مقطع کارشناسی

 

عنوان برخی پروژه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی:

1)      بررسی شبکه مستقل آب شرب شهر کاشان (شبکه نابر)، دانشجو آقای علیرضا یوسفی، 1378.

2)      کاربرد ذخیره سازی سرما، دانشجویان خانم ها مهشید نظری و مریم سلمانی، 1379.

3)      مدلسازی فرایند تراکم در سیکل های تبرید تراکم بخار، دانشجو آقای حسین پریشانی، 1379.

4)      بررسی کولرهای گازی مورد استفاده در اتومبیلها، دانشجو آقای نوح معظمی، 1379.

5)      بررسی و تحلیل ترمودینامیکی سرمایش تبخیری و امکان سرمایش خشک، دانشجو آقای حسین احمدی، 1379.

6)      مدلسازی ترمودینامیکی فرایندهای مختلف در سیکل تبرید یخچال خانگی، دانشجو آقای مسعود خرم آبادی، 1380.

7)      نقش مبدل های کاتالیکی در کاهش و حذف آلودگی های موتورهای احتراق داخلی، دانشجو آقای امیر حسین بهفرد، 1381.

8)      تحقیق و طراحی سیستم آب شیرین کن خورشیدی از نوع تقطیز غشایی برای مصرف خانگی، دانشجویان آقایان عباس احمدی و داوود رشیدی، 1382.

9)      روندیابی سیل در کانال های باز با استفاده از نرم افزار Hecras ، دانشجو خانم عفت ساعدی مرغملکی، 1383.

10)  ساخت مبدل کاتالیزوری پایه فلزی، دانشجو خانم سودابه شرفی، 1384.

11)  بررسی وضعیت و مشکلات فعلی شبکه آبرسانی شهر قمصر و ارائه پیشنهادات اصلاحی، دانشجو آقای مهدیه، 1385.

12)   بررسی وضعیت و مشکلات فعلی شبکه توزیع آب در دانشگاه کاشان و ارائه پیشنهادات اصلاحی، وحید لطفی منش، 1385.

13)  بررسی و مقایسه روش های نوین آبیاری در کشاورزی، دانشجو آقای رضا عبدالهی طاهری، 1386.

14)  بررسی وضعیت فعلی و مشکلات شبکه آب شهر آران و بیدگل، دانشجو خانم اعظم السادات طاهایی، 1386.

15)  مطالعه و امکان سنجی تقسیم شبکه آبرسانی شهر قمصر، دانشجو آقای مهدی نصر آزادانی، 1387.

16)  بررسی و مقایسه روش های تولید همزمان قدرت و حرارت (CHP & CCHP)، دانشجو آقای سید ابراهیم هاشمی، 1388.

17)  مطالعه‌ی خواص شیشه‌ها شامل خواص مکانیکی ، انتقال گرما و عبور تشعشع با توجه به انواع اصلاحات و پوشش‌ها، دانشجو آقای مهدی مجدر اصیل، 1389. 

18)  بررسی مطالعات تجربی و تئوری انجام شده بر روی کولرهای آبی در ایران وجهان، دانشجو آقای بهزاد سعادت نیا، 1389.

19) آبرسانی و آتش نشانی حوزه علمیه المهدی، دانشجو آقای حبیب ا... کاشانی نهاد، 1389.

20) محاسبه و مقایسه‌ی مصرف گرمایشی در دو ساختمان مشابه یکی عایق بندی شده و دیگری عایق بندی نشده، دانشجو آقای سعید علی مدد کاشی،1390.

21) بررسی وضعیت مصرف انرژی مربوط به سرمایش و گرمایش در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان، دانشجو خانم آرزوسادات بطحایی، 1391.

22)  بررسی مشکلات هیدرولیکی خط انتقال آب نابر کاشان، دانشجو آقای صدرا شهدادیان، 1391.

23) مقایسه انواع دیوارهای عایق خارجی ساختمان‌ها از نظر ضریب کلی انتقال حرارت، سهولت اجرا و هزینه ها، دانشجو آقای وحید نوری، 1392.

24) طراحی برج خنک‌کن برای خنک‌کاری خروجی دیگ‌های تولید عرقیات گیاهی، دانشجو خانم مینا مرتضوی 1393.

25) مطالعه تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در جایگاه های سی ان جی (CNG) و بررسی انرژی مصرفی مربوط به تراکم واحد حجم گاز، دانشجویان آقایان حسین تحقیقی و محمدرضا زنجیر زن، 1393.

26) مطالعه استفاده از مواد تغییر فازدهنده در یک هندسه مشخص، دانشجو آقای محمدصادق بدری، 1397.

27) مطالعه شرایط فعلی ایران در استفاده از نیروگاه های فتوولتایی و چشم انداز آینده؛، دانشجو آقای محمد گلی، 1397.

28) موتورهای توربوفن و تحولات مربوطه، دانشجو آقای هادی صادقی اردستانی، 1397.

29) مطالعه سیستم های فتوولتایی و جایگاه ایران در این صنعت، دانشجو آقای رضا رمضانی، 1398.

30) بررسی عددی نرخ انقال حرارت نانوسیال آب-آلومینیوم اکسید درون مبدل حرارتی دولوله ای به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت، دانشجو آقای محمدرضا نعمتی، 1398.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰