مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول حیدری سورشجانی2017-6-01
۲Accumulation and Soil-to-Plant Transfer Factor of Lead and Manganese in some Plant Species in Semnan Province, Central Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی2016-5-01
۳A comparative study of the performance of K-nearest neighbors and support vector machines for classification of groundwaterمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۴مدل‌سازی پراکنش قوچ و میش اصفهان در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد براساس بهبود اریب داده‌های حضور و انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از حداکثر آنتروپیعلی جعفری-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی2016-6-01
۵بررسی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شرب و کشاورزی شهرستان‌های شاهرود و دامغانروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زاده-هادی قربانی2015-12-01
۶بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندام¬های مختلف موش قهوه¬ای (Rattus norvegicus) به عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگلمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۷مقایسه روش¬های درون¬یابی مکانی جهت پهنه¬بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگلیونس سیفی-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۸بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۹تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat 8‌ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاجرود)مریم علی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-سید حسین کیا2016-12-01
۱۰بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخورحجت الله علی بیگی بنی-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی احمدمحمودی2017-6-01
۱۱الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس2015-5-01
۱۲Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی-محمودرضا همامی-عباس اسماعیلی-حمیدرضا رضایی-اندرو پترسون2017-3-01
۱۳مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده-اردشیر امینی2017-6-01
۱۴بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرجمریم علی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-سیدحسین کیا2017-6-01
۱۵مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده2017-3-01
۱۶مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۱۷بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-3-01
۱۸قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی Nelumbo nucifera در حذف فلزات سنگین در تالاب انزلیامیرحسین حمیدیان-هاجر نوروزنیا-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۱۹ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)زینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۲۰بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی-نسترن عباسی-محمد ساکی زاده0-0-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.