لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۵۰۱ تا ۵٬۵۲۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Photonic Crystal Based MZI Biosensor on InP materials23 rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)تهرانمحمود نیکو فرد,اکرم فراهانی دستجانی,عاطفه فرهادی
Geological disposal of radioactive wastes; opportunity or threat?هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستتهرانمحمدرضا مزدیان فرد,فاطمه مسعودیه ارانی,حمیدرضا تاملی
Numerical solutions for the space-fractional foam drainage equation7th Conference and Workshop on Mathematical-ChemistrySavehF. Zabihi
Application of variational iteration method for system of pantograph equations2st National Industrial Mathematics ConferenceTabrizF. Zabihi, K. Karimi
A Meshless Method Using the Radial Basis Functions for Numerical Solution of the Gilson-Pickering Equation46th Annual Iranian Mathematics ConferencYazdF. Zabihi, M. Saffarian
اکتشاف معدن مس پورفیری با استفاده از داده های ماهواره ای ETM (مطالعه موردی: شهرستان بافت استان کرمان)چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژیتهرانعیسی ایلیاتی,محمدرضا مزدیان فرد
Investigating effects of processing condition on morphology and crystallinity of Poly(vinylidene fluoride) electrospun nanofibersProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبه
Investigating effects of processing condition on morphology and crystallinity of Poly(vinylidene fluoride) electrospun nanofibersProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبه
Effects of adding Graphene on the morphology and crystallinity of electrospun Poly(vinylidene fluoride) nanofibersProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبه
Effects of adding Graphene on the morphology and crystallinity of electrospun Poly(vinylidene fluoride) nanofibersProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبه
بررسی رفتار الکتروشیمیایی کالکوسیت با استفاده از ولتامتری چرخه‌ایسی و سومین گردهمایی ملی علوم زمینتهرانبیژن طاهری,محمود عبدالهی
مطالعه اثر پتانسیل الکتروشیمیایی پالپ (Eh) بر رفتار فلوتاسیون کالکوپیریت در حضور هیدروسولفیدسدیم (NaHS)پنجمین کنفرانس مهندسی معدنتهرانبیژن طاهری,محمود عبدالهی,سیدضیا‌الدین شفایی تنکابنی,سهیلا جوادیان فرزانه,محمدرضا یاراحمدی
ساختار گراف مقسوم‌علیه صفر حلقه‌های متناهی با گروه جمعی دوریچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایرانیزدعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
گراف مقسوم‌علیه صفرحلقه‌های متناهی خالی از توان 3دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آنملایرعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
The Zero Divisor Graphs of Finite Rings2 th Iranian Conference on Algebraic Graphs and 3 th Iranian Conference on Chemical Graph Theoryهمدانعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
A facile electrochemical method for synthesis of new amino-substituted 1,4-benzoquinone derivativesبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانسنندجمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانی
A facile electrochemical method for synthesis of new amino-substituted 1,4-benzoquinone derivativesبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانسنندجمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانی
Synthesis, characterization and electrochemical study on new derivatives of 1,4-dihydroxyanthraquinoneبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانسنندجمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانی
Synthesis, characterization and electrochemical study on new derivatives of 1,4-dihydroxyanthraquinoneبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانسنندجمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانی
NUMERICAL INVESTIGATION OF NANOFLUIDS SWIRAL FLOW IN CIRCULAR TUBE EQUIPPED WITH TWISTED TAPE4.International conference on nuclear & renewable energy resourcesآنتالیاعلی اکبر عباسیان آرانی,سعید خندان سیر,بهنام قدیمی,قنبر علی شیخ زاده