مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱Using ecological niche modeling to determine avian richness hotspotsروح اله میرزایی محمد آبادی,محمودرضا همامی,عباس اسماعیلی,حمیدرضا رضایی,اندرو پترسونGlobal Journal of Environmental Science and Management2017-03-11
۲۲Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۲۳Assessment of land use efect, mapping of human health risks and chemometric analysis of potential toxic elements in topsoils of Aran‑o‑Bidgol, Iranروح اله میرزایی محمد آبادی,ندا روان خواه,سعید معصوم,انوار اسدی,آرمین سروشیانEnvironmental Geochemistry and Health2023-08-03
۲۴بررسی کیفیت آب رودخانه‌های جاری در استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفیت آب طی سال‌های 92-1390روح اله میرزایی محمد آبادی,نسترن عباسی,محمد ساکی زادهطب جنوب1396/10/21
۲۵مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده2017-3-01
۲۶مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده-اردشیر امینی2017-6-01
۲۷ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)زینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۲۸مدل‌سازی پراکنش بالقوه گونه‌های حیات‌وحش بر مبنای دانش بوم‌شناختی جوامع بومی در مقایسه با روش‌های یادگیری ماشینی (مطالعه موردی: آهوی ایرانی در منطقه حفاظت‌شده میشداغ)زینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,محمدرضا اشرف زادهنشریه محیط زیست طبیعی1396/12/20
۲۹مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زادهبوم شناسی کاربردی1395/12/21
۳۰مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زاده,اردشیر امینیبوم شناسی کاربردی1396/03/21
۳۱A web-based GIS system for wildlife species: a case study from Khouzestan Province, Iranزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,مصطفی کابلی زاده,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2019-04-09
۳۲بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۳۳بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیاتسمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1396/02/21
۳۴Estimation of Soil Erosion Using SLEMSA Model and OWA Approach in Lorestan Province (Iran)سمیه حیدرنژاد,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادیEnvironmental Resources Research (ERR)2020-08-12
۳۵Age and growth of spirlins, Alburnoides eichwaldii and A. namaki, from the Caspian, Kavir and Namak basins of Iranسیده نرجس طباطبائی-ایرج هاشم زاده-اصغر عبدلی-مریم میلانی-روح اله میرزایی محمد آبادی2014-1-01
۳۶مدل‌سازی پراکنش قوچ و میش اصفهان در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد براساس بهبود اریب داده‌های حضور و انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از حداکثر آنتروپیعلی جعفری-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی2016-6-01
۳۷Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iranعلی جعفری,رسول زمانی,روح اله میرزایی محمد آبادیMAMMALIA0000-00-11
۳۸ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیارهفاطمه حق ندری,روح اله میرزایی محمد آبادی,افسانه افضلیجغرافیا و پایداری محیط1396/10/21
۳۹بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-3-01
۴۰بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادیفصلنامه سلامت و محیط زیست1395/12/21
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.