دروس تدریس شده

کارشناسی:

 1. مکانیک سیالات 1 و 2 (مهندسی مکانیک)
 2. مکانیک سیالات (مهندسی معدن- فیزیک)
 3. ترمودینامیک  1 و 2 (مهندسی مکانیک)
 4. سیستم های انتقال آب
 5. موتورهای احتراق داخلی
 6. ماشین های حرارتی (معدن)
 7. آزمایشگاه مکانیک سیالات
 8. آزمایشگاه شیمی صنعتی

دوره های ارشد و دکترا:

 1. ترمودینامیک پیشرفته
 2. کاربرد انرژی خورشیدی
 3. کاربرد انرژی خورشیدی در ایران
 4. مباحث منتخب در انرژی
 5. تکنولوژی نیروگاه‌های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی
 6. تکنولوژی معماری
 7. تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات
 8. سیستم های مکانیکی، برقی و کنترل در ساختمان
آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰