مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Determination of heavy metals in surface soils around the brick kilns in an arid region, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومJ GEOCHEM EXPLOR0-0-01
۲Comparative study of heavy metals concentration in topsoil of urban green space and agricultural land usesروح اله میرزایی محمد آبادی-صفیه تیمورزاده-محمد ساکی زاده-هادی قرمانیENVIRON MONIT ASSESS0-0-01
۳Support vector machine and artificial neural network to model soil pollution: a case study in Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیNEURAL COMPUT APPL0-0-01
۴بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندام¬های مختلف موش قهوه¬ای (Rattus norvegicus) به عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگلمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۵مقایسه روش¬های درون¬یابی مکانی جهت پهنه¬بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگلیونس سیفی-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۶Geochemical influences on the quality of groundwater in eastern part of Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیENVIRON EARTH SCI0-0-01
۷بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی-نسترن عباسی-محمد ساکی زاده0-0-01
۸A comparative study of the performance of K-nearest neighbors and support vector machines for classification of groundwaterمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۹Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R0-0-01
۱۰ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم0-0-01
۱۱The Extent and Prediction of Heavy Metal Pollution in Soils of Shahrood and Damghan, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیB ENVIRON CONTAM TOX0-0-01
۱۲ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحیروح اله میرزایی محمد آبادی-کامران رحیمی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس0-0-01
۱۳Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iranعلی جعفری,رسول زمانی,روح اله میرزایی محمد آبادیMAMMALIA0000-00-11
۱۴تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat 8‌ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاجرود)مریم علی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادی,سید حسین کیاجغرافیا و پایداری محیط1395/09/21
۱۵بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادیفصلنامه سلامت و محیط زیست1395/12/21
۱۶مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زادهبوم شناسی کاربردی1395/12/21
۱۷بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1396/02/21
۱۸مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1396/02/21
۱۹کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول حیدری سورشجانیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396/03/21
۲۰مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زاده,اردشیر امینیبوم شناسی کاربردی1396/03/21
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.