیبه‌های نویافته و معرفی هنرمندی از تبار ابوزیدمجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا- هنرهای تجسمیمحمد مشهدی نوش‌آبادی - حمیدرضا جیحانی
میدان اسب شاهی: جلوخان دولت‌خانه صفوی قزوینمجله علمی پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی (ISC)حمیدرضا جیحانی - فاطمه رجبی
مطالعه آسیب‌شناختی سیر تحول ساختار فضایی شهر تاریخی نراق از دهه 1340 تا دهه 1390مجله علمی پژوهشی مدیریت شهری (ISC)حمیدرضا جیحانی - علی عمرانی‌پور - فاطمه رجبی
مکان‌‌گزینی آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله‌ در بافت‌های تاریخی با تأکید بر مرحله‌ی‌ اسکان موقت؛ (چرایی و ضرورت‌ها)فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحراندانائی نیا، احمد. زاغیان، محمد علی
THE ROLE OF TACIT KNOWLEDGE IN THE FORMATION AND CONTINUATION OF ARCHITECTURAL PATTERNS CASE STUDY: GARDEN-HOUSES OF MEYBUD, IRANJournal of Architecture and UrbanismDanaeinia, Ahmad.Hodaei, Masoud
مطالعه و شناخت آسیب‌های باغ فین-کاشان، مقدمه‌ای برای تعریف برنامه‌های آسیب‌شناسی باغ‌های تاریخینامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریحمیدرضا جیحانی - مریم رضائی‌پور
بازیابی ساختار فضایی و شکل باغ فردوس شمیرانمجله علمی پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی (ISC)حمیدرضا جیحانی - سمیرا منصوری
دشواری های مرمت باغ تاریخیِ ایرانیمجله علمی پژوهشی صفه (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی
آسیب شناسی منظر محیطی در محدوده های سکونتگاهی پیرامون باغ های تاریخی، بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه فین کوچکمجله علمی پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی
فرنگی سازی در باغ ایرانی: دگرگونی باغ های تهران در دهه 1300 هجری قمریمجله علمی ترویجی منظرحمیدرضا جیحانی
مفاهیم تأثیرگزار بر شکل گیری منظر در دوره صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنهامجله علمی پژوهشی هنرهای سنتی- اسلامیحمیدرضا جیحانی - مریم رضائی پور
مطالعات باغ اسلامی و شکل باغ ایرانیمجله علمی پژوهشی صفه (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی
باغ و قصر بانوی عظمیمجله علمی ترویجی اثرحمیدرضا جیحانی - آتوسا عمرانی
باغ خواجه، به روایت نظامی گنجوی: باغ ایرانی براساس داستانی از مثنوی هفت پیکرمجله علمی ترویجی منظرحمیدرضا جیحانی
ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌ و بیدگلمجله پژوهش‌نامه کاشان- مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشانحمیدرضا جیحانی - محمدعلی زاغیان - زاهرا کاکش پور - وحید میرزائی گودرزی
«بهشت ثانی» و «کوچه آراسته از خرمی»، شکل و جایگاه خیابان‌(ها) در جعفرآباد و قزوین صفویمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران (ISC)حمیدرضا جیحانی - فاطمه رجبی