لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۶٬۶۱۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
An accurate empirical correlation for predicting natural gas compressibility factorsJournal of Natural Gas Chemistryاحسان سنجری_ابراهیم نعمتی لای
An efficient reliable method for calculation of natural gas viscosityPetroleum Science and Technologyاحسان سنجری_ابراهیم نعمتی لای_محمد پیمانی_افشار
Experimental Analysis on Effects of Cycling Operation of Methane Adsorption and Desorption on Monolithic Activated CarbonEnergy Procediaمجتبی عبداللهی _ابراهیم نعمتی لای_احسان سنجری
Effects of an MPL on water and thermal management in a PEMFCInternational Journal of Energy ResearchFereshteh Salimi Nanadegani _ Ebrahim Nemati Lay_ Bengt Sunden
خاموشی و خروش در احوال مولوی با تأکید بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهپژوهشنامه عرفانرضا روحانی و حمیدرضا کریمی ملایر
نقد روشی کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه اثر عزالدین محمود کاشانیکاشان شناسیرضا روحانی-سعیده بیرجندی
شمول منابع نقلی دینی در قلمرو نیازهای بشریپژوهش دینیمحسن قاسم پور
نقد و ارزیابی تفاسیر عرفانی متأخر امامیهمطالعات عرفانیمحسن قاسم پور-میرحسینی، یحیی - سلمان نژاد، مرتضی
بررسی متنی وسندی تفسیری حبریپژوهشمحسن قاسم پور
بررسی تحلیلی - تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقینکتاب قیممحسن قاسم پور
جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه علامه طباطباییپژوهش دینیمحسن قاسم پور
بررسی تحلیلی تعابیر ناظر بر غلو و تفویض راویان در منابع رجالی شیعهحدیث پژوهیمحسن قاسم پور
بررسی نمادهای ترادف و تحلیل آنها در تفسیر مجمع البیانپژوهش نامه قرآن و حدیثقاسم پور، محسن - اقبالی، عباس- صالح پور، مرضیه
بررسی دیدگاه آلوسی در آیه مباهله از منظر مفسران شیعهرهیافت هایی در علوم قرآن و حدیثمحسن قاسم پور
تأثیر آموزه های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعهحدیث پژوهیمحسن قاسم پور
‎انواع و جایگاه روایات بیانگر مکی و مدنی در تفسیر قرآنحدیث پژوهیمحسن قاسم پور
شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزلهتحقیقات علوم قرآن و حدیثمحسن قاسم پور
جستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تأویلی آنپژوهش دینیمحسن قاسم پور
غزالی و فرآیند تفسیر قرآنمطالعات عرفانیمحسن قاسم پور
مبانی و شاخص¬های رشد معنوی انسان در قرآنپژوهش دینیمحسن قاسم پور