زمینه های `پژوهشی و تحقیقاتی

دینامیک سیالات و CFD
ترمودینامیک و آنالیز اگزرژی
انتقال حرارت و مبدل های حرارتی
مطالعه رفتار حرارتی نانوسیالات
انرژی خورشیدی
سیستمهای نوین گرمایش و سرمایش
سیستم های آبرسانی، شبکه های انتقال آب و تآسیسات آبی
 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸