لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۴۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Antibacterial properties of Ajuga chamaecistus subsp. scoparia and chemical composition of its oilsJ. Med. Plants By-ProductsAbdolrasoul Haghir Ebrahimabadi, Meysam Noohi, Hossein Shahbazi-Alavi, Hossein Batooli
Volatile compounds analysis and antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activities of Mindium laevigatumIranian journal of basic medical sciencesAbdolrasoul Haghir Ebrahimabadi, Mohammad Mahdi Movahedpour, Hossain Batooli, Ebrahim Haghir Ebrahimabadi, Asma Mazoochi, Maryam Mobarak Qamsari
Relationship Between Grazing Intensity and Qualitative and Quantitative Changes in Artemisia Sieberi Besser Essential Oil Compounds in Kashan Province of IranJournal of plant nutritionReza Dehghani Bidgoli, M Pessarakli, AH Ebrahimabadi, GA Heshmati
Effects of Topographic Factors of the Site on the Essential Oil Compounds of Artemisia aucheri Aerial Parts Grown in a Mountainous RegionCommunications in soil science and plant analysisReza Dehghani Bidgoli, M Pessarakli, GA Heshmati, AH Ebrahimabadi
Evaluation of the cytotoxic activity of stem and fruit of Mindium laevigatum (vent.) Rech. f. and Schiman-Czeika from KashanResearch in Pharmaceutical SciencesMM Movahedpour, A Ebrahimabadi, A Mazoochi, H Batooli
Synthesis of Novel 3-Chloro-2-methylphenyl Substituted Methylene Bridged Aryl Semicarbazones with Potential Anticonvulsant ActivityAsian Journal of ChemistryAbdolrasoul H Ebrahimabadi, Mohammad Gerayesh Borazjanian, Ebrahim H Ebrahimabadi
Synthesis and anti-inflammatory activity of new 1-methyl-4-(4-X-benzenesulfonyl)pyrrolo[2,3-d] imidazole-5-carboxylates.Bollettino chimico farmaceuticoA Zarghi-AH Ebrahimabadi-F Hassanzadeh-MR Heydari-A Shafiee
ESSENTIAL OIL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF EXTRACT OF ACINOS GRAVEOLENSFROM IRANResearch journal of life scienes, bioinformatics, pharmaceutical and chemical sciencesicalReza Dehghani Bidgoli-Abdolrasoul H. Ebrahimabadi-Nahid HaghighiQamsari-Hossein Batooli
Essential oil composition and antimicrobial activity of Acinos graveolense (M. B. )Link. extract from Ghamsar, KashanECO-PHYTOCHEMICAL JOURNAL OF MEDICAL PLANTSBATOOLI H.- Ebrahimabadi A.H.-Haghighi N.S.
Gas chromatography-mass spectrometry analysis and antimicrobial, antioxidant and anti-cancer activities of essential oils and extracts of Stachys schtschegleevii plant as biological macromoleculesInternational Journal of Biological MacromoleculesShekofe Nasrollahi-Sayed Mehdi Ghoreishi-Abdolrasoul H.Ebrahimabadi-Asma Khoobi
ارزیابی تغییر ساختار فضایی محدودۀ شهری محتشم کاشان با استفاده از روش Space syntaxمجله پژوهشنامه کاشانحمیدرضا جیحانی - پریچهر شفیعی
آثار چوبی باقی‌مانده از مسجد جامع بَرزُک، مطالعه کتیبه‌های نویافته و معرفی هنرمندی از تبار ابوزیدمجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا- هنرهای تجسمیمحمد مشهدی نوش‌آبادی - حمیدرضا جیحانی
میدان اسب شاهی: جلوخان دولت‌خانه صفوی قزوینمجله علمی پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی (ISC)حمیدرضا جیحانی - فاطمه رجبی
مطالعه آسیب‌شناختی سیر تحول ساختار فضایی شهر تاریخی نراق از دهه 1340 تا دهه 1390مجله علمی پژوهشی مدیریت شهری (ISC)حمیدرضا جیحانی - علی عمرانی‌پور - فاطمه رجبی
مکان‌‌گزینی آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله‌ در بافت‌های تاریخی با تأکید بر مرحله‌ی‌ اسکان موقت؛ (چرایی و ضرورت‌ها)فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحراندانائی نیا، احمد. زاغیان، محمد علی
THE ROLE OF TACIT KNOWLEDGE IN THE FORMATION AND CONTINUATION OF ARCHITECTURAL PATTERNS CASE STUDY: GARDEN-HOUSES OF MEYBUD, IRANJournal of Architecture and UrbanismDanaeinia, Ahmad.Hodaei, Masoud
مطالعه و شناخت آسیب‌های باغ فین-کاشان، مقدمه‌ای برای تعریف برنامه‌های آسیب‌شناسی باغ‌های تاریخینامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریحمیدرضا جیحانی - مریم رضائی‌پور
بازیابی ساختار فضایی و شکل باغ فردوس شمیرانمجله علمی پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی (ISC)حمیدرضا جیحانی - سمیرا منصوری
دشواری های مرمت باغ تاریخیِ ایرانیمجله علمی پژوهشی صفه (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی
آسیب شناسی منظر محیطی در محدوده های سکونتگاهی پیرامون باغ های تاریخی، بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه فین کوچکمجله علمی پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی