لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۵۴۱ تا ۵٬۵۶۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابه جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه ای با منابع گرم دایره ای در آرایش مثلثیپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره هابندرعباسقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام
بررسی میدان جریان، انتقال حرارت و تولید آنتروپی جابه‌جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در کانالی افقی با دو پرهپنجمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنعت نفت و انرژیتهرانقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مصطفی پاپی
Numerical study of Natural convection in a square cavity filled with a Porous Medium saturated with nanofluidهمایش ملی مهندسی مکانیکملایرقنبر علی شیخ زاده,سعید نظری,سیدمهدی دیهیم
مطالعه تجربی اثر استفاده از نانوسیال آب-اتیلنگلیکول- آلومینا بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودروبیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانتهرانقنبر علی شیخ زاده,محمدمهدی فخاری
مطالعه تجربی اثر استفاده از نانوسیال آب-اتیلنگلیکول- آلومینا بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودروبیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانتهرانقنبر علی شیخ زاده
تاثیر بکارگیری ماده تغییرفازدهنده در یک دیواره مرکب بر بهینه نمودن انتقال و ذخیره انرژیدومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژیتهرانمجید سبز پوشانی,قنبر علی شیخ زاده,مجتبی یگانه امین
تاثیر بکارگیری ماده تغییرفازدهنده در یک دیواره مرکب بر بهینه نمودن انتقال و ذخیره انرژیدومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژیتهرانمجید سبز پوشانی,قنبر علی شیخ زاده,مجتبی یگانه امین
بررسی دینامیک سیال درون مبدلهای ذوب مسهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیکتهرانقنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,مهدی سوزنیان کاشانی
SCR of NO by NH3 on Cu-SAPO-34 nanocatalysts: a comparative study of different preparation techniquesدومین کنفرانس ملی زئولیت ایرانتهرانپروانه نخستین پناهی,داریوش سالاری,سیدمهدی موسوی بفروئیه
NO Reduction over Fe-Cu/ZSM-5 Nanocatalyst and Study Catalyst Preparation Parametersدومین کنفرانس ملی زئولیت ایرانتهرانپروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیه
M-Ag/ZSM-5 (M: Mn, Fe and Ni) Bimetallic Nanocatalysts for NH3-SCR DeNOدومین کنفرانس ملی زئولیت ایرانتهرانپروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیه
Optimization Studies of NOx Reduction over Ba-CeO2-MnOx Mixed Oxide Nanocatalyst by RSMAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)کیشسیدمهدی موسوی بفروئیه,داروش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهی
Removal of NOx over LaMnO3 and LaMn0.75A0.25O3 (A=Cu, Fe &Zn) perovskite NanocatalystsAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)کیشسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهی
Synthesis of Vanadium Oxide Nanostructures and Their Performance in NH3-SCR of NOxAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)کیشسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهی
Effect of aspect ratio on entropy generation in a lid-driven enclosure filled with nanofluidبیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012شیرازحسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده,نجمه حاجی علی گل ,معصومه ابراهیم قمی,رقیه حیدری
Effect of aspect ratio on entropy generation in a lid-driven enclosure filled with nanofluidبیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012شیرازحسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده,نجمه حاجی علی گل ,معصومه ابراهیم قمی,رقیه حیدری
بررسی اثر تغییر نسبت ابعاد سطح مقطع بر جابجایی ترکیبی نانوسیال در یک میکروکانال با اعمال میدان مغناطیسی موضعیبیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015شیرازقنبر علی شیخ زاده,معصومه ابراهیم قمی,نجمه حاجی علی گل
بررسی عددی اثر موقعیت قرارگیری یک مانع درون یک محفظه حاوی نانوسیال بر جریان جابجایی طبیعیچهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفتآبادانقنبر علی شیخ زاده,مجید نیک فر,رضا اشرفی نوش آبادی,ابوالفضل فتاحی,عادل حافظی حقانی
NUMERICAL STUDY OF NANOFLUID MIXED CONVECTION IN A CHANNEL WITH TWO PROTRUDING HEAT SOURCES14th Conference On Fluid Dynamicsبیرجندقنبر علی شیخ زاده,حمید تیموری ,امیرحسین نیرومند ,علی ضامن مقصودی
مقایسه اثر مدل براونی و خواص ثابت بر انتقال حرارت و افت فشار جریان آشفته نانوسیال در لولهدومین همایش ملی مهندسی مکانیکشیرازمحسن پیرمحمدی,مجید قاسمی,قنبر علی شیخ زاده