مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Modelling Of Energy Absorber on Helmet by Using Polymeric FoamsM Shariyat - H Ashrafi - H BandBand10th International Seminar on Polymer Science and Technology2012
۲A Finite Element Formulation for Thermoviscoelastic Analysis of Polymeric Thin Solid FilmsH Ashrafi - M Farid10th Iranian Seminar on Heat treatment and Surface Engineering2009
۳تحلیل تماس اصطکاکی فروروی یک فرورونده صلب در یک لایه‌ی نازک پلیمری دارای ساختار هدفمند (FGMs)H Ashrafi - M Shariyat11th National Seminar on Surface Engineering2010
۴تحلیل برهم‌کنش‌های تماسی در سازه‌های مدرج تابعی ویسکوالاستیک با استفاده از اجزای محدود مدرجH Ashrafi14th International Conference of Iranian Aerospace Society2015-3-3
۵بررسی رفتار ترمومکانیکی رویه‌های پلیمری حافظه‌دارH Ashrafi - M Kholdi16th National Seminar on Surface Engineering2016
۶An Analytical Modeling for Linearly Viscoelastic Functionally Graded Solids by Considering Separable Relaxation Functions in Space and TimeH Ashrafi - M Farid17th Annual International Conference on Mechanical Engineering2009-5-19
۷A Meshless Local Boundary Integral Equation Approach Applied to Functionally Graded Viscoelastic Solid PolymersH Ashrafi - M Farid18th Annual International Conference on Mechanical Engineering2010
۸The Viscoelastic Boundary Integral Equation Analysis of Infinite Polymeric Plates Using an Alternative Time Marching TreatmentH Ashrafi - M Farid18th Biennial International Conference on Computer Methods in Mechanics2009
۹Modeling of the Contact Problems of Human Body/Seat Interface in a Vibration AreaH Ashrafi - M Farid1st International Conference on Ergonomics, Iranian Society of Ergonomics2008
۱۰VISCOELASTIC CONTACT ANALYSIS OF NANOINDENTATION MODELING ON POLYMERIC SOLID FILMS USING AUGMENTED LAGRANGIAN FINITE ELEMENT FORMULATIONH Ashrafi - S Madadi1st International Conference on Rheology (ICOR)2019/12/17
۱۱Thermoelastic Analysis of Post–Restored Teeth Using a Generalized Mathematical ApproachH Ashrafi - M Shariyat - SMM Mofidian1st MEFOMP International Conference of Medical Physics2011
۱۲Numerical Simulation of Penetration of Rib Cortical Bone Struck By Projectiles with Different Nose ShapesHaghighatpour M, Mahdipour A, Vahedi KH, Ashrafi H1st MEFOMP International Conference of Medical Physics2011
۱۳Biomedical Applications of Smart Materials in DentistryH Ashrafi - SMR Khalili - M Shariyat1st MEFOMP International Conference of Medical Physics2011-10-26
۱۴Application of Lattice BOLTZMANN Method to Simulate Blood Flow in Carotid ArteryMofidian SMM, Atefi GA, Ashrafi H1st MEFOMP International Conference of Medical PhysicsNovember 2-4, 2011
۱۵A 3-D Finite Element Biodynamic Analysis of the Human Lumbar SpineH Ashrafi - R Keshavarz1st National Congress on Clinical Movement2016
۱۶An Augmented Lagrangian Treatment for Viscoelastic Contact FormulationH Ashrafi2009 Joint ASCE – ASME – SES Conference on Mechanics and Materials2009
۱۷تحلیل دینامیکی نوسانات اندام فوقانی در حین راه ‌رفتن بر سینتیک و سینماتیک ستون فقرات کمریS Madadi - H Ashrafi - Tabatabaei F20th National Seminar on Specialized Physical Therapy of the Spine2019
۱۸Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Solid Polymers Using a General Finite Element FormulationH Ashrafi - M Shariyat21st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2013)2013-5-7
۱۹A Boundary Element Creep Analysis of Viscoelastic Functionally Graded SolidsH Ashrafi24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20162016-4-26
۲۰تحلیل ترموالاستیک استوانه جدارضخیم با دوانتهای بسته ساخته شده از مواد مدرج تابعی با روش روش حل عددی مربع سازی دیفرانسیلی (DQM)A. Loghman, H. Ashrafi, S. Saeedi, M. Kholdi25th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers2017
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.