لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۲۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Optimal control of large-scale singular linear systems via hierarchical strategyTransactions of the Institute of Measurement and ControlIman Zamani-Masoud Shafiee-Mohsen Shafieirad-Mahdi Zeinali
A Threshold Verifiable Multi-Secret Sharing‏‎B‎ased on Elliptic Curves and Chinese Remainder TheoremIET Research Journals (IET Information Security)Mojtaba Bahramian, Maryam Sheyki, Christophe Doche
A New Verifiable Multi-Secret Sharing Scheme based on Elliptic Curves and PairingsItalian journal of pure and applied mathematicsMojtaba Bahramian, Khadijeh Eslami
An Efficient threshold Verifiable Multi-secret Sharing Using Generalized Jacobian of Elliptic CurvesAlgebraic Structures and Their ApplicationsMojtaba Bahramian, Khadijeh Eslami
A generalized Binet formula that counts the tilings of a $(2\times n)$-boardINTEGERSR. Kahkeshani-M. Arab
The remoteness of the permutation code $U_{6n}$Algebraic Structures and Their ApplicationsM. Yazdani-Moghaddam- R. Kahkeshani
Binary codes from the group $PSU_2(16)$U. P. B. Sci. Bull. Ser. AA. Zaghiyan- A. Majlesi- R. Kahkeshani-H. Shabani
The Graphs $G$ that both $G$ and $L(G)$ contain 1-perfect codesInt. Math. ForumE. Lashani-A. Iranmanesh-R. Kahkeshani-O. Khormali
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی (در جستجوی مدلی برای آشنایی باتاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماریفیروزه اسلامسلمان نقره کار،فاطمه زارعی حاجی آبادی،فاطمه محمد گنجی، احمد دانائی نیا
New models for a single-manufacture multi-retailer supply chain under vendor managed inventory programInternational Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and PracticeMostafa Parsa-Naser Mollaverdi Esfahani-Mehdi Alinaghian-Mohammad Taghi Rezvan
ارائه الگویی برای برنامه آموزش المپیک در ایرانپژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشحمیدرضا صفری جعفرلو- سید نصرالله سجادی – سیده فریده هادوی – امیرقنبرپور نصرتی
مدل عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایرانپژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیاحمدعلی آصفی- امیر قنبرپور نصرتی
تعبیر جملات شرطی با بررسی شواهد قرآنیتخصصی مطالعات ادبی و زبانیامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی
نگاهی سبک شناسانه به سروده شهداؤنا از فاروق جویدهجستارهایی در زبان و ادبیات عربیامیرحسین رسول نیا - سکینه محب خواه
بررسی ادبی سلوک عرفانی از نگاه ابن فارضفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختیامیرحسین رسول نیا
جمالیّات مقتضی الحال و مواضع الخروج منها فی القرآن الکریم (التقدیم و التأخیر أنموذجاً)آداب الکوفهامیرحسین رسول نیا - وحید کریمی راد
دراسه توظیف تقنیه تراسل الحواس فی شعر أمل دنقل، فصلنامه علمیدراسات الأدب المعاصرعلی نجفی ایوکی - امیرحسین رسول نیا - سید علیرضا تقوی
تحلیل متن¬شناسی خطبه شقشقیّه بر اساس نظریه کنش گفتاری سرلپژوهشنامه نهج البلاغهامیرحسین رسول نیا - علیرضا کاوه نوش ابادی
طبقه بندی جمله های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریملسان مبینامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی
مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر السیاب (با تکیه بر سروده «أنشوده المطر»)ادبیات پایداریامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی