مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۲حذف رنگ دایرکت یلو 12 با استفاده از پودر سیمان هیدراته از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمجله بهداشت و توسعه1397/01/22
۳بررسی کارایی پودر سنگ مرمر به عنوان جاذب ارزان‌ قیمت درحذف رنگ بازی قرمز 46 از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمحیط‌زیست و مهندسی آب1397/03/21
۴مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1396/02/21
۵قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی Nelumbo nucifera در حذف فلزات سنگین در تالاب انزلیامیرحسین حمیدیان-هاجر نوروزنیا-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۶بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی احمدمحمودی2017-6-01
۷بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول زمانی احمدمحمودیمحیط شناسی1396/03/21
۸بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول زمانی احمدمحمودیمحیط شناسی1396/03/21
۹بررسی تغییرات پوشش اراضی استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین (2015-1994)راحله دانشمند پارسا,روح اله میرزایی محمد آبادی,ندا بی همتامجله بوم شناسی کاربردی1397/04/01
۱۰Assessing the Efficiency of WRASTIC Method in Determining the Vulnerability of Surface Water Resources in Semi-Arid Region Using the NSFWQIرضا قضاوی,رسول ایمانی,روح اله میرزایی محمد آبادی,بابک خیاط رستمیInt. J. Hydrology Science and Technology2019-06-13
۱۱Comparative study of heavy metals concentration in topsoil of urban green space and agricultural land usesروح اله میرزایی محمد آبادی-صفیه تیمورزاده-محمد ساکی زاده-هادی قرمانیENVIRON MONIT ASSESS0-0-01
۱۲تعیین الگوی مکانی تهدیدات تنوع‌زیستی در سطح سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: استان گلستان)روح اله میرزایی محمد آبادی-عباس اسماعیلی ساری-محمودرضا همامی-حمیدرضا رضایی2015-5-01
۱۳ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحیروح اله میرزایی محمد آبادی-کامران رحیمی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس0-0-01
۱۴Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R0-0-01
۱۵Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R2015-10-01
۱۶بررسی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شرب و کشاورزی شهرستان‌های شاهرود و دامغانروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زاده-هادی قربانی2015-12-01
۱۷Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی-محمودرضا همامی-عباس اسماعیلی-حمیدرضا رضایی-اندرو پترسون2017-3-01
۱۸بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی-نسترن عباسی-محمد ساکی زاده0-0-01
۱۹الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس2015-5-01
۲۰شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی,عباس اسماعیلی ساری,محمودرضا همامی,حمیدرضا رضاییپژوهشهای محیط زیست1397/05/15
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.